המשבר באל על: ועד הטייסים מבקש צו מניעה זמני נגד הסכם ההבראה

לדברי ועד הטייסים, ההסתדרות נכשלה בייצוג הטייסים ולא עמדה בחובת הייצוג ההוגן והם אלו שנפגעו באופן המשמעותי ביותר מהסכמי ההבראה. תגובת ההסתדרות: אין לנו כל כוונה להתנצח עם טייסי אל על, ההסכם מדבר בעד עצמו

מטוס באוינג אל על - ויקפדיה
מטוס באוינג אל על - ויקפדיה

ועד הטייסים בחברת אל על מבקש מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב צו מניעה זמני כנגד כניסתו לתוקף של הסכם הההבראה הרוחבי.

ההסכם, שנחתם בין החברה לבין ההסתדרות, עניינו בין היתר קיצוץ והפחתת שכרם של הטייסים.לדברי הוועד (המייצג כ-650 טייסים) החברה לא ניהלה עמו משא ומתן לא בשקיפות, לא בתום לב ולא בכלל, אלא הציגה לציבור הטייסים דרישה חד צדדית אחת: קיצוץ שנתי של 110 מיליון דולר בעלות העסקתם בחברה, ובסך הכול קיצוץ בשווי 550 מיליון דולר ל-5 שנות הסכם.

כנגד דרישה זו מציין ועד טייסי אל על בפנייתו לבית הדין שלא הוצגו לו נתונים, לא הוצגה ולו טבלת אקסל אחת, הוצגו בעל פה נתונים סותרים, לא נערכו ישיבות משא ומתן ולא נעשה דבר. ככל הידוע לוועד גם להסתדרות לא הוצג דבר ואם נמסר לא הועבר לוועד.

למעשה, נטען בבקשה, קיבלה ההסתדרות באופן גורף את דרישת החברה לקיצוץ בעלות העסקת הטייסים בחברה, ללא בדיקה כללית, ללא שיתוף יועץ כלכלי, ללא שיתוף גורם מקצועי המצוי בסדרי העבודה של טייסי החברה, ועם גזרות כלכליות ללא הגבלת זמן.

לדברי ועד הטייסים לפגישות הקצרות שהתקיימו עם הנהלת החברה ועם הוועד קדמו דיונים בין ההסתדרות להנהלת החברה אליהן לא זומן הוועד, ופגישה שהתקיימה לפני כשבועיים אליה הוזמן הוועד הסתיימה על ידי הנהלת החברה זמן קצר לאחר שהחלה. זאת לאחר שההנהלה הודיעה כי לא תסכים לדון ולנהל משא ומתן, אלא היא עומדת על קיצוץ של 110 מיליון דולר בעלות השנתית, קיצוץ המהווה פגיעה של עשרות אחוזים בשכר הבסיס של הטייסים בשיעור של כ-30% ואשר יעמוד בתוקפו גם לאחר תום תקופת המשבר.

בנוסף מציין הוועד כי ההסכם כולל פיטורים של 71 טייסים נוספים והוא מאפשר לכפות על הטייסים המשך אבטלה לשנה וחצי נוספים עד לסוף שנת 2021, ולמעשה המדובר בפיטורים של עשרות ומאות טייסים. לטענת ועד הטייסים ברור ואף לא הייתה מחלוקת כי הקיצוץ הוסכם עם ההסתדרות שמראש הבטיחה את תמיכתה הבלתי מסויגת בחברה ללא משא ומתן ועל אף שכאמור אף כלכלן לא זכה לראות על מה ומדוע מתבססת דרישה זו, וכיצד היא מתחלקת.

לדברי הוועד, טייסי החברה ערים לצורך לסייע בהבראת החברה והיו המגזר הראשון בחברה שהודיע על הסכמתו לקיצוץ והפחתת שכר. עם זאת עומד הוועד על זכותו להתדיין הן על הסכום והן על אופן חלוקתו, ואולם שום דיון ענייני לא נערך עד כה עוד נטען על ידי ועד הטייסים כי בקשתו לא נועדה להתחמק מפגיעה בשכר הטייסים או מפיטורי טייסים, וכי הטייסים יודעים ומסכימים כי עליהם לסייע לחברה לצאת מהמשבר. ואולם הם אינם מסכימים שההסתדרות תאמץ את הדרישות האבסורדיות של החברה, ללא הסכמה מצד הוועד ואף ללא דיון אמיתי בגובה ההשתתפות ובסעיפיה. בנוסף הם אינם מסכימים כי החלטות בעניינם יתקבלו על ידי מי שאינם בקיאים בשגרת עבודתם, בתנאי העסקתם, ובסדרי עבודתם, ולפיכך מקבלים כ”ראה וקדש” את מצגי ודרישות החברה במשא ומתן.

לטענת הוועד, ההסכם שהתגבש בין החברה לבין ההסתדרות כולל שורה של ויתורים מרחיקי לכת שאינם נוגעים לתקופת ההסכם, אלא בעלי השלכות דרמטיות לאחר תום תוקפו. כמו כן תנאי ההסכם מפלים את הטייסים באופן קיצוני בהשוואה להסכמים שנחתמו עם שלושת המגזרים האחרים בחברה (אנשי צוות דיילי אוויר, מינהלי, ותחזוקה) בכל הנוגע לסוגיות הפיצויים המוגדלים והפנסיה המוקדמת.

לדברי הוועד, החיסכון הנדרש מטייסי החברה גבוה בכ-4% (105 מיליון דולר) ממה שנדרש בהשוואה למגזרים האחרים בחברה. בנוסף סך הפגיעה בהשתכרות הינה 43%, סך ההתייעלות בהוצאה על כוח אדם היא 254 מיליון דולר ולא 261 מיליון דולר כפי שרשום בהסכם, חלקו היחסי של מגזר הטייסים בקיצוץ הוא 47.1% ולא 40.2% כפי שרשום בהסכם, ומגזר הטייסים הוא היחיד שאינו חוזר לשכרו קודם לתקופת המשבר, עם תום תקופת ההסכם.

לדברי ועד הטייסים, באמצעות עוה”ד אפרת דויטש וענבל פלמור דורי, ההסתדרות נכשלה בייצוג הטייסים ולא עמדה בחובת הייצוג ההוגן, והיה עליה לנהל משא ומתן בצורה מקצועית ומהוגנת ואולם זאת לא נעשה כאן.

לסיכום נאמר בבקשה כי הסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם עם מגזר טייסי החברה אינו תקף בין היתר כי נעשה תוך הפרת חובת ייצוג הוגן. המדובר נאמר בבקשה הוא בהסכם קיבוצי לתקופה של כ-5 שנים כאשר הטייסים מצויים בחופשה ללא תשלום אשר סופו אינו ידוע, וכי המדובר בכבודם, פרנסתם, ואורחות חייהם של הטייסים המחוייבים למדינת ישראל, לחברה, וללקוחותיה וכך ימשיכו להיות.

תגובת ההסתדרות: “עובדתית, בית הדין לעבודה דחה את צו המניעה הזמני והדבר כבר מדבר בעד עצמו. אין לנו כל כוונה להתנצח בתקשורת עם טייסי אל על שאנחנו מעריכים את פועלם בשגרה ובחירום. פעלנו מתוך החובה להציל אלפי עובדים, ואין לנו כל חרטה שעשינו כך. את העובדות שהביאו אותנו להציל את החברה ועובדיה נפרוש בבית הדין”.

מאל על בחרו לא להגיב

Be the first to comment

Leave a Reply