הממונה על שוק ההון: על המשקיעים המוסדיים להתחשב בהשפעות החברתיות של השקעה בחברות וללחוץ על חברות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במהלך כנס "השקעות אחראיות -נטל או הזדמנות?" שערכו  אתמול Social Finance Israel   ו-Greeneye  ועסק בחוזר המחייב את המשקיעים המוסדיים לדווח על השקעות אחראיות והשקעות אימפקט

ירון נוידרפר, דורית סלינגר, סר רונלד כהן. קרדיט תמונה: עמנואל בוחבוט
ירון נוידרפר, דורית סלינגר, סר רונלד כהן. קרדיט תמונה: עמנואל בוחבוט

סר רונלד כהן, יו”ר SFI סקר את המגמות המרכזיות בעולם בתחום והכריז: “מנהלי ההשקעות צריכים להפנים כי הציבור מעוניין להיות מעורב באפיקי ההשקעה של חסכונותיו”

חברת (Social Finance Israel (SFI ו-Greeneye ערכו אמש בתל אביב כנס שעסק בהשלכות החוזר שפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון “הצהרה על מדיניות השקעה צפויה בגופים מוסדיים” ומה הם הצעדים המצופים מהגופים המוסדיים;  כמו גם היכרות של צורות דיווח, השקעות פוטנציאליות וסקירה של ההתפתחויות בסקטור השקעות האימפקט בעולם. בכנס השתתפו בכירי קרנות הפנסיה, חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.

החוזר, שהוציאה הממונה על הרשות  דורית סלינגר, בדצמבר , מופנה לגופים המוסדיים ובו הוראה להתייחס להשקעות אחראיות והשקעות אימפקט במסגרת מדיניות ההשקעה שלהם. השקעות אחראיות הינן השקעות המתייחסות, בנוסף לשיקול הרווח הכלכלי, להתנהלות הגופים בהם מושקע הכסף בהיבטים של שמירה על איכות הסביבה, שמירה על זכויות עובדים, מנהל תקין, שקיפות, ייצוג אוכלוסיות שונות בדירקטוריונים ובדרגים בכירים ועוד.

השקעות אחראיות והשקעות אימפקט הם סקטורים הצומחים במהירות בעולם הפיננסי. בשנים 2014-2016 חל גידול של 146% בהיקף השקעות האימפקט, והגיע ל-250 מיליארד דולרים המושקעים באופן זה. סקטור ההשקעות האחראיות צמח משמעותית גם הוא, כאשר למעלה מ-10 טריליון דולר מושקעים ברחבי העולם עפ”י פרמטרים שונים הבוחנים את אופן התנהלות החברות והגופים בהם מושקעים כספים אלה.

במהלך הכנס הציגה סלינגר את הסיבות להוצאת החוזר ומטרותיו,  וכן את הציפיה שלה לפעילות הגופים המוסדיים בעקבותיו. במהלך דבריה התייחסה הגברת סלינגר למגמות בעולם בתחום בציינה כי כמו בעולם, גם בארץ היה רצוי שגופים מוסדיים יתייחסו לפרמטרים סביבתיים, חברתיים ושל ממשל. עוד הוסיפה סלינגר כי “רשות שוק ההון יוזמת ומקדמת את ההשקעות החברתיות במטרה להעלות את הנושא לתודעת הגופים המוסדיים בעת החלטות השקעה”.

ירון נוידרפר, מנכ”ל SFI הציג את תוצאות הסקר אשר הוכן במיוחד עבור הכנס ובו נבחנו לראשונה עמדות החוסכים בחסכון טווח ארוך על האופן בו הם מצפים ממנהלי ההשקעות לנהל את חסכונותיהם. הסקר הצביע על כך שמעל ל 40% מהחוסכים מעוניינים שהחיסכון שלהם יועבר לאפיקי חסכון המתמקדים בהשקעות אחראיות. כמו כן, לרבים מהחוסכים בישראל חשוב שמנהלי קרנות הפנסיה וקופות הגמל ינהלו את ההשקעות שלהם על פי שיקולים של השקעות אחראיות.

יו”ר SFI וה- Global Steering Group for Impact וInvestment, , סר רונלד כהן,  סקר במהלך הכנס את המגמות המרכזיות בעולם בתחום ההשקעות האחראיות והשקעות אימפקט. כהן התייחס למגמות ולשינויים במעורבות גופים מוסדיים בעולם בסקטור השקעות האימפקט והשקעות אחראיות והציג דוגמאות לגופים מוסדיים המיישמים אסטרטגיית השקעות החותרת לשורה תחתונה של רווח לצד השפעה חיובית מכוונת ומדידה: “החוזר שהופץ על ידי רשות שוק ההון בישראל משקף את העניין ההולך וגובר של הרגולטורים בכל העולם בתחום זה, ומצביע על השינוי במעורבות של החוסכים כיום באפיקי ההשקעה.” עוד הוסיף כהן כי. ” מנהלי ההשקעות צרכים להפנים כי הציבור כיום מעוניין להיות מעורב יותר באפיקי ההשקעה של חסכונותיו ומצפה כי כספי החיסכון שלו יביאו לידי ביטוי גם ערכים חברתיים וסביבתיים לצד תשואה כלכלית”.

דוגמא אחת למגמה המתרחבת היא קרן הפנסיה הגדולה ביותר בארה”ב, של עובדי הציבור במדינת קליפורניה the California Public Employees’ Retirement System CalPERS, שהחליטה לאחרונה להקצות כ-340 מיליארד דולר מנכסיה להשקעות אימפקט. במקרה הזה, אסטרטגיית ההשקעות המתוכננת תתבסס על המטרות לפיתוח גלובאלי מקיים שהגדיר האו”ם ב-2015 (Sustainable Development Goals (SDGs. המשמעות היא שקרן הפנסיה תשקיע את כספיה בגופים המשפיעים באיזושהו אופן על התמודדות עם שינויי האקלים, הנגשת שירותי בריאות או השכלה וכיו”ב. זאת, כמובן, לצד תשואה פיננסית שתבטיח את תשלומי הפנסיה אליהם מחוייבת הקרן.

דובר נוסף בכנס היה Tim Mcready,מנהל ההשקעות של  Christian Super pension קרן אוסטרלית המנהלת את תיק השקעותיה על פי ערכים של השקעות אחראיות והשקעות אימפקט. בדבריו הוא פירט את האופן בו פועלת הקרן ואת העקרות המנחים אותה וציין: “לגופים המוסדיים יכול וצריך להיות חלק באופן בו אנו  מעצבים את החברה סביבנו ואנו רואים כיצד המגמה הזו מתחזקת בשנים האחרונות. מתוך הניסיון שלנו אנו יכולים להגיד שישנה יותר מדרך אחת בה משקיעים יכולים לשלב השקעות אחראיות והשקעות אימפקט בניהול הפרוטפוליו כך שהמוטבים ירוויחו פיננסית ובמקביל תיווצר השפעה חיובית על החברה והסביבה” .

Be the first to comment

Leave a Reply