הכשרה חתמה עם הלשכה על אמנת זכויות הסוכן

בכך הצטרפה לחברות הביטוח איילון, שלמה ולבית ההשקעות הלמן אלדובי

טקס החתימה. מימין: מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר, נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ומנכ"ל הכשרה שמעון מירון

חברת הכשרה חתמה השבוע עם לשכת סוכני הביטוח על אמנה לשמירת זכויות הסוכן.

על האמנה חתמו מצד הלשכה: נשיא הלשכה אריה אברמוביץ וממלא מקומו אורי צפריר. מטעם הכשרה חתם על האמנה המנכ”ל שמעון מירון. בכך הצטרפה לאיילון, שלמה ולבית ההשקעות הלמן אלדובי.

בטקס החתימה השתתפו מטעם הלשכה גם ראשי הוועדות – יובל ארנון יו”ר הוועדה הפנסיונית ואריאל מונין, יו”ר הוועדה האלמנטרית. מטעם הכשרה השתתפו הסמנכ”לים וראשי האגפים – רפי דורפמן, ביטוח חיים, ערן אופיר, ביטוח אלמנטרי ותביעות, וכן היועץ המשפטי של החברה עו”ד עדי בן אברהם.

על פי האמנה: “הסוכן והחברה ישתפו פעולה ככל הניתן כדי לקדם ולשמור על האינטרסים המשותפים של הסוכן, המבוטח והחברה;  הסוכן והחברה ישמרו על הגינות והוגנות בכל הקשור למערכת היחסים בן שני הצדדים”.

לדברי צפריר, את  המשא ומתן עם הכשרה ניהל במשך כשנתיים, יחד עם אברמוביץ וארנון. המהלך תפס תאוצה עם מינויו של שמעון מירון למנכ”ל הכשרה בשנה שחלפה. צפריר: “מדובר בהסכם חסר תקדים שעיקריו: הימנעות מוחלטת מפנייה ללקוחות הסוכן ללא הסכמתו של הסוכן; שקיפות בתשלום העמלות; במקרה של הפסקת הקשר העסקי של הסוכן עם החברה, מערכות המחשוב במשרדו לא ינותקו ממערכות החברה כך שיוכל להמשיך להעניק שירות הולם ללקוחותיו; עמלותיו של הסוכן בביטוח כללי לא ייפגעו עקב מתן הנחות ללקוח; הסוכן יהיה זכאי לתגמול גם בגין פוליסות הנמצאות בשחרור מתשלום עקב אובדן כושר עבודה וסיעוד”.

מירון: “אנחנו גאים להיות החברה ששמה את סוכן הביטוח במרכז. החתימה על האמנה היא חשובה ואני קורא לכל החברות להצטרף ולחתום גם הן על האמנה. אנחנו נמשיך לשמור על זכויות הסוכנים ולהשקיע בהם גם במהלך השנים הבאות”.

עוד בין סעיפי האמנה:

* פנתה החברה ללקוחות סוכן ביטוח של החברה, בפנייה שאינה קשורה לחובתה מתוקף החוק והנחיות הרגולציה, יעשה הדבר בהסכמת הסוכן. עם זאת, במקרים בהם בוצעה מכירת מוצר מטעם החברה, שלא בהתאם לאמור לעיל, התפוקה תירשם תחת מספר’ הסוכן ותזכה אותו בעמלה בהתאם להסכם בין הצדדים.

* אם קיים חוב כספי לסוכן בעת עזיבתו את החברה בגין קבלת כספים מראש עקב מכירות שביצע, ייקבע מנגנון אשר יהיה מקובל על הצדדים להחזר החוב. אם לא תהיה הסכמה בנוגע להשבה, ימונה מגשר מוסכם על שני הצדדים בניסיון להסדרת החוב.

* סוכן הביטוח, אם יבחר בכך, יוכל לשווק מוצרים של החברה באותן הנחות שהחברה משווקת מוצרים אלה דרך מערכי מכירה אחרים שלה, תוך קבלת עמלה אשר לא תפחת מעמלתו של המוכרן מטעם החברה.

* הסוכן יוכל לקבל לפי דרישתו ובזמן סביר של עד חודשיים, דוחות מחברת הביטוח שאינם מגיעים אליו בצורה שוטפת או לא נמצאים על מערכות החברה המותקנות במשרדו והכל בכפוף לכך שהדוחות והתכנים המבוקשים נמצאים בחברה באופן שניתן להעברה.

* דוחות החברה לסוכנים יהיו בשקיפות מלאה, ויכללו הסברים מפורטים שיציינו את מקור ההכנסה ואיך חושבו העמלות השונות, הסבר מדויק ממה נובעים החזרי כספים או קנסות אשר הוטלו על הסוכן ודרך חישובם.

* הסוכן יהיה זכאי לקבל עמלות כל עוד מוחזקים כספי לקוחותיו בתוך חברת הביטוח במסגרת פוליסות פעילות ומשולמות. אם הלקוח הוציא את כספיו לגמרי מהחברה, ייפסקו עמלות הסוכן במקביל ובהתאם להסכם.

* החברה תציע לטובת סוכן הביטוח תעריף בביטוח כללי שיאפשר לסוכן להתחרות על רכישת לקוח חדש או שימור לקוח קיים וזאת ללא פגיעה.

בלשכה מציינים, כי אמנת זכויות הסוכן נבנתה מתוך תפיסה הממקמת את סוכן הביטוח במרכז העשייה של החברה ותוך אמונה כי יחס ושירות הניתנים מתוך אחריות, זמינות, כבוד הדדי, מקצוענות ונגישות, הם אשר יוצרים נאמנות וקשר ארוך טווח בין הגוף המוסדי לסוכן.

Be the first to comment

Leave a Reply