ההסתדרות: קמהדע מסרבת להעביר את חלקה בתשלום לנופש מפעלי עקב הכרזת סכסוך עבודה

הדברים נעשים, לדברי ההסתדרות, בניגוד לסיכום בין הצדדים וכי מדובר בניסיון חסר תום לב להצר את צעדיהם הארגוניים של העובדים למען יראו וייראו

החדר הנקי במפעל קמהדע צילום: ויקימדיה

לטענת ההסתדרות בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, החברה הציבורית קמהדע לייצור תרופות מסרבת להעביר את חלקה בתשלום הנדרש או לתאם עם ועד העובדים מועדים לצורך קיומו של נופש מפעלי השנתי, בניגוד לסיכום בין הצדדים, אך ורק לנוכח סכסוך העבודה הקיים במפעל החברה בקיבוץ בית קמה, וכי מדובר בניסיון חסר תום לב להצר את צעדיהם הארגוניים של העובדים למען יראו וייראו.

לדברי ההסתדרות, ללא העברת התשלום ותיאום המועדים אין אפשרות לערוך את ההזמנות הנדרשות מול הספקים, ובכל יום שעובר, האפשרות כי יהיו מועדים פנויים לקיומו של הנופש המפעלי הולכת ופוחתת.

ההסתדרות פנתה לבית הדין בבקשת צד לסכסוך קיבוצי להורות לחברת קמהדע לתאם עם ועד העובדים מועדים לנופש, על מנת שניתן יהיה לערוך את ההזמנות הדרושות אל מול הספקים בהקדם האפשרי, ולהורות לחברה להעביר לקופת הוועד את חלקה בתשלום הנופש המפעלי השנתי או, לחילופין, להורות לחברה להתקשר במישרין מול הספקים הדרושים, בתיאום עם נציגות העובדים וכפי שמקובל בין הצדדים.

בנוסף מתבקש בית הדין להורות לחברה לעשות את הנדרש על מנת להבטיח את קיומו של הנופש המפעלי השנתי לכל עובדי החברה ולעמוד בהתחייבויותיה ללא הצבת תנאים נוספים, והכול כפי שהיה בשנים קודמות. בבקשה מצוין, כי בהסכם הקיבוצי המיוחד עליו חתמו הצדדים במחצית חודש דצמבר 2013 נקבע כי “המפעל יקיים נופש שנתי מפעלי בכל שנה במסגרת תקציב סל התרבות אשר יוקצה על ידי ההנהלה, וכי תקציב הנופש שייערך ארבעה ימים באמצע שבוע או שלושה ימים בסוף שבוע יעמוד על סך 1,700 שקלים לעובד”.

במשך השנים, נאמר בבקשה, יישמו הצדדים את הוראות ההסכם הקיבוצי, כך שישיבת תיאום עם ההנהלה התקיימה בנובמבר ויציאה לנופש בחודש מאי. ואולם השנה, בניגוד למקובל בין הצדדים, טרם תואם מועד לנופש עם ההנהלה ומכאן שגם לא נערכה התקשרות עם הספקים וחלקה של הנהלת החברה בתשלום הנופש לא הועבר. בנוסף, היא ממאנת לתאם מועדים לצורך קיומו של הנופש השנתי בזמן או בכלל, הכול על רקע סכסוך עבודה בין הצדדים, ובניסיון להצר את צעדיה של נציגות העובדים.

לטענת ההסתדרות, ככל שהנהלת החברה לא תתאם את מועדי החופשה בהקדם וככל שלא תעביר את הכספים בהקדם, האפשרות כי העובדים יוכלו לקיים את הנופש המפעלי השנתי כפי שהתקיים עד כה הולכת ופוחתת. לדברי ההסתדרות השארת המצב הנוכחי על כנו מעבירה מסר לפיו רשאית החברה להפר את הוראות ההסכם רק משום שהעובדים העזו להכריז על סכסוך עבודה או לנקוט בעיצומים, באופן העלול להרתיע אותם בהווה ובעתיד מלהשתמש בכוחם הארגוני.

ההסתדרות מציינת, כי על רקע שינויים משמעותיים בהיקף העבודה, שחיקה מוגברת, וסירובה של הנהלת החברה להסדיר את תנאי העובדים בהסכם קיבוצי, הכריזה נציגות העובדים על סכסוך עבודה, וכי בתגובה, בדומה לאופן התנהלותה כיום, מנעה החברה מעובדיה לצאת לספורטיאדה והצהירה כי הסיבה לכך היא ההכרזה על סכסוך עבודה. רק לאחר פנייה לבית הדין והצהרה של נציגות העובדים לפיה לא תנקוט בצעדים ארגוניים במהלך תקופת הספורטיאדה, קיימה החברה את חובתה ההסכמית לאפשר לעובדים לצאת אליה.

עוד מציינת ההסתדרות, באמצעות עו”ד נטלי שוכוביצקי, כי נכון להיום העובדים כלל לא נקטו בצעדים ארגוניים. נהפוך הוא, בין הצדדים התקיים משא ומתן בניסיון להגיע לסיום המחלוקת.

לא ניתן היה להשיג את תגובת קמהדע.

Be the first to comment

Leave a Reply