ההתכתשות נמשכת: ההסתדרות וארגון הכבאים טוענים שהרשות הארצית לכבאות והצלה פוגעת בזכויות עובדיה, הרשות טוענת שעיצומי הארגון בניגוד לדין

בהסתדרות טוענים כי הפגיעה נעשית באמצעות ניסיון להפוך את הליכי המינויים המתקיימים ברשות לבדיחה, והלכה למעשה לבטל את הליכי המכרזים ברשות. ברשות מנגד מבקשים לאסור בצו מניעה זמני את העיצומים של העובדים

תמונה באדיבות קולנוע חדש

ההסתדרות וארגון הכבאים מאשימים את הרשות הארצית לכבאות והצלה בפגיעה חמורה בכללי מנהל תקינים, במערך ההסכמים, ובכלל זה בזכויות עובדי מערך הכבאות. זאת לטענתם, באמצעות ניסיון להפוך את הליכי המינויים המתקיימים ברשות לבדיחה, והלכה למעשה לבטל את הליכי המכרזים ברשות.

בפנייתם לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, באמצעות עוה”ד יעל שילוני, סיגל פעיל, וזוהר גיפס, הם מלינים על דריסה קשה של זכות התאגדות של עובדי רשות הכבאות, כחלק מניסיון להחלשת הארגון ויכולתו לבטא את הקול שנועד לו במסגרת הליכי המכרזים. לטענתם, בניגוד לעבר ולהסכמות קיבוציות מפורשות, הפסיקה הרשות להעביר לעיון מוקדם ולהערות הארגון את נוסחם של המכרזים אותם היא מבקשת לפרסם למשרות ברשות. היא משנה חדשת לבקרים את תנאי הסף למכרזים, וזאת באורח מגמתי המלמד על רצון ליצור חסמים לא ענייניים לעובדים מבית, בעלי ניסיון מקצועי רלוונטי, ולקדם הבאת עובדים עם הטיה מובהקת לבעלי ניסיון צבאי, ללא ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים והסכמתה.

בנוסף ההסתדרות פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בבקשה לסעד הצהרתי לפיו רשות הארצית לכבאות והצלה אינה רשאית לנקוט בהליכים חד צדדיים ולהפר הסכמות שהושגו בהליך הגישור, סעד הצהרתי לפיו נאסר על הרשות להתנכל למי מעובדיה על רקע היענותם להנחיות ארגון העובדים, ובנוסף סעד הצהרתי המחייב את הרשות לשלם לכבאים שהשתתפו בקורס סמלים בחודש מאי אשתקד את מלוא שכרם.

הם מוסיפים כי הרשות פעלה באופן סמוי, חד צדדי, ומתחת לפני השטח במטרה לשנות את הרכב וועדת הבוחנים למכרזים פנימיים, והיא נמנעת בפועל מזה שנים לפרסם מכרזים לתפקידים פנויים על מנת לפגוע בזכותם של העובדים ונציגיהם להתארגן בהתאם לדין וליחסי העבודה הקיבוציים כאילו אין דין ואין דיין.

לפיכך הם מבקשים מבית הדין לאסור על הרשות לפגוע במערך המכרזים לתפקידים השונים ברשות, למנוע כל שינוי חד צדדי בתנאי המכרזים הקיימים ו/או החדשים ובהרכב ועדת המכרזים לתפקידים ברשות. בנוסף, להצהיר כי התנהלות הרשות מפרה את ההסכם הקיבוצי וההסכמים בין הצדדים ובכלל זה פוגעת בזכויות עובדי מערך הכבאות, וכן להורות לרשות לשמור על הסטטוס קוו בכל הנוגע להליכי המינויים המתקיימים ברשות.

הרשות הארצית להצלה העדיפה שלא להגיב.

בתוך כך, המשרד לביטחון הפנים והרשות הארצית לכבאות והצלה פנו לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים בבקשה לאסור בצו מניעה זמני על ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים בישראל לנקוט בעיצומים ושיבושים הגורמים להשבתת מערך הכבאות.

לטענתם, העיצומים והשיבושים הם בניגוד לדין, להסכמים בין הצדדים, להחלטות שיפוטיות קודמות, וכן בלתי מידתיים בהתחשב במהותו וחיוניותו של מערך הכבאות. לדברי המבקשים, באמצעות עו”ד מגי קריטנשטיין מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), בשעות הבוקר של יום שישי האחרון, ללא הודעה מוקדמת ועילה כנדרש, וללא אישור בכתב של יו”ר ההסתדרות, התקבלה “הנחייה” שלא לבצע פקודה מבצעית שעניינה תגבור כוחות לוחמי האש במחוז ירושלים.

בית הדין התבקש להורות לעובדי רשת הכבאות לחזור לעבודה סדירה ותקינה ולהימנע מלעבוד במתכונת שבת. נמסר כי בית הדין נעתר בשלב זה לבקשה למתן צו מניעה זמני כנגד השבתת מערך הכבאות וזאת עד לדיון בבקשה ביום חמישי. בהחלטת בית הדין בראשות השופט דניאל גולדברג נאמר כי בשלב זה הוא אינו נותן משקל יתר לזכות השביתה, בשים לב לכך שרשות הארצית לכבאות והצלה נותנת שירות חיוני, וכי יש להימנע מסיכון אפשרי של חיי אדם ורכוש הכרוכים בצעדים הארגוניים שננקטו, ובמיוחד העבודה במתכונת שבת בתקופת מזג אוויר סוער.

במבוא לפנייה לבית הדין נאמר כי הבקשה עוסקת בהוראה חמורה של ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים בעניין אי ביצוע הוראה מבצעית לעניין תגבור כוחות הכיבוי בירושלים. כמו כן נאמר כי בהמשך אותו היום ננקטו צעדים ארגוניים מרחיקי לכת: עבודה במתכונת שבת שמשמעם על פניו השבתת כל מערך הכבאות לרבות האימונים וההכשרות ברשות הכבאות, השבתת הדרכות חוץ בקהילה, אי קיום אבטחת אירועים על ידי לוחמי אש, השבתת מערך בטיחות אש, ניתוק מגע ממפקד מחוז ירושלים ועוד.

בהמשך נאמר עוד בפנייה לבית הדין כי ההסתדרות וארגון הכבאים הודיעו שוב ללא הודעה מוקדמת ועילה, על השבתה מלאה של מערך הכבאות כולו בכל רחבי הארץ תוך עבודה במתכונת שבת, ובכלל זה ניתוק מגע ממפקד מחוז ירושלים.

תגובת ההסתדרות: “ההסתדרות מחזקת את ידי הכבאים אשר עובדים בעבודה מאומצת מסביב לשעון על מנת להציל חיי אדם ולשמור על שלום הציבור. נגיב לטענות בבית הדין”.

Be the first to comment

Leave a Reply