העמיתים בקרנות ברירת המחדל משתכרים 2,400 שקל פחות מהעמיתים בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח

העמיתים עם המשכורת הגבוהה ביותר נמצאים באלטשולר שחם, מבין הקרנות המסורתיות המשתכרים הגבוהים ביותר נמצאים במנורה, הנמוכים בהראל

העמיתים בקרנות ברירת המחדל משתכרים 2,400 שקל פחות מהעמיתים בקרנות הפנסיה של חברות הביטוח ובתוך כך מפקידים 444 שקל פחות. כך עולה מבדיקת הנתונים של קרנות הפנסיה בבתי ההשקעות לעומת קרנות הפנסיה בחברות הביטוח.

באופן כללי, ניכר שהעמיתים בקרנות ברירת המחדל משתכרים פחות מהעמיתים בקרנות המסורתיות שבניהול בתי ההשקעות. על פי נתוני הדוחות הכספיים, ההפקדה החודשית הממוצעת של עמיתי קרנות ברירת מחדל הפעילים מסתכמת ב-1,132 שקל. הפקדה זו נמוכה ב-244 שקל לעומת ההפקדה החודשית הממוצעת בקרנות המסורתיות שמסתכמת ב-1,576 שקל. כלומר, המשכורת החודשית הממוצעת של העמיתים בקרנות ברירת המחדל מסכמת ב-6,120 שקל, לעומת 8,519 שקל בקרנות המסורתיות.

אמנם השוני בהפרשות ברור, אך לא כדאי להסתכל עליו כמכלול, משום שקיים גם שוני בין קרנות ברירת המחדל עצמן. על פי נתוני פנסיהנט ונתוני הדוחות הכספיים, העמיתים הפעילים בקרן הפנסיה של אלטשולר שחם משתכרים בממוצע 9,248 שקל. מדובר במשכורת הממוצעת הגבוהה ביותר מבין העמיתים בשאר קרנות הפנסיה. במקום השני נמצאים העמיתים של מנורה מבטחים (קרן הפנסיה הגדולה בישראל)  עם משכורת חודשית של 9,853 שקל. במקום השלישי נמצאים העמיתים של קרן הפנסיה של כלל ביטוח שמשתכרים בממוצע 8,886 שקל. העמיתים של מגדל והראל משתכרים 8,547 ו-7,889 בהתאמה.

בשלושת המקומות האחרונים נמצאים העמיתים של קרנות ברירת המחדל. העמיתים של פסגות משתכרים 6,325 שקל, העמיתים של מיטב דש משתכרים 5,368 שקל לחודש. סוגרת את הרשימה הלמן אלדובי עם שכר חודשי ממוצע של 3,539 שקל.

Be the first to comment

Leave a Reply