הלמן-אלדובי ינהל את כספי הפנסיה של העובדים בנמלי ישראל בהיקף כ-4 מיליארד שקל

בקרן כ-2,300 עובדים וגמלאים. על פי דרישת המכרז, בית ההשקעות יקים עבור חברת נמלי ישראל קופה ייעודית שתנוהל תחת הלמן-אלדובי גמל ופנסיה

הלמן אלדובי זכה במכרז להקמה וניהול של קופת הגמל המרכזית לקצבה השייכת לעובדים בחברת נמלי ישראל. בית ההשקעות ינהל קופה כוללת את כספי הפנסיה לכ-2,300 עובדי חברת נמלי ישראל וגמלאיה בהיקף כולל של ארבעה מיליארד שקל. במכרז התמודדו מספר גופים והבחירה נעשתה על פי קריטריונים שונים, ביניהם קריטריונים של איתנות פיננסית, תשואות ודמי ניהול. על פי דרישת המכרז, בית ההשקעות יקים עבור נמלי ישראל קופה ייעודית שתנוהל תחת חברת הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, בניהולו של איתי ברדה. המכרז הוא ל-5 שנים עם אופציה להארכה.

הקמת הקופה מחייבת, בין היתר, חתימה על הסכם ניהול מול חברת נמלי ישראל, וקבלת אישורים, והיתרים נדרשים, ובכלל זה אישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

בעקבות הזכייה, נכסי הלמן אלדובי יגדלו להיקף של כ-57 מיליארד שקל. העלייה בהיקף הפעילות נובעת, בין היתר, מהשלמת מיזוג פעילות הגמל של IBI לתוך פעילות הגמל של הלמן-אלדובי. קרן הפנסיה של בית ההשקעות היא אחת מארבע הקרנות שזכו במכרז פנסיית ברירת המחדל של משרד האוצר ובית ההשקעות מנהל גם את כספי הפנסיה שלחברת החשמל.

חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה.

חברת נמלי ישראל מדורגת Aa1 (אופק יציב) על ידי מדרוג ובדירוג AAA על ידי מעלות, והכנסותיה מושקעות בפיתוח נמלי הים.

עם הקמת הקופה, יועברו אליה הכספים שמוחזקים כיום בחשבונות ייעודיים המתנהלים על שם חברת נמלי ישראל בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית.

אורי אלדובי, יו”ר בית ההשקעות הלמן-אלדובי

אורי אלדובי, יו”ר בית ההשקעות הלמן-אלדובי: “כבית השקעות המתמחה בתחום הפנסיוני, לבית ההשקעות ניסיון רב בקליטה וניהול של קופות גמל לסוגיהן. הזכייה במכרז קופת הגמל המרכזית לקצבה של חברת נמלי ישראל מצטרפת לזכייה קודמת של בית ההשקעות במכרז הפנסיוני של חברת החשמל. הניסיון הרב של בית ההשקעות יאפשר לנו להעניק לעובדי חברת נמלי ישראל וגמלאיה את השירות הטוב ביותר. מבחינת בית ההשקעות, מדובר מהלך נוסף המצטרף לשורת מהלכים אסטרטגיים אותם הוא מוביל בשנה האחרונה ובכללם הקמת קרן השקעות בתחום ה-P2P, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה והובלת התשואות במוצרים השונים.  מהלכים אלו  מבססים את הלמן-אלדובי כשחקן מרכזי בתחום החיסכון ארוך הטווח בישראל”.

Be the first to comment

Leave a Reply