הסיכון בקרן פנסיה מקיפה חדשה

בחינת העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות הגדולות בשוק לאורך השנים האחרונות מלמדת מספר עובדות, שיש בהן כדי להשפיע על בחירת קרן הפנסיה בה יחסוך אדם או עליה ימליץ בעל רישיון

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

מרביתם של אזרחי מדינת ישראל חוסכים בקרנות פנסיה. זו תוצאה של מדיניות משרד האוצר לאורך שנים, להעניק עדיפות לחיסכון פנסיוני באמצעות מכשיר אשר יבטיח לחוסך קצבת זקנה לאחר שיפרוש מעבודה.

קרן פנסיה מקיפה חדשה מאפשרת לכל אדם לצבור כספים על שמו בקרן, אם כתוצאה מהפקדות שהוא מבצע באופן עצמאי ואם כפועל יוצא של הפקדות המבוצעות על ידי מעסיקו. קרן הפנסיה תבטיח לחוסך קצבת זקנה החל ממועד פרישתו מעבודה לכל חייו.

קרן הפנסיה כוללת באופן מובנה במסגרתה כיסויים ביטוחים משני סוגים, כיסוי למקרה מוות וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. כיסויים ביטוחים אלה לרוב מהווים חלק אינטגרלי, חלק בלתי נפרד מן החיסכון במסגרת קרן פנסיה.

קרן פנסיה מבוססת על עקרון של ערבות הדדית בין החברים בקרן. כל עמית פעיל בקרן הפנסיה משלם דמי ביטוח, אשר מיועדים לאפשר לקרן לשלם תגמולי ביטוח לעמית מבוטח בקרות מקרה ביטוח. ההתחייבות של קרן הפנסיה לשלם לחוסכים המבוטחים מתבססת על תחזיות לתוחלת חיים ולמספר מקרי ביטוח – מספר מקרים של מוות ושל אובדן כושר עבודה שיתרחשו בקרב המבוטחים החוסכים בקרן הפנסיה. כלומר, עלות הביטוחים נגזרת מהנחות שקרן הפנסיה מניחה. אם מספר האירועים הביטוחים בפועל קטן מאלו אשר נחזו להיות, נוצר בקרן הפנסיה עודף של נכסים על התחייבויות למבוטחים ולפנסיונרים. עודף זה, עודף אקטוארי, יחולק לחוסכים וישפר את מצבם של כולם.

אך אם מספר התביעות מן הקרן עקב אירועי ביטוח גבוה מן התחזיות, גבוה מאלו אשר נלקחו בהנחות לחישוב פרמיות הביטוח שמשולמות על ידי החוסכים, נוצר גירעון אקטוארי, אשר משמעותו שלקרן הפנסיה יש נכסים שהשווי שלהם נמוך מן ההתחייבויות של הקרן לשלם קצבאות לחוסכים המבוטחים בקרן ולפנסיונרים.

עודף / גרעון אקטוארי

קרן הפנסיה נדרשת על פי ההסדר החוקי להתאים את התחייבויותיה לנכסים שהיא מנהלת עבור החוסכים, ולכן, כאשר תזהה עודף אקטוארי או גירעון אקטוארי, עליה לבצע פעולה של איזון. פעולת האיזון משמעותה רישום תשואה חיובית אם קיים עודף אקטוארי או רישום תשואה שלילית אם קיים גירעון אקטוארי.

שוק קרנות הפנסיה המקיפות מסתכם נכון לתום הרבעון הראשון של 2017 בסך של כ-260 מיליארד שקל. חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק מנהלות יותר מ-96% מכספים אלו. בחינת העודף או הגירעון האקטוארי בקרנות הפנסיה המקיפות הגדולות בשוק לאורך השנים האחרונות מלמדת מספר עובדות, שיש בהן כדי להשפיע על בחירת קרן הפנסיה בה יחסוך אדם או עליה ימליץ בעל רישיון וראוי לשים לב לכך.

* כל חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק רשמו גירעון אקטוארי בשנת 2016.

* כל חמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק רושמות כבר שלוש שנים רצופות גירעון אקטוארי.

* קרן הפנסיה של כלל רשמה במהלך שבע השנים האחרונות עודף אקטוארי בשנה אחת בלבד.

* בכל אחת מחמש קרנות הפנסיה הגדולות בשוק קיימת מגמה של גירעון אקטוארי הולך וגדל בכל שנה לאורך השנים האחרונות.

חשוב לתת את הדעת לכך.

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

 

Be the first to comment

Leave a Reply