הסכמה: הכשרה תאפשר לנציגי ההסתדרות הלאומית להיכנס למשרדי החברה

הרקע: בבקשה שהגישה ההסתדרות נטען כי הכשרה פוגעת בהתארגנות בכך שהיא מונעת מנציגי ההסתדרות כניסה לחברה. הכשרה בתגובה: החברה מבקשת לפעול בדרך של הידברות באופן שיבטיח את חופש ההתארגנות תוך מניעת פגיעה בעבודה מעבר לסביר כפי שמורה הדין

ההסתדרות והכשרה הגיעו לידי הסכמה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בסוגיית אופן והיקף כניסתם של נציגי ההסתדרות למשרדי הכשרה. על פי ההסכמה תאפשר הכשרה לנציגי ההסתדרות להיכנס למשרדיה בחמישה ימים שונים, בין המועדים 24 בחודש יוני ל-3 בחודש יולי בין השעות 12:00-15:00.

ההסכמה הושגה בעקבות בקשה שהגישה ההסתדרות לבית הדין לעבודה לחייב את הכשרה לאפשר לנציגי ארגון העובדים להיכנס למשרדי החברה. ההסתדרות טענה אז כי התנהלותה של הכשרה ופעולותיה נגד ההתארגנות הן החמורות ביותר בהן היא נתקלה, וכי הכשרה מפעילה מנהלים ועובדים מן השורה כנגד ההתארגנות ומביעה את עמדתה הנחרצת כנגדה.

בהסכמה שהושגה כעת בין הצדדים נקבע כי השהות של נציגי ההסתדרות אצל הכשרה תוגבל אך ורק לחדרי האוכל המצויים בכל קומה ולשני נציגים לכל היותר בכל חדר אוכל. עוד הוסכם כי נציגי ההסתדרות לא יסתובבו במשרדי הכשרה, וכי במהלך שעות העבודה לא יתקשרו נציגי ההסתדרות לטלפונים הניידים של עובדי הכשרה, וכי בכל מקרה לא תתבצע כל הפרעה לעבודה השוטפת.

הכשרה הצהירה בבית הדין, כי אין בכוונתה לפגוע בהתארגנות בכל דרך. בית הדין נתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.

הכשרה טענה בתגובתה לבקשת ההסתדרות, כי זה תקופה ארוכה היא מבקשת לפעול מול ההסתדרות בדרך של הידברות, ותוך השקעת מאמצים עילאיים רבים להגיע להסכמות באופן שיבטיח את קידום חופש ההתארגנות של עובדיה, תוך מניעת פגיעה בצרכים ובהליכי העבודה מעבר לסביר כפי שמורה הדין.

לדברי הכשרה, בקשת ההסתדרות חסרה עדות ראשונית כלשהי לקיומו של ועד הפעולה ולקיומה של “התארגנות ראשונית” וכי ההסתדרות מנסה לקשור בין זימונה לשימוע של אחת העובדות בהכשרה לבין הליכי ההתארגנות, אלא שאין בפיה הסבר לזימונם של 11 עובדים נוספים במסגרת הליך הצמצומים שנקטה הכשרה.

 

התארגנויות נוספות בענף

 

בענף הביטוח והפנסיה מאוגדים כיום עובדי כלל ביטוח, מגדל, הפניקס, מנורה מבטחים, AIG, שלמה ביטוח, שירביט, ביטוח חקלאי, מיטב דש ועמיתים.

Be the first to comment

Leave a Reply