הסמנכ”לית לשעבר תובעת את ההנהלה: “הבחירה להינשא הביאה לסיום תפקידי”

סכום התביעה עומד על 780 אלף שקל אך התובעת מציינת שמטעמי אגרה הסכום הוקטן ל-350 אלף. תגובת הסוכנות: מדובר בתביעה מופרכת לחלוטין, שהתקבלה בתדהמה רבה מעובדת שצמחה בסוכנות במגוון תפקידים, שזכתה לאמון מלא ולסיוע רב, אך לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד

הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay
הפיטורים וההשלכות. צילום: Pixabay

דנה שמעוני, הסמנכ”לית לשעבר בסוכנות לנדאו- יובל סוכנות לביטוח מתל אביב, הגישה תביעה בסך 350 אלף שקל נגד הסוכנות. התביעה הוגשה בטענה לפיטוריה שלא כדין ותוך הפרה בוטה וגסה של זכויותיה. לטענתה, בחירתה להינשא לבחיר ליבה והשינוי שחל במעמדה האישי הביא לסיום תפקידה.

בתביעה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נאמר כי עד לפיטוריה הועסקה שמעוני אצל הנתבעת במשך כ-5 שנים. תחילה הועסקה בתפקיד של מנהלת במחלקת המכירות ובמחלקת הבכירים בסוכנות, ואף שימשה כעוזרת אישית למנהל הסוכנות רון יובל.

“מדובר בתביעה מופרכת לחלוטין, שהתקבלה בתדהמה רבה מעובדת שצמחה בסוכנות במגוון תפקידים, שזכתה לאמון מלא ולסיוע רב, אך לצערנו לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד האחרון שאליו מונתה. לפיכך נאלצנו בצער להיפרד ממנה.

בתביעה נאמר כי הודעתה של התובעת למנהל הסוכנות על נישואיה הקרובים בחודש יולי אשתקד התקבלו בתגובה מרה וקשה. על פי התביעה יובל “לא הסתיר את אכזבתו מכך והביע בפניה חשש מהשינוי הצפוי במעמדה האישי, ואף התבטא באמירות קשות בנוגע להחלטתה להינשא כגון:’ טוב נחפש מישהי אחרת’ ו-‘עכשיו יהיו לך ילדים ומשפחה’ ועוד”.

לדברי התובעת לדאבונה הרב בסמוך לאחר מכן החלה פגיעה בתנאי העסקתה אשר הלכה והועצמה ככל שיום חתונתה התקרב. כך הודיע לה מנהל הסוכנות באופן לקוני וסתמי כי מינוייה לתפקיד סמנכ”לית “לא עובד”, וכי שכרה יופחת באופן רטרואקטיבי כבר מחודש אוגוסט ויקוצץ באופן קיצוני בסך של כ-8,000 שקל. כך מציינת התובעת תוך הפרה בוטה של תנאי העסקתה, באופן חד צדדי, וכלאחר יד שכרה הופחת לסך של 17 אלף שקל לחודש.

לצערנו (העובדת) לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד האחרון שאליו מונתה. לפיכך נאלצנו בצער להיפרד ממנה. הדברים כל כך מופרכים שלערכתנו לא העובדת ביקשה להעלותם לכתב התביעה, אלא באי כוחה, מתוך תפיסה של “הנייר סובל הכל”

לטענתה היא סירבה להשלים עם כך והודיעה למנהלה כי בכוונתה להתפטר והלה הפציר בה בתחינה ממש שלא לעשות כן תוך פיזור הבטחות שווא כי תוך מספר ימים ימצא פתרון.

בתחילת חודש אוקטובר כשבוע בלבד לאחר נישואיה, הודיע לה מנהל הסוכנות בעל פה על סיום דרכה בסוכנות ומסר לה מכתב לאקוני ובו הזמנה לשימוע. במכתב נאמר כי הוחלט על סיום העסקתה בשל “רה ארגון ואי עמידה ביעדים”.

במכתב תגובה של הנתבעת למכתב התראה שנשלח לה לפני נקיטה בהליכים משפטיים נטען כי דרישותיה של התובעת מופרכות וחסרות כל בסיס עובדתי ו/או משפטי, וכי כל טענה להתנהלות לא ראויה של הנתבעת ו/או פעולה בניגוד לדין מוכחשת וחסרת כל בסיס.

לסיכום נאמר בכתב התביעה כי פיטוריה של התובעת נעשו שלא כדין, תוך אפליה פסולה, מחמת מעמד אישי, בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכי הליך השימוע שנערך לה היה למראית עין בלבד, שכן ההחלטה על פיטוריה נתקבלה עוד בטרם נערך לה השימוע, ואף בטרם קיבלה זימון לשימוע.

התובעת מציינת כי סכום תביעתה עומד על 780 אלף שקל ואולם מטעמי אגרה בלבד היא מעמידה את סכום התביעה על סך של 350 אלף שקל.

תגובת סוכנות לנדאו יובל: מדובר בתביעה מופרכת לחלוטין, שהתקבלה בתדהמה רבה מעובדת שצמחה בסוכנות במגוון תפקידים, שזכתה לאמון מלא ולסיוע רב, אך לצערנו לא השכילה לעמוד ביעדי התפקיד האחרון שאליו מונתה. לפיכך נאלצנו בצער להיפרד ממנה. הדברים כל כך מופרכים שלערכתנו לא העובדת ביקשה להעלותם לכתב התביעה, אלא באי כוחה, מתוך תפיסה של “הנייר סובל הכל”. סוכנות לנדאו יובל שומרת על כבוד עובדיה, גם אם הם לשעבר, ולכן נגלה איפוק ולא נוסיף מעבר לכך, אלא בבית המשפט.

Be the first to comment

Leave a Reply