המאבק על עובדי סופרבוס: ההסתדרות הלאומית מבקשת מבית הדין להצהיר כי היא ארגון העובדים בחברה ולא כוח לעובדים

בבקשה נאמר כי עובדי סופרבוס החלו במעבר אל הסתדרות הלאומית לפני מספר חודשים, וכי כ-615 מעובדי סופרבוס, מתוך כ-950, כבר חתומים אצלה* תגובת כוח לעובדים: הנהלת החברה נמנעת לאשר ביטולים של נהגים בהסתדרות הלאומית ובכך יוצרת כאוס ובלבול

עובדי סופרבוס

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר כי היא ארגון העובדים היציג בחברת סופרבוס. בנוסף מתבקש בית הדין להורות לארגון כוח לעובדים לחדול לאלתר מכל פעילות ארגונית המנוגדת לפסיקת בית הדין, קרי ניסיון פסול להפעיל לחץ על עובדים לבטל את חתימותיהם בהסתדרות הלאומית, ובכך למנוע את מעברם האותנטי של העובדים.

במבוא לבקשה נאמר כי עניינה הוא במימוש רצונם האמתי, הכן, והאותנטי של העובדים לקבלת ייצוג ארגוני בהסתדרות הלאומית, והכול עקב חוסר השביעות מתפקודו של ארגון כוח לעובדים ואופן התנהלותו אל מול עובדי חברת סופרבוס.

עובדי סופרבוס

לדברי הסתדרות הלאומית, עובדי סופרבוס נוכחו לדעת כי עובדים אחרים בענף התחבורה המיוצגים על ידה זכאים לתנאי עבודה ותנאי שכר טובים ועדיפים משלהם. זאת ועוד, עובדי החברה נוכחו לדעת כי סל השירותים של ההסתדרות הלאומית והשירות הניתן להם על ידי נציגיה טוב יותר מזה של כוח לעובדים. לפיכך סברו העובדים כי ההסתדרות הלאומית יכולה לייצגם באופן טוב יותר, ולכן הם עזבו את ארגונם והצטרפו להסתדרות הלאומית.

בבקשה נאמר כי עובדי סופרבוס החלו במעבר אל הסתדרות הלאומית לפני מספר חודשים, וכי כ-615 מעובדי סופרבוס (מתוך כ-950 עליהם חל ההסכם הקיבוצי למיטב ידיעתה של ההסתדרות הלאומית) החליטו על הצטרפותם לשורות ההסתדרות הלאומית תוך הודעה על הפסקת חברותם בכוח לעובדים.

תגובת כוח לעובדים לפנייה של ההסתדרות הלאומית לבית המשפט לא איחרה לבוא. על פי החברה “קיבלנו לידינו את הודעות ההסתדרות הלאומית הטענת ליציגות בחברת סופרבוס. כבר מבדיקה ראשונית עולה כי מספר החתימות שהועברנו לרשותנו נמוך משמעותית ממספר החברים שברשותנו. רשימות הנהגים נשלחו להנהלת החברה ולהסתדרות הלאומית. נהגי חברת סופרבוס ממשיכים לפיכך היות חלק מאיגוד הנהגים בכוח לעובדים – הכולל גם את נהגי אגד תעבורה ודן בדרום.

הפגנת עובדי סופרבוס


איגוד הנהגים בכוח לעובדים מצר על כך שהנהלת החברה נמנעת מזה חודשים לאשר ביטולים של נהגים בהסתדרות הלאומית, ויוצרת כאוס ובלבול.
תם פרמוביץ ראש ענף התחבורה בכוח לעובדים: “בימים הקרובים אמור להיכנס לתוקפו סכסוך עבודה בגין שעות עבודה חורגות של הנהגים. מצער לראות שההסתדרות הלאומית לא בוחלת באמצעים ופוגעת בנהגים הנאבקים על שעות עבודה ראויות בכפוף להסכם עליו היא חתומה. מצער לא פחות כי הנהלת החברה מאפשרת לגורם חיצוני לערער את יחסי העבודה בחברה. לאחר הכישלון בהעברת העובדים, מהלך המשרת את ההנהלה בלבד, אנו ממשיכים בסכסוך העבודה. על שכר העובדים לא נתפשר”.
הארון שובש יו”ר וועד העובדים בחברת סופרבוס: “צר לנו כי ההסתדרות הלאומית מסרבת לקבל את הכרעת העובדים ומתעקשת לסכסך בין העובדים בסופרבוס, מהלך שבוודאי רק מזיק לעובדים. אין זה פלא, שההסתדרות הלאומית בחרה לרוץ לתקשורת ולהכריז על יציגות שקרית מבלי שעובד אחד יזדהה בשמו ויציג עצמו כמוביל בהתארגנות. נהגי סופרבוס ממשיכים לבחור בארגון עובדים אותנטי שבו העובדים מובילים את מאבק העובדים ולא גורמים חיצוניים”.

Be the first to comment

Leave a Reply