המחוזי אישר הגשת תביעה בישראל נגד יצרן זר בתביעת נזקי גוף

דחה טענות יצרן זר של מכונה לגריסת פסולת בתביעת עזבון של עובד שנהרג במהלך עבודתו במכונה להיעדר סמכות לדון בישראל בתביעה נגדו . בית המשפט: היה עליו לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכי הוא עתיד להיתבע בגין נזק מעין זה ולכן יש להמציא את התביעה מחוץ לתחום וכי הפורום הנאות הוא בישראל

עו"ד גיל עטר

בבית המשפט המחוזי בתל אביב מתבררת תביעת עזבון עובד, אשר מצא את מותו במהלך עבודתו עת עשה שימוש במכונה לגריסת פסולת שיוצרה על ידי יצרן זר ושווק עם ידי מפיצים בישראל.
התביעה (ת.א 3661-03-18) הוגשה רק כנגד המעביד ומבטחתו שירביט  ובה, בין היתר, טענו התובעים כי המכונה לא הייתה מגודרת לבטח.
הנתבעים שלחו הודעות לצדדים שלישיים כנגד המפיץ של המכונה ובאמצעותו, כמי שנטען כי היה מורשה של יצרן המכונה, כנגד היצרן הזר של המכונה. את שירביט ייצגו בתביעה עוה״ד גיל עטר ודידיגרסטנפלד ממשרד נשיץ ברנדס אמיר.
המפיץ דחה את הטענה כי הוא מורשה לקבלת כתבי טענות ולפיכך, במקביל, הוגשה בקשה להמצאת ההודעה לצד שלישי נגד היצרן בהתאם לתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי.
בשנת 2018 נוספה תקנה 500(7א) לתקנות סדר הדין האזרחי על מנת לתקן את המצב שקדם להוספתה בו. ההלכה הפסוקה קבעה כי במקרים בהם צירופו של יצרן נובע אך משום קרות הנזק בישראל, לא תותר על פי רוב המצאה כאמור. לפי תקנה 500(7א) תותר המצאה כאמור ובלבד שהתובענה מבוססת על נזק שנגרם לתובע בישראל ממוצר, שירות או התנהגות של יצרן זר, ובלבד שאותו יצרן יכול היה לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכן שהיצרן עוסק בסחר בינלאומי בהיקפים משמעותיים.
היצרן התנגד להמצאה ושב וטען, כי לא ניתן לצרפו להליך אך בשל העובדה שהנזק אירע בישראל, והוסיף וטען כי תעודת האחריות שהנפיק אף היא מונעת אפשרות זו, לא כל שכן מאחר שהמכונה עברה כמה “ידיים” מאז ייצורה. עוד טען היצרן להתיישנות התביעה לנוכח מועד ייצור המכונה ולהיות ישראל פורום לא נאות לדון בתביעה.  גם התובעים התנגדו להמצאה וטענו כי בקשת ההיתר לא גילתה עילת תביעה טובה או עילת תביעה כלשהי כנגד היצרן.
טענות יצרן המכונה והתובעים נדחו כולן על ידי השופטת חדווה וולצקי.
לנוכח ״גילו״ הצעיר של התיקון, לא רבים הם המקרים בהם נדון התיקון הזה לתקנות.
באשר לבקשת ההמצאה מחוץ לתחום,  נקבע כי התמלאו כל דרישות תקנה 500(7א) שכן הואיל והיצרן העיד על עצמו כי הוא התקשר בהסכמי הפצה עם חברות ישראליות, הרי שהיה עליו לצפות שהנזק ייגרם בישראל וכי הוא עתיד להיתבע בגין נזק מעין זה. בנוסף, נדחתה הטענה להגבלת האחריות בקביעה כי היא נוגדת את תקנת הציבור. טענת ההתיישנות נדחתה אף היא לנוכח העובדה כי הנזק אירע בשנת 2018 ומועד ייצור המכונה אינו רלוונטי.
עוד נקבע, במסגרת מבחני הפורום הנאות, כי  מירב הזיקות, צפיות הצדדים  והאינטרס הציבורי מחייבים כולם את המסקנה כי ישראל היא הפורום הנאות.
משירביט נמסר: “החברה תגיב במסגרת ההליך המשפטי”.

Be the first to comment

Leave a Reply