המנכ”ל לשעבר תובע 170 אלף שקל: החברה בחרה בחוסר תום לב קיצוני להמציא טענת התחשבנות בשל ימי היעדרות

לטענת נמרודי על אף שעבד בחברה עד ליום ב-14 ביוני 2020 עשתה הנתבעת דין לעצמה ועד היום טרם שילמה לו את השכר המגיע לו עבור חודש מאי ומחצית חודש יוני 2019, בסכום כולל של 140 אלף שקל

שלמה נמרודי תושב רמות השבים ששימש במשך יותר מ-7 שנים בתפקיד מנכ”ל חברת רמות, חברת מסחור הטכנולוגיות של אוניברסיטת תל אביב , תובע מהחברה שכר עבודה בסך 174 אלף שקל.

לטענת נמרודי על אף שעבד בחברה עד ליום ב-14 ביוני 2020 עשתה הנתבעת דין לעצמה ועד היום טרם שילמה לו את השכר המגיע לו עבור חודש מאי ומחצית חודש יוני 2019, בסכום כולל של 140 אלף שקל.

לדברי נמרודי להפתעתו הרבה, ממש בסמוך לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, בחרה הנתבעת בחוסר תום לב קיצוני ועל מנת להתחמק מתשלום השכר המגיע לו עבור החודשים מאי ומחצית חודש יוני, להמציא טענת התחשבנות בשל ימי היעדרות לכאורה, המאפשרת לה לקזז משכרו, טענה אשר לא רק שאינה נכונה לגופה, אלא שלנוכח התנהלות רבת השנים כלל לא היה מקום לקיים התחשבנות כלשהי לגבי כל הקשור בשכרו החודשי.

נמרודי, מדגיש בתביעה שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, כי מעולם בכל שנות עבודתו כמנכ”ל הנתבעת לא נערכה עמו התחשבנות כלשהי לגבי הפחתה או הגדלה של שכרו החודשי, נוכח זאת ובשים לב שתפקידו הינו משרת אמון, אין מקום לעשות כן גם לגבי תקופת ההודעה המוקדמת. עוד טוען נמרודי כי הנתבעת נמנעה מלשלם לו את הבונוס המגיע לו עבור שמונת חודשי העבודה האחרונים שלו בחברה, וכך גם את דמי ההצלחה מעת סיום עבודתו בחברה, וכל זאת בסכום כולל של 34 אלף שקל.

עו”ד תרזה לס גרוס מסרה לפוליסה מטעם נמרודי כי: “לנוכח כך שנמרודי מוקיר ומעריך את חברת רמות אותה שירת שנים רבות, הוא ניסה בכל מאודו להימנע מהגשת תביעה כנגד חברת רמות ואף היה מוכן להגיע לפשרה עם חברת רמות, אולם לצערו חברת רמות נמנעה מלהציע הצעות ראויות, ובהמשך אף ‘ניתקה מגע’ והתעלמה מפניותיו החוזרות ונשנות של נמרודי, כך שלא נותרה בידו ברירה אלא להגיש את התביעה לבית הדין.

למרות הגשת התביעה, גם היום נמרודי מוכן להגיע לפשרה על מנת לסיים את התביעה ברוח טובה.

תגובת החברה: “רמות קיבלה את כתב התביעה מטעמו של מר נמרודי לפני מספר ימים. את תגובתה תמסור בבית הדין כמקובל”

Be the first to comment

Leave a Reply