המכרז השני לבחירת קרנות ברירת מחדל יציע אלטרנטיבת חיסכון מוזל גם לפורשים

בטיוטת המכרז נקבע לראשונה רף מינימלי של דמי ניהול: 1.5% מההפקדות ו-0.1% מהנכסים. עוד נקבע לראשונה שיעור דמי הניהול שישלמו גם הפנסיונרים של אותן הקרנות – והם יעמדו על 0.3%

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל

המכרז השני לבחירת קרנות ברירת מחדל יוצא לדרך. בתום שנה וחצי לפעילות קרנות ברירת המחדל מיטב דש והלמן אלדובי, מפרסמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון טיוטה להליך בחירה חדש של קרנות פנסיה שיפעלו החל מנובמבר 2018. הגופים המבקשים להשתתף במכרז, יגישו את בקשתם עם ה-1 ביולי.

במכרז נקבע לראשונה רף מינימלי של דמי ניהול: 1.5% מההפקדות ו-0.1% מהנכסים. זאת על מנת לאפשר השתתפות של גופים נוספים במכרז. יצוין כי במכרז הקודם עמדו דמי הניהול של הקרנות הזוכות על 1.49% ו-0.001% (הלמן אלדובי) ו-1.31% ו-0.01% (מיטב דש), דמי ניהול כאמור שלא יהיו קבילים כעת.

על פי הערכות, קביעת רף מינימלי נובע מהחשש כי עקב דמי הניהול הנמוכים, חברות נוספות, בעיקר פסגות ואלטשולר שחם, לא ירצו להתמודד במכרז, והמהלך נועד לתמרץ אותן להתמודד, ועדיין להציב אלטרנטיבה מופחתת לדמי הניהול הקיימים היום בשוק.

שקלול דמי הניהול יעשה באופן זהה למכרז הקודם, לפי הנוסחה הבאה: שיעור דמי הניהול מהצבירה בתוספת שיעור דמי הניהול מההפקדה חלקי 20.

שתי קרנות הפנסיה שייקבעו כקרן ברירת מחדל נבחרת הן קרנות הפנסיה שיקבלו את הדירוג הגבוה ביותר. אם שלוש קרנות פנסיה או יותר יקבלו דירוג זהה שהוא הגבוה ביותר, או במקרה שבו קרן פנסיה אחת קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר ולאחריה קיבלו שתי קרנות פנסיה או יותר דירוג זהה, כל אחת מהן תיקבע כקרן ברירת מחדל נבחרת.

על מנת לתעדף את הקרנות הקטנות ולהגביר את התחרותיות בשוק, קרן פנסיה שנתח השוק שלה עולה על 5% – יראו את דמי הניהול שהגישה במכרז כאילו הוסיפה 0.5% בדמי הניהול בהפקדות ו-0.05% בדמי הניהול מהנכסים. חברות הפנסיה המחזיקות פחות מ-5% מהשוק הם איילון מיטב (3%), אלטשולר שחם (0.8%), פסגות (0.7%) והלמן אלדובי (0.3%).

חידוש נוסף במכרז הנוכחי שלא הופיע במכרז הקודם הוא קביעת שיעור דמי הניהול שישלמו גם הפנסיונרים של אותן הקרנות – והם יעמדו על 0.3%. נתון זה כולל עמיתים קיימים בקרן שיפרשו במהלך תקופת זכייתה.

על פי נתוני רשות שוק ההון, כ-100 אלף חוסכים בחרו להצטרף לאחת משתי קרנות ברירת המחדל שנבחרו במכרז הקודם, וכ-70 אלף בשנת 2017.

נתחי שוק של קרנות הפנסיה החדשות, נתוני פנסיהנט למאי 2018

Be the first to comment

Leave a Reply