ההסתדרות תובעת מתנועת הצופים 1.4 מיליון שקל: פגעה בהתאגדות עובדיה באופן כוחני ודורסני

ההסתדרות: תנועת הצופים מעסיקה כ-700 עובדים צעירים מעל גיל 21, אשר נקלעו למצוקה בשל יחס ההנהלה אליהם ותנאי השכר הלא ראויים הנהוגים בה

ההסתדרות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בקשה כנגד תנועת הצופים ותביעה לפיצוי בסך 1.4 מיליון שקל נוכח הניסיונות האסורים, הבוטים והמתמשכים של הנהלת התנועה לסכל את התארגנות עובדיה בהסתדרות. מדובר בתביעה שהוגשה על ידי ההסתדרות כבר בחודש יולי 2018 וכעת היא מבקשת לחדש את הדיון בה ולתת פסק דין בתיק.

תנועת הצופים מעסיקה כ-700 עובדים צעירים מעל גיל 21, אשר נקלעו למצוקה בשל יחס ההנהלה אליהם ותנאי השכר הלא ראויים הנהוגים בה. על מנת לשפר את תנאי העסקתם הם התאגדו בהסתדרות בשנת 2017, אולם מרגע שנודע לתנועת הצופים על התארגנות עובדיה, במקום להיכנס עמם למו”מ ענייני ולכבד את רצונם כפי שהחוק מחייב, החלו בכיריה לסכל את ההתארגנות תוך שהם רוקמים תוכנ=E9ות לפגיעה בה וחיסולה, ומוציאים אותן לפועל אחת אחרי השנייה.

על פי הנטען בבקשה, התנועה פעלה באמצעים לא לגיטימיים ובלתי חוקיים כדי לסכל את ההתארגנות באמצעות פרסומים לעובדים, פגיעה בחברי הוועד, גיוס עובדים מקורבים להנהלה כדי לסכל את ההתארגנות, ניסיון לפטר חברת ועד ועוד.

אמנם בשלב מסוים החל מו”מ בין הצדדים, אולם הנהלת התנועה הקפידה להערים קשיים רבים בתיאום פגישות בין הצדדים, בעמידה על קיצוץ זכויות ובטענות סרק לחוסר יכולת כלכלית. כל זאת בשעה שההסתדרות ניהלה את המו”מ באופן עקבי וענייני מתוך רצון להגיע לעמק השווה ותוך הסכמת התנועה כי יש מקום לפעול לשיפור תנאי העבודה והשכר של העובדים.

בסופו של דבר התברר כי  המו”מ שניהלו הצדדים היה לא יותר ממסך עשן שנועד לעוור את העובדים, את ההסתדרות ואת בית הדין ולהסוות את כוונותיה האמיתיות של תנועת הצופים – סיכול ההתארגנות. לא למותר לציין שהתנהלות ביריונית זו של התנועה מנעה גם הענקת זכויות וביטחון תעסוקתי מעובדים, אשר משמשים באופן מסור ונאמן כשליחיה לחינוך הילדים והנוער המתחנכים בתנועה. לאחר שסוכמו תנאי העובדים בין הצדדים והיה נראה שההסכם כבר עומד להיחתם, בערב חתימת ההסכם, חזרה בה תנועת הצופים וסירבה לחתום עליו.

על רקע זאת, עו”ד גיל בר-טל, יו”ר הסתדרות המעו”ף המלווה את התאגדות עובדי תנועת הצופים, הנחה לחדש את התביעה נוכח הפרת חוק הסכמים קיבוציים. בכתב התביעה שהגישה ההסתדרות, באמצעות עורכות הדין מאיה צחור-אבירם וסיון רדיאן מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי, התבקש בית הדין לקבוע כי תנועת הצופים תחויב בתשלום פיצויים בגובה 1.4 מיליון שקל בגין פגיעה בעובדים, פגיעה בהתארגנות, ניהול מו”מ בחוסר תום לב והתבטאויות מנוגדות לדין שתוצאתן המצערת הייתה פירוק ההתארגנות.

עו”ד גיל בר-טל, יו”ר הסתדרות המעו”ף, מסר: “אין מילים שיוכלו להביע את הפתעתי ואכזבתי מהתנהלות הצופים. הגענו במאמצים רבים להסכם שמיטיב עם העובדים, משפר את זכויותיהם ומגן על ביטחונם התעסוקתי של צעירים, אידיאליסטים ומוכשרים. קיוויתי שיהיה שיתוף פעולה אך גיליתי התנהלות של אחרון המעסיקים וקריסת ערכים מוחלטת. בטוחני שבית הדין יקבל את ההחלטה הנכונה ויחייב את תנועת הצופים לחתום על הסכם קיבוצי ארוך טווח לשמירה על זכויות העובדים ונציגותם. הסתדרות המעו”ף תשתף פעולה לכל אורך מערכת יחסי העבודה שתיבנה בעתיד”.

לא ניתן היה לקבל את תגובת הנהלת הצופים עד כה.

Be the first to comment

Leave a Reply