הסכם קיבוצי ראשון נחתם בחברת O.P.S.I – קבלן השירות המורשה של UPS בישראל

ההסכם שנחתם עם ההסתדרות הכללית החדשה כולל שורה ארוכה של סעיפים והסכמות המביאים לשיפור משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של העובדים. בין יתר ההסכמות מעניק ההסכם לעובדים בטחון תעסוקתי, כאשר הוא כולל מנגנון המסדיר פיטורי עובדים בחברה בשיתוף ותוך הענקת משקל לדעת נציגות העובדים

החתימה על ההסכם

הסכם קיבוצי ראשון נחתם אתמול (יום ד’) בחברת O.P.S.I – קבלן השירות המורשה של ענקית השילוח UPS בישראל, המעסיקה כ-800 עובדים. ההסכם נחתם לשלוש שנים.

ההסכם שנחתם עם ההסתדרות הכללית החדשה כולל שורה ארוכה של סעיפים והסכמות המביאים לשיפור משמעותי בתנאי שכרם והעסקתם של העובדים. כך למשל נקבע, כי העובדים יקבלו במהלך שנות ההסכם העלאות שכר של עד 5%, בהתאם לשכר ולוותק. במקביל ועם חתימת ההסכם, יקבלו העובדים מענק חתימה דיפרנציאלי.

כחלק מההסכם נקבע לראשונה, כי לעובדים שישלימו שלוש שנות העסקה בחברה תיפתח קרן השתלמות וכי כל העובדים המועסקים בתפקידי שליחים ייהנו מתשלומי אש”ל יומיים. לצד זאת כלל העובדים יקבלו לראשונה מדי שנה קצבת ביגוד וסכום תלושי השי לחגים יועלה. הצדדים אף הסכימו על קיבוע והסדרה תקציבית של פעילות הרווחה בחברה במועדים ובחגים שונים. הורים לילדים עד גיל שנתיים יקבלו יום הצהרה בשנה בתשלום מלא.

ההסכם מעניק לעובדים בטחון תעסוקתי, כאשר הוא כולל מנגנון המסדיר פיטורי עובדים בחברה (אם יהיו כאלה) בשיתוף ותוך הענקת משקל לדעת נציגות העובדים.

הסכמות נוספות שעוגנו בהסכם נוגעות לסעיף ההפרשות הפנסיוניות ובו נקבע כי עובדי החברה ייהנו מההפרשה המקסימלית בסעיף פיצויי הפיטורים. עוד הוסכם, כי תינתן עדיפות לעובדים קיימים בתהליכי איוש משרות בחברה.

יו”ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן: “ברכתי שלוחה לכל הצדדים על חתימת ההסכם, שמביא לראשונה ובאופן מוסדר שיפור דרמטי בתנאי העסקתם של העובדים. הצדדים הצליחו לגשר על הפערים, ולהגיע בצעדים בוני אמון ותוך הידברות להסכם שמיטיב עם העובדים ותורם למערכת יחסי העבודה בחברה”.

מנכ”ל החברה, ליאור שגיא: “החברה מברכת על ההסכם הקיבוצי שנחתם בינה לבין ההסתדרות הכללית החדשה. החברה שמחה שבתום 3 שנות מו”מ, נחתם בהבנה מלאה, הסכם המכבד את הצדדים ושהינו נדבך חשוב נוסף לשירות הטוב שמספקת החברה ללקוחותיה בכל רחבי הארץ”.

יו”ר איגוד עובדי התחבורה, אבי אדרי: “אין תחושה יותר עילאית מאשר להסדיר לראשונה את ביטחונם התעסוקתי והכלכלי של עובדים. אני מברך את כל העוסקים במלאכה על ההסכם המצוין עליו חתמנו זה עתה. זהו הסכם אשר משקף את הוקרת התודה וההערכה למאות עובדי החברה, שהיא מחברות השילוח הגדולות בעולם וממובילות הענף בישראל”.

יו”ר ועד הפעולה, אבי אוסטואב: “בסיומו של מו”מ ממושך הגענו להסכמות המחזקות את מעמד העובדים, המהווים את סוד ההצלחה של החברה. בטוחני כי יחד עם ההנהלה נצעד מעתה בשותפות למען המשך שגשוגה של החברה – ובמקביל לאופק וביטחון תעסוקתי לעובדים”.

המו”מ לחתימה על ההסכם לווה מצד ההסתדרות ע”י ממונה חטיבה ארצית באיגוד עובדי התחבורה ענבל סופרו, עו”ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ומשרד עוה”ד שילוני ושות’. כחברי ועד נוספים לצד אוסטואב משמשים צביקה פסקל ומיקי בוזגלו.

את החברה ליוותה במו”מ עו”ד אפרת דויטש, ומטעם החברה סמנכ”ל תפעול אילה וקסלר, סמנכ”ל כספים אבנר נחום וסמנכ”ל משאבי אנוש דנה ליברמן.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply