הנהלת חיפה כימיקלים תסגור את הצרכנייה של העובדים: העובדים וארגון כוח לעובדים פנו לבית משפט

ארגון העובדים טוען כי בניסיון להביאם לכדי ייאוש וסיום עבודתם של חלק מהעובדים, ההנהלה נוקטת צעדים כנגד מה שחתמה בעבר

בית משפט השלום בין הדין האזורי עלבודה תעבורה (1)
צילום: נעמן פרנקל

ארגון כוח לעובדים וועד עובדי חיפה כימיקלים פנו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה למתן צו עשה זמני המורה לחברה לשאת במלוא התחייבויותיה להמשך תפעול הצרכנייה. במבוא לבקשה נאמר כי עניינה בהמשך ניסיונה של החברה לפגוע בזכויות בסיסיות של עובדי ההסכם הקיבוצי, כחלק בלתי נפרד מהתנהלותה בחודשים האחרונים והפעם בתקופה רגישה ביותר. זאת תוך שהחברה מפרה את הוראות ההסכמים הקיבוציים המחייבים אותה ומטרתה ברורה: חיסול “צינור החמצן” האחרון שנותר לעובדים, בניסיון להביאם לכדי ייאוש וסיום עבודתם.

בבקשה נאמר כי מצבם הכלכלי הקשה ותלוי על בלימה של עובדי ההסכם הקיבוצי ידוע היטב לחברה, אך דומה שאין בו כדי להרתיע אותה מלהמשיך ולנסות להביא את העובדים לידי ייאוש שיאלצם להחליט על סיום עבודתם במפעל יהיו תוצאות מאבקה של נציגות העובדים אשר יהיו.

לטענת המבקשים החברה לא העבירה החל מחודש ספטמבר 2017 את חלקה במימון תפעולה של הצרכנייה שהוקמה במהלך שנות ה-80 ואשר בה עובדי החברה וגימלאיה נוהגים לרכוש מוצרים במחירים מוזלים. בבקשה נאמר כי קיומה ומימונה של הצרכניה עוגנו בהסכם הקיבוצי משנת 1995 ועל כן החלטתה של החברה על סגירת הצרכניה מהווה הפרה של ההסכם הקיבוצי ומהווה נדבך נוסף בהתנכלותה כלפי עובדי המפעל הצפוני לאור זהות הארגון היציג במפעל.

בבקשה שהוגשה באמצעות עו”ד סיגל פעיל, אדר שוורץ, ואלי נידם נטען כי עיתוי החלטת החברה על סגירת הצרכנייה אינו מקרי ומטרתו – פגיעה אנושה בציבור עובדי ההסכם הקיבוצי ונציגות העובדים, ונטישת מאבקם להשבתם לעבודה.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply