הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית המשפט להטיל קנס של 2.2 מיליון שקל על פגיעה בהתארגנות

בית חרושת לפלסטיק מונע מעובדיו להתאגד

הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בחיפה לאסור על חברה ציבורית העוסקת בפלסטיקה (השם שמור במערכת) לפגוע בזכות ההתארגנות של העובדים, להתנכל ולהפלות עובדים על רקע התאגדותם בארגון עובדים. בית המשפט מבקש גם לחייבה לנהל משא ומתן קיבוצי אל מול ההסתדרות הלאומית. בנוסף מתבקש בית הדין להשית על החברה קנס בסך בסך 2.23 מיליון שקלים בגין פגיעותיה בהתארגנות.

בפנייה לבית הדין נטען כי פלרם אינה בוחלת בשום אמצעי, מהלכת אימים על העובדים, משדלת עובדים להחתים עובדים אחרים על ביטול חברותם בהסתדרות הלאומית תוך הבטחת הבטחות כלכליות לעובדים, מנהלת מעקב ובדיקות קפדניות על חברי ועד העובדים בכל הקשור לעבודתם, והכל למען יראו וייראו עובדי החברה כי אל להם לתמוך בהתארגנות, וכי לא יצמח דבר מההתארגנות.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד רוית קרן-רוזין, בטי מצר-לוי ו-רן קונפינו נאמר כי בהתנהלותה של החברה נרשמו מספר “שיאים” הדורשים את התערבות בית הדין כאשר חלקם הושג בתחכום בדרך עשויה ומתוכננת היטב, וחלקם האחר יותר באימפולסיביות ובטבעיות.

כך מנהלים מטעם החברה הביעו את עמדתם הברורה כנגד התארגנות העובדים ואחד מהם נשמע אומר לעובדים:” מי שעשה את זה יישא בתוצאות” וכן “יש לכם ילדים- תדאגו לילדים שלכם במקום לדאוג לדברים האלה”.

כמו כן ביטלה החברה לעובדים הטבות שונות, ומנהל מטעמה נהג באלימות פיזית ומילולית כלפי נציגת ההסתדרות הלאומית לעיני עובדים בחדר האוכל. החברה שיתפה פעולה עם ארגון תחרות הפועל מטעם מעסיקים במשק ושם לעצמו מטרה לפגוע בהתארגנויות עובדים.

לסיכום נטען בבקשה כי עסקינן במעסיק עז מצח החש עצמו מורם מעל החוק אשר יעשה כל שביכולתו ויעמיד את כל המשאבים הכלכליים הנדרשים לכך בכדי לפרק את התארגנות העובדים לה התנגד מלכתחילה, ובכך יטיל טראומה ארגונית על עובדיו לבל יעזו לתמוך ולרצות בקיומו של ועד עובדים וארגון עובדים.

לא היה ניתן להשיג את תגובת החברה.

Be the first to comment

Leave a Reply