חילן ממשיכה לצמוח: גידול דו ספרתי בהכנסות והמשך צמיחה ברווח התפעולי וב-EBITDA‏

ענקית פתרונות התוכנה לניהול הון אנושי חילן פרסמה לאחרונה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון. הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכמו בכ-366.5 מיליון שקל, לעומת כ-324.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13% הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות ולהשפעה העונתית האופיינית לרבעון הראשון של השנה

אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ
אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ

ענקית פתרונות התוכנה לניהול הון אנושי חילן פרסמה לאחרונה את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הראשון. הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכמו בכ-366.5 מיליון שקל, לעומת כ-324.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 13% הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות ולהשפעה העונתית האופיינית לרבעון הראשון של השנה.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכם בכ-38 מיליון שקל (המהווה כ- 10.4% מההכנסות) לעומת כ-35.7 מיליון שקל (המהווה כ- 11% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.6%. ה- EBITDA ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכמה בכ-43 מיליון שקל (המהווה כ-11.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-40.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-12.5% מסך ההכנסות), גידול של כ-5.8%.

הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכם ב- 27.6 מיליון שקל (המהווה כ-7.5% מסך ההכנסות), בדומה לרבעון המקביל אשתקד (אשר היווה כ-8.5% מההכנסות). ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום ה-31 במרץ 2018 הסתכם לכ-287.3 מיליון שקל לעומת כ-286.1 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2017. השינוי בהון בתקופת הדוח נובע מהרווח שנצבר במהלך התקופה בקיזוז חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות בחברה.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון הראשון לשנת 2018 הסתכם בכ-11.8 מיליון שקל, לעומת כ-39.4 מיליון שקל אשתקד. השיפור בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת נובע בעיקר מהפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר.

אבי באום, יו”ר קבוצת חילן מסר: “אנו שמחים על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018, המציגות המשך צמיחה במרבית המגזרים של הקבוצה. שני מגזרי הפעילות העיקריים של הקבוצה, שכר ומשאבי אנוש ופתרונות עסקיים, ממשיכים לצמוח ולהציג תוצאות מרשימות.

מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להציג תוצאות חיוביות המתבטאות בצמיחה בהכנסות כתוצאה מקליטת לקוחות חדשים ומהרחבת פעילות של לקוחות קיימים למודולים נוספים. הרחבת הפעילות ללקוחות קיימים, הינה פועל יוצא של השקעות רבות בפיתוחים טכנולוגיים שאנו עושים על בסיס שוטף ומתמשך.

במגזר פתרונות עסקיים נמשכת מגמת הצמיחה – ברבעון הראשון של שנת 2018 הציג המגזר צמיחה דו ספרתית בהכנסות. עולם הדיגיטל הפך להיות חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית, דבר המייצר עבור נס הזדמנויות חדירה לסקטורים רבים ובפרט בסקטור הפיננסי ובסקטור הבריאות אשר עוברים מהפכה כחלק מהשינוי המתרחש. הפתרונות שאנו מביאים כחלק מייעול תהליכים ושיפור ביצועים מציפים ערך רב ללקוחותינו.

מגזר תשתיות מחשוב בלט לחיוב והציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות ובשורת הרווח, בין היתר מגידול בפעילות העסקית, מימוש צבר הזמנות מרבעון קודם והמהלכים בהם נקטנו לאחר התקופה המאתגרת שחווינו שם במהלך השנה האחרונה.

התנודתיות בשער החליפין של הדולר המשיכה להשפיע בעיקר על תוצאות מגזר שיווק מוצרי תוכנה. התחזקות שער השקל ביחס לדולר בין התקופות השפיעה על סעיף ההכנסות והרווח אשר הסתכמו בירידה מינורית ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

אנו ממשיכים לפעול במלוא המרץ בכדי להציף ערך ולהביא פתרונות יצירתיים על ידי הענקת מעטפת שירות ופתרונות תוכנה במסגרת ה-ONE STOP SHOP שאנו מציעים ללקוחותינו תוך חיזוק הקשר השוטף והמשך מגמת הצמיחה והרווחיות בחברה”.

Be the first to comment

Leave a Reply