הירידות בדצמבר: האחזקה במניות של קרנות הפנסיה החדשות קטנה ב-2.3 מיליארד בתוך חודש

לאחר אחזקות שיא במניות, הירידות בדצמבר 2018 דיללו את האחזקה במניות של קרנות הפנסיה ל-17.07% - השיעור הנמוך ביותר ממאי בשנה שעברה. נכסי הפנסיה קטנו ב-5.3 מיליארד שקל בתוך חודש בלבד

ניהול קופות גמל בעובדים סוציאלים
ניהול קופות גמל בעובדים סוציאלים

הירידות החדות בשווקים בחודש דצמבר שחלף הקטינו את האחזקה המנייתית של קרנות הפנסיה לשיעור של 17.07%, השיעור הקטן ביותר מאז חודש מאי 2018. מדובר בקיטון של כ-5.3 מיליארד שקל בתוך חודש בלבד.

החשיפה למניות בקרנות הפנסיה החדשות ירדה לשיעור של 26.1% משיעור של 26.85%. מדובר באחזקה המנייתית הנמוכה ביותר שנרשמה בענף מאז מרץ 2018 וקיטון של 2.3 מיליארד שקל בשווי המניות המוחזקות בתוך חודש בלבד.

על פי הנתונים שמתפרסמים על ידי רשות שוק ההון, לא ניתן לדעת האם מנהלי ההשקעות של קרנות הפנסיה נקטו בשיטה אקטיבית ומכרו מניות לנוכח הירידות בשווקים, או שהקיטון נובע מהירידה עצמה בשווי המניות, שגרמה למניות להימצא בשיעורים נמוכים יותר לעומת הנכסים האחרים שאינם תלויים בשוק ההון.

נציין כי על בסיס נתוני הרשות, קיימים סימנים לכך שמנהלי ההשקעות אכן נקטו בשנה האחרונה בשיטה אקטיבית של קנייה ומכירת מניות. לדוגמה, חודש פברואר 2018 התאפיין בירידות בשווקים וירידה בשווי מדדי המניות, אך בסוף חודש פברואר שיעור אחזקת המניות בקרנות הפנסיה החדשות גדל לעומת שיעור האחזקה בינואר אותה שנה. כלומר, מנהלי הקרנות ניצלו את הירידות כדי לקנות מניות בזול.

הירידות בשווקים “תפסו” את מנהלי הפנסיה בהפתעה, כאשר נכון לסוף נובמבר, החשיפה המנייתית של קרנות הפנסיה החדשות עמדה על שיעור גבוה של 26.85%. מצב זה עורר חששות בענף, מאחר שמשבר מניות בעת הנוכחית צפוי להכות בשוק הפנסיה בעוצמה רבה יותר לעומת משברים קודמים. לדוגמה, במשבר המניות הקודם ב-2008, החשיפה המנייתית של קרנות הפנסיה עמדה על פחות מ-12% (פחות משליש חשיפה ביחס למצב הקיים).

החשיפה מנייתית בדצמבר 2018 הביאה את הקרנות לרשום תשואות שליליות חדות של עד 3% ורובן רשמו תשואות שליליות ב-2018. לתשואה המלאה לחץ כאן.

 החשיפה המנייתית של קרנות הפנסיה העיקריות:


מקור נתונים: דיווחי החברות ופנסיה נט

Be the first to comment

Leave a Reply