העובד התפטר לרגל העתקת מקום מגורים ויקבל פיצויי פיטורים

בית הדין לא קבע כי מאחר והתקנות אינן מגדירות טווח זמן במסגרתו על העובד להתפטר על מנת שהתפטרותו תיחשב כנובעת מהעתקת מקום מגוריה של בת הזוג. כמו כן עצם העובדה שהתובע עשה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק שבין מקום המגורים למקום העבודה, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי ואינה גורעת מזכותו לפיצויי פיטורים נוכח התקנות

עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

מאת עוה”ד ג’ון גבע ושלומי הדר

בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נדונה תביעתו של פלוני (“התובע”), שיוצג על ידי עו”ד מריה סרין, כנגד מעסיקתו לשעבר ג’י פור אס פתרונות אבטחה ישראל בע”מ (“הנתבעת”), שיוצגה ע”י עו”ד דנה יזרסקי. פסק הדין ניתן בפברואר 2018, בהיעדר הצדדים מפי, ערמונית מעודד.

התובע הועסק בשורות הנתבעת בתפקיד של מאבטח במשך כעשר שנים עד למועד התפטרותו. לטענת התובע, יש להכיר בהתפטרותו כפיטורים המזכים אותו בפיצויי פיטורים, מאחר שהוא העתיק את מקום מגוריו מירושלים לאשקלון. התובע ציין, כי מעברו נעשה בעקבות העובדה שאשתו התקבלה למקום עבודה בעיר אשקלון. על כן, לשיטת התובע ובהתאם לתקנות פיצויי פיטורים (“התקנות”), הואיל ואשקלון מרוחקת מרחק של למעלה מ- 40 ק”מ מירושלים, הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

הנתבעת טענה להגנתה, כי התובע התפטר בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, ובמקרה דנן לא מתקיים קשר סיבתי בין התפטרותו של התובע לבין העתקת מקום מגוריו לאשקלון. הנתבעת התבססה על כך שהתובע עבר להתגורר באשקלון תשעה חודשים לפני מועד התפטרותו, ובפרק הזמן הזה הוא המשיך לעבוד בשורותיה.

האם התובע זכאי לפיצויי פיטורים בנסיבות דנן?

בפתח הכרעתו הפנה בית הדין להוראות החוק הרלוונטיות. סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים (“החוק“) קובע, כי “לעניין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו (1) לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות….(3) מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד.”

תקנה 12 לתקנות קובעת, כי יש לראות בהתפטרות של עובד לרגל נישואיו כפיטורים אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לכל הפחות 40 ק”מ, ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם. עוד קובעת התקנה, כי יש לראות בהתפטרות של עובד כפיטורים, אם העובד התפטר ממקום עבודתו והעתיק את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר, ולמקום מגורים אחר בישראל, הנמצאים לכל הפחות מרחק של 40 ק”מ ממקום המגורים הקודם, ובתנאי שהעובד גר חצי שנה לפחות במקום מגוריו החדש.

בית הדין ציין, כי במקרה דנן, התובע ואשתו התחתנו מספר שנים לפני מועד התפטרותו. על כן, לא ניתן לקבוע, כי התובע עבר להתגורר באשקלון לרגל נישואיו. עם זאת, הצדדים אינם חלוקים, שאשתו של התובע עברה למקום עבודה אחר הממוקם באשקלון, המרוחקת לפחות 40 ק”מ ממקום מגוריהם הקודם. בנוסף ,הצדדים אינם חלוקים, שהעתקת מקום המגורים הגדילה באופן ניכר את המרחק ממקום המגורים החדש, וכי התובע ואשתו התגוררו שם חצי שנה לפחות.

כאמור, הנתבעת טענה, כי אין לראות בהתפטרות התובע כפיטורים הואיל והתובע המשיך לעבוד כמאבטח בשורותיה, במשך תשעה חודשים לאחר מעבר הדירה, ורק לאחר מכן הוא בחר להתפטר. בית הדין לא קיבל את טענת הנתבעת, בין היתר, מאחר שהתקנות אינן מגדירות טווח זמן במסגרתו על העובד להתפטר על מנת שהתפטרותו תיחשב כנובעת מהעתקת מקום מגוריה של בת הזוג. נקבע, כי פרשנות הנתבעת לא עולה בקנה אחד עם הוראות הדין.

בית הדין הוסיף, כי תקנה 12 לתקנות טומנת בחובה מבחן מהותי. לפי מבחן זה אין לבחון את מידת סמיכות הזמנים בין המעבר של בן הזוג לרגל מקום העבודה החדש לבין העתק המגורים של בן הזוג השני על ידי “מדידת זמן”, אלא יש לבחון את הקשר הסיבתי בין המעבר לבין ההתפטרות. עצם העובדה שחלפו תשעה חודשים עד להתפטרותו של התובע, לא שוללת אוטומטית את הקשר בין ההתפטרות לבין המעבר של אשתו למקום עבודה אחר, ויש להוכיח, כי הסיבה להתפטרות הייתה אחרת מזו הקבועה בתקנות.

בית הדין שוכנע, כי התובע עבר למקום המגורים באשקלון בשל המעבר של אשתו, וקבע, כי יש לראות בהתפטרותו כפיטורים המזכים בפיצויי פיטורים. בית הדין ביסס הכרעתו על כמה נימוקים. ראשית, חודשיים לפני התפטרותו של התובע הוא פנה למנהלו הישיר וביקש ממנו למצוא לו מקום עבודה בסניף הנתבעת באשקלון. הנתבעת מצידה לא הציעה לתובע מקום עבודה חלופי. שנית, התובע העיד, כי עד למועד התפטרותו אמנם חלפו תשעה חודשים, אך בתקופה זו הוא ניסה “להסתגל” ולהמשיך בעבודתו על אף המעבר, אך הקושי הכניע אותו.

בית הדין קבע, כי עצם העובדה שהתובע עשה מאמץ להתגבר על הקושי הכרוך במרחק שבין מקום המגורים למקום העבודה, אינה מנתקת את הקשר הסיבתי ואינה גורעת מזכותו לפיצויי פיטורים נוכח התקנות. לפיכך נקבע, כי יש לראות בהתפטרותו של התובע כפיטורים המזכים אותו בפיצויי פיטורים.

 

** עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

Be the first to comment

Leave a Reply