נדחתה בקשתו של הוועד במס הכנסה לשלם לעובדים שלקחו ימי מחלה בשביתה

בתביעת הוועד נאמר כי ב-5 הימים הראשונים של ספטמבר 2019 התקיימה שביתה כללית במשרדי מס הכנסה כחלק מסכסוך עבודה. במהלך ימי השביתה נבצר מחלק מהעובדים להגיע לעבודה עקב מחלה או מחמת מחלת בן משפחה

ועד העובדים הארצי של מס הכנסה הגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי עבודה בתל אביב הדוחה על הסף (מחמת חוסר סמכות) את תביעתו כנגד משרד האוצר לתשלום דמי מחלה לעובדי מס הכנסה שנעדרו מעבודתם בימי שביתה מסיבת מחלה.

בתביעת הוועד נאמר כי ב-5 הימים הראשונים של חודש ספטמבר אשתקד התקיימה שביתה כללית במשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין וזאת כהמשך וכחלק מסכסוך העבודה שהוכרז כדין. במהלך ימי השביתה נבצר מחלק מהעובדים להגיע לעבודה עקב מחלה ו/או מחמת מחלת בן משפחה. עובדים אלה אשר להם הייתה יתרה חיובית של ימי מחלה הציגו אישורים רפואיים בגין היעדרותם מפאת מחלה. ואולם לאותם העובדים לא שולם דמי מחלה בגין המועדים בהם שהו בחופשת מחלה במהלך השביתה, ואף נוכו דמי מחלה ממשכורותיהם בגין ימי המחלה בהם שהו במהלך השביתה.

זאת לדברי הוועד, חרף הוראות תקנון שירות המדינה הקובע כי עובדי שירות המדינה יהיו זכאים לדמי מחלה במהלך שביתה ככל שנעדרו מהעבודה והציגו אישור רפואי על כך כדין.

לפני כשבועיים נדחתה תביעת ועד העובדים הארצי של מס הכנסה מחמת חוסר סמכות והתקבלה הבקשה של המדינה לסילוק התביעה על הסף. בית הדין האזורי הגיע לכלל מסקנה לפיה ועד העובדים איננו אישיות משפטית הכשיר לתבוע ולהיתבע מכוח חוק בית הדין לעבודה, ועל כן יש להורות על סילוק התביעה על הסף.

עתה טוען הוועד כי פסק הדין גרם לפגיעה אנושה במימוש זכות הגישה שלו לערכאות, מאחר ונחסמה בידיו כל אפשרות משפטית לברר את חילוקי הדעות עם משרד האוצר לעניין תשלום דמי המחלה לעובדי מס הכנסה.

בערעור נטען כי לא היה כל מקום לסילוק התביעה על הסף על בסיס פירוש מילולי ודווקני של הוראות החוק, על פי זהות הצדדים להליך, אלא היה מקום לקבוע כי על פי מהות העילה יש לברר את התביעה לגופה.

לטענת הועד חסימת דרכו מבירור תביעתו הובילה למצב שבו “חוטא יצא נשכר”. המדינה טוען הוועד הפרה את הוראות חוק דמי מחלה ואת הוראות התקשי”ר כאשר פעלה באופן חד צדדי ובלתי מוסכם באי תשלום דמי מחלה לעובדים רבים המועסקים על ידה עקב השתתפותם בשביתה, ובמקום להסביר את התנהלותה האמורה במסגרת ההליך המשפטי ביקשה לסלק את התביעה כנגדה באמצעות אמתלות שונות ובחוסר תום לב.

לדברי הוועד מאחר ופנייה לערכאות משפטיות הינה זכות יסוד חוקתית הקנויה לכל אדם לרבות ועד עובדים, מוגשת עתה הודעת ערעור זאת אשר מטרתה לאפשר לו לברר את תביעתו לגופא ובכך לאפשר לו את יומו בפני בית המשפט.

Be the first to comment

Leave a Reply