הפריחה בענף משאבי האנוש: חילן הודיעה על תוצאות שיא ברבעון הרביעי של 2017

אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ
אבי באום - יו"ר חילן. תמונה: יח"צ

חילן, המובילה את תחום ה-IT (טכנולוגית המידע), הודיעה היום על תוצאות שיא ברבעון הרביעי של שנת 2017 ובשנת 2017 כולה.
הכנסות החברה בשנת 2017 הסתכמו בכ-1.34 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.24 מיליון שקל בשנת 2016, גידול של כ- 8.6% הנובע מצמיחה במרבית מגזרי הפעילות של החברה. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-356.6 מיליון שקל, לעומת כ- 327.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8.8% הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות ולהשפעה העונתית האופיינית לרבעון הרביעי של השנה.

הרווח התפעולי בשנת 2017 הסתכם בכ-133.3 מיליון שקל (המהווה כ-9.9% מההכנסות), לעומת 118.3 מיליון שקל (המהווה כ-9.6% מהכנסות) בשנת 2016, גידול של 12.7%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-37.6 מיליון שקל (המהווה 10.5% מההכנסות) לעומת כ- 33.6 מיליון שקל (המהווה 10.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12.0%.

ה- EBITDA בשנת 2017 הסתכמה בכ- 154.1 מיליון שקל (המהווה כ-11.5% מסך ההכנסות), לעומת כ-139.5 מיליון שקל (המהווה כ-11.3% מסך ההכנסות) בשנת 2016, גידול של כ-10.5%. ה- EBITDA ברבעון הסתכמה בכ-42.8 מיליון שקל (המהווה כ-12.0% מסך ההכנסות), לעומת כ- 39.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-12.1% מסך ההכנסות), גידול של כ- 8.0%.

הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם בכ-100.2 מיליון שקל (המהווה כ-7.5% מההכנסות), לעומת 84.2 מיליון שקל (המהווה כ- 6.8% מההכנסות) בשנת 2016, גידול של כ- 18.9%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב- 27.6 מיליון שקל (המהווה כ-7.7% מההכנסות) לעומת כ-24.1 מיליון שקל (המהווה כ-7.3% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 14.5%.

דיבידנד – עם אישור הדוחות הכספיים לשנת 2017 , החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד במזומן של כ- 22.5 מיליון שקל (100 אג’ למניה) אשר יחולק ב-30 באפריל 2018. בשנת 2017 חילקה החברה דיבידנד של כ- 45.0 מיליון שקל (200 אג’ למניה).

אבי באום, יו”ר קבוצת חילן, מסר: “אנו מסכמים את שנת 2017 כשנת שיא נוספת בתוצאות הקבוצה. שני מגזרי הפעילות העיקריים של הקבוצה, שכר ומשאבי אנוש ופתרונות עסקיים, הציגו צמיחה בהכנסות וגידול ברווחים. מגזר שכר ומשאבי אנוש ממשיך להציג צמיחה עקבית הנובעת הן מקליטת לקוחות חדשים, חלקם לקוחות אסטרטגיים משמעותיים והן מהרחבת פעילות של לקוחות קיימים למודולים נוספים. הרחבת הפעילות ללקוחות קיימים, הינה, בין היתר, הודות להשקעות הרבות בפיתוחים טכנולוגיים שאנו מבצעים על בסיס שוטף, להרחבתה של המערכת לניהול המשאב האנושי. מגזר פתרונות עסקיים מציג צמיחה דו ספרתית בהכנסות וברווחים תוך שיפור הרווחיות.

אנו נמצאים בעידן המתאפיין בשינוי הסביבה העסקית בעולם השירותים הדיגיטליים. בעוד שבעבר הדיגיטל נועד לתמוך ולהיות גורם מסייע, היום הוא מהווה חלק בלתי נפרד מהסביבה העסקית. השינוי התפיסתי והעסקי מייצר מגוון הזדמנויות עבור נס בעיקר במגזר הפיננסים ובמגזר הבריאות, כחלק מהשינויים שעוברים מגזרים אלו. הירידה בשער החליפין של הדולר השליכה בעיקר על תוצאות מגזר שיווק מוצרי תוכנה ומגזר התשתיות. למרות השפעה זו, סיים מגזר שיווק מוצרי התוכנה את הרבעון הרביעי והשנה כולה עם צמיחה נאה. במגזר תשתיות מחשוב חווינו שנה מאתגרת והשילוב של סביבה עסקית משתנה יחד עם ירידה בשע”ח של הדולר השפיעו לרעה על תוצאותיו וביצועיו השנה. אנו פועלים במגוון דרכים על מנת להשיבו למסלול של צמיחה. אנו ממשיכים במגוון פעולות אשר יסייעו להמשך צמיחתה של קבוצת חילן על כל מגזריה וכן פועלים הן לאיתור רכישה סינרגטית לתחומי הליבה והן עמלים על פיתוח מנועי צמיחה חדשים לשנים הבאות”.

 

Be the first to comment

Leave a Reply