ההסתדרות וחברת קונה לגישור – נמנעה השביתה המתוכננת בחברה

החברה עוסקת בתחום המעליות והדרגנועים פנתה לבית הדין בבקשה למנוע את השביתה בנימוק לפיו היא מספקת שירותים חיוניים. ההסתדרות טענה כי החברה מנסה לבצע מחטף ולאיין את חירות השביתה

בתום דיון בבית הדין האזורי לעבודה באר שבע הגיעו חברת קונה, וההסתדרות שהינה ארגון העובדים היציג בחברה, לידי הסכמה לפיה תעוכב השביתה בחברה שתוכננה ליום ג’ השבוע וכי חילוקי הדעות בין הצדדים יתבררו בהליך של גישור בפני רו”ח אמיר חייק.

החברה העוסקת בתחום המעליות והדרגנועים פנתה לבית הדין בבקשה למנוע את השביתה בנימוק לפיו היא מספקת שירותים חיוניים שהפסקתם באופן מלא או חלקי עלולה לסכן חיים כמו גם את בריאות הציבור העושה שימוש יומיומי במעליות ובדרגנועים שאותם היא מתפעלת ברחבי הארץ, לרבות במרכזים רפואיים כגון בתי חולים ובתי אבות, ובעת הזו גם למלונות “קורונה” ולמלוניות שבהם שוהים חולי קורונה בבידוד.

לטענת החברה העובדים אינם זכאים לנקוט באמצעים ארגוניים מכל סוג בגין הטענות והעילות המפורטות בהכרזה על סכסוך העבודה, הואיל והמדובר בנושאים משפטיים שהם בגדר פרשנות להסכם קיבוצי תקף שנחתם בין הצדדים במסגרתו התחייבו העובדים ונציגותם לשקט תעשייתי מוחלט ומלא בכל תקופת ההסכם.

בתגובה נטען על ידי ההסתדרות כי החברה מנסה לבצע מחטף ולאיין את חירות השביתה כנדבך נוסף לניסיונה לפגוע בהתארגנות העובדים.

לדברי ההסתדרות סכסוך העבודה מתאר התנהלות ארוכה של הפרה מכוונת של הסכם, ניסיון לפגוע בחופש ההתארגנות, בהסתדרות, בוועד העובדים, ובעובדים, וזהו הרקע לסכסוך העבודה.

בית הדין נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים על עיכוב השביתה והעברת המחלוקות ביניהן להכרעת מגשר. בהחלטת בית הדין נקבע כי היה וההסתדרות תבקש לחדש את השביתה עליה למסור על כך הודעה מוקדמת לחברה ולבית הדין לפחות שלושה ימים מראש.

Be the first to comment

Leave a Reply