הכנסות מיטב דש הסתכמו ב-221 מיליון שקל – עלייה של כ-18.8% בהשוואה לרבעון המקביל

דוחות כספיים לרבעון השני של 2017: ההכנסות רשמו ירידה של 0.9% בהשוואה לרבעון הראשון של 2017, שבו עמדו ההכנסות על סך של כ-223 מיליון שקל. אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: התוכנית האסטרטגית של החברה מתממשת לשביעות רצוננו בתחומי האשראי והביטוח

דוחות כספיים מיטב דש
מיטב דש בנין צ'מפיון

הכנסותיה של מיטב דש ברבעון השני של 2017 הסתכמו ב-221 מיליון שקל – עלייה של כ-18.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שבה עמדו ההכנסות על 186 מיליון שקל. ההכנסות רשמו ירידה של 0.9% בהשוואה לרבעון הראשון 2017, בו עמדו ההכנסות של סך של כ-223 מיליון שקל.

הרווח התפעולי ברבעון השני של 2017 הסתכם בכ-56 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-19%. הרווח התפעולי עלה ב-2% לעומת הרבעון הקודם, בו עמד על 55 מיליון שקל.

עקב עליית מדד המחירים לצרכן ברבעון השני והגידול בהוצאות המימון של החברה, הרווח הנקי ברבעון בשני הסתכם בכ-21 מיליון שקל לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון ראשון של 2017, ירידה של כ-19.2%. בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, בו עמד הרווח הנקי על כ-19 מיליון שקל, מדובר בעלייה של כ-10.5%.

ה-Ebitda ברבעון השני של 2017 הסתכמה לסך של כ-63 מיליון שקל, עלייה של 21.2% בהשוואה  ל-Ebitda ברבעון המקביל אשתקד, שעמדה על סך כ-52 מיליון שקל. ברבעון הראשון 2017 הסתכמה ה- Ebitdaלסך של כ-63 מיליון שקל, בדומה לרבעון הנוכחי.

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון השני של 2017 עמד על כ-127 מיליארד שקל לעומת 126 מיליארד בסוף הרבעון הראשון של 2017.

במגזר החיסכון ארוך טווח, עסקת המיזוג עם איילון פנסיה וגמל שהושלמה בתחילת 2017  נושאת פירות. חברת הגמל והפנסיה מנהלת כ-48.9 מיליארד שקל עבור יותר ממיליון לקוחות. קרנות הפנסיה הממוזגות מנהלות כיום יותר מ-7 מיליארד שקל, קופות הגמל וההשתלמות מנהלות כ-42 מיליארד שקל. הכנסות החברה ממגזר זה הסתכמו בכ-84 מיליון שקל ברבעון השני של 2017 לעומת כ-70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

חברת קרנות הנאמנות ממשיכה להוביל את שוק קרנות הנאמנות עם ניהול נכסים בשווי של כ-28.2  מיליארד שקל. תחום זה הראה גידול בהכנסות הודות לגידול בהיקף הנכסים המנוהלים. סך ההכנסות מפעילות זו הסתכמו בכ-48 מיליון שקל ברבעון השני 2017 לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

פעילות חברת פנינסולה, בה מחזיקה החברה כ-49%, ממשיכה לצמוח

פעילות חברת פנינסולה, בה מחזיקה החברה כ-49%, ממשיכה לצמוח. ההכנסות מאשראי חוץ בנקאי ברבעון השני 2017 הסתכמו בכ-14 מיליון שקל. הכנסות פנינסולה אוחדו החל מהרבעון השלישי של 2016.

פעילויות חבר הבורסה והברוקראז’ המוסדי של הקבוצה שמרו על יציבות יחסית בהכנסות וסוכנויות הביטוח נמצאות במגמת עלייה בהכנסות וצמיחה בפעילות.

אילן רביב, מנכ”ל מיטב דש השקעות: “תוצאות הרבעון השני מעידות על מגמת צמיחה עקבית בפעילות  ויציבות בהכנסות. בפעילויות המסורתיות חברת הגמל והפנסיה חצתה לראשונה את רף מיליון הלקוחות וקרן הפנסיה מנהלת כיום כבר מעל ל-7 מיליארד שקל. אנו מוסיפים להיות חברת קרנות הנאמנות וחברת תעודות הסל המובילות והגדולות בישראל. קרן פנסיה ברירת מחדל מציגה תשואות נאות ומתחילה לצבור תאוצה. מהשקתה של הפעילות הצטרפו יותר מ-33 אלף לקוחות חדשים וקצב ההצטרפות מתגבר.

“התכנית האסטרטגית של החברה מתממשת לשביעות רצוננו בתחומי האשראי והביטוח. כמו כן פיתחנו את תחום ההשקעות האלטרנטיביות ללקוחותינו, בין היתר עם הקמת קרן פאגאיה מבית מיטב דש המתמחה בהלוואות צרכניות בארצות הברית, שצוברת תאוצה. ברבעון זה השקנו פלטפורמה דיגיטלית מלאה למוצר הגמל להשקעה ומצטרפים מאות לקוחות בחודש”.

Be the first to comment

Leave a Reply