הכיוון ברור: 5.4 מיליארד שקל הוזרמו לקרנות ברירת המחדל בשנה האחרונה

על פי נתוני העברות בין גופים, איבדו הקרנות הגדולות 75 מיליארד שקל. ההון זרם בעיקר לאלטשולר שחם עם העברות של 4.9 מיליארד שקל לקרן הפנסיה ולהלמן אלדובי עם חצי מיליארד שקל * קרן הפנסיה של מגדל פדתה 2.66 מיליארד שקל לצד הראל וכלל ביטוח עם פדיונות קלים יותר

התחרות בשוק הפנסיה רותחת. ב-12 החודשים האחרונים הועברו 5.4 מיליארד שקל לקרנות הקטנות (קרנות ברירת המחדל). מקורו של ההון האמור הוא בעיקר מהקרנות הגדולות. רוב הכסף שהועבר בין הגופים זרם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם שגייסה 4.87 מיליארד שקל מהקרנות המתחרות. הלמן אלדובי גייסה 540 מיליון שקל מהמתחרים. מדובר בגיוס בשיעור של 15% מיתרת הנכסים של הקרן (נכון לאוקטובר) ומנוע צמיחה משמעותי.

הפודה הגדולה היאקרן הפנסיה של מגדל שהעבירה כ-2.7 מיליארד שקל לטובת מתחרות. בתוך כך, איבדה הקרן את מקומה כפנסיה השנייה בגדולה בישראל (אחרי הקרן של מנורה מבטחים) והפכה להיות השלישית. במגדל מסרו לפוליסה בנושא זה כי “חזרנו להובלה בתשואות ואין לנו ספק שהשינוי שהחברה עברה בתחום זה, יחד עם עוצמת ערוצי ההפצה שלנו, תחזיר אותנו למקומנו הטבעי”.

חזרה לפודות. הקרן של כלל ביטוח פדתה 0.7 מיליארד שקל. הראל פדתה “רק” 800 מיליון שקל והפכה להיות הקרן השנייה בגודלה בענף.

קרנות הפנסיה הפניקס ומנורה מבטחים שומרות על העברות חיוביות, למרות התחרות הקשה מכיוון קרנות ברירת המחדל. הפניקס גייסה 794 מיליון שקל מהמתחרות ומנורה מבטחים גייסה 688 מיליון שקל.  

התחרות מעודדת מיזוגים ורכישות

מעבר הכספים המרשים בזמננו בין הגופים שופך אור על ההצעה של הפניקס לרכוש את הלמן אלדובי במחיר של 275 מיליון שקל. בית ההשקעות מנהל קרן פנסיה בגודל של 3.6 מיליארד שקל עם פוטנציאל רב לגידול בהכנסות. זאת תחת ההנחה שהקרן תכפיל את גודלה תוך פחות משלוש שנים.

גם הצעתה הקודמת של אלטשולר שחם לרכוש את הלמן אלדובי, נעשתה בעיקר בשל קרן הפנסיה של בית ההשקעות, כך על פי גורמים בכירים באלטשולר שחם.

תנועות ההון בשוק הפנסיה (במיליארדים)

חברה

 יתרת נכסים

 העברות בין גופים

 הפקדות

 צבירה נטו

 קרנות ותיקות

 הפניקס

31.6

0.8

4.3

4.2

 מנורה מבטחים

141.1

0.65

12.7

10.3

 כלל ביטוח

66.6

-0.7

6

4

 הראל

77.9

-0.8

8.8

6.6

 מגדל

77.6

-2.7

7.3

3

סה”כ קרנות גדולות

394.8

-2.75

39.1

28.1

 קרנות ברירת מחדל

אלטשולר שחם

14

4.9

2.1

6.9

 הלמן אלדובי

3.6

0.5

1

1.3

 פסגות

3.4

0.03

0.6

0.5

 מיטב דש

13.2

-0.02

2.2

1.8

סה”כ קרנות ברירת מחדל

34.2

5.41

5.9

10.5

סה”כ קרנות פנסיה

429

2.66

45

38.6


Be the first to comment

Leave a Reply