הצעת חוק: ביטול חובת פרישה של עובדים שהגיעו לגיל 67

המנגנון המוצע מרחיב את יכולת העובד להחליט מתי לפרוש ומאפשר למעסיק לחייב עובד לפרוש עם הגיעו לגיל 67 רק במקרה שנעשתה בדיקה רפואית תעסוקתית הקובעת שאינו כשיר לביצוע תפקידו

הפגנה על פנסיה של עובדי מפעל צילום: עמוס בן גרשום
הפגנה על פנסיה של עובדי מפעל צילום: עמוס בן גרשום

הצעת חוק גיל פרישה (תיקון-ביטול גיל פרישת חובה) הונחה אתמול (יום ב’) על שולחן הכנסת. על פי ההצעה של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני) ודוד ביטן (ליכוד) מוצע לשנות את הגדרת גיל פרישת חובה בחוק העיקרי על מנת ליצור מנגנון פרישה גמיש, בהשראת מגמת החקיקה בעולם.

המנגנון המוצע מרחיב את יכולת העובד להחליט מתי לפרוש. החוק מאפשר למעסיק לחייב עובד לפרוש עם הגיעו לגיל 67 רק במקרה שנעשתה בדיקה רפואית תעסוקתית אישית או בדיקה אחרת הנהוגה במקום העבודה, בהתאם לרצון העובד, הקובעת כי העובד אינו כשיר לבצע את תפקידו.  כמו כן על המעסיק לעשות מאמצים למציאת תפקיד חלופי הולם.

כיום, גיל פרישת חובה הוא 67 לגבר ולאישה. כלומר, אין אפשרות בחירה בידי העובד, והמעסיק רשאי לחייב אותו לפרוש בהגיעו לגיל פרישת חובה המוגדר בחוק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי ישנם רבים שבגיל 67 נמצאים בשיא הקריירה שלהם ומגיעים להישגים מקצועיים מרחיקי לכת וכי ישנם עובדות ועובדים רבים שהם ומעסיקיהם נהנים מהידע, הניסיון והמומחיות שצבר העובד לאורך השנים. לכן כולם יוצאים מופסדים מחיוב העובד להפסיק בשלב זה את עבודתו
אילוסטרציה, צילום נעמן פרנקל

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי ישנם רבים שבגיל 67 נמצאים בשיא הקריירה שלהם ומגיעים להישגים מקצועיים מרחיקי לכת וכי ישנם עובדות ועובדים רבים שהם ומעסיקיהם נהנים מהידע, הניסיון והמומחיות שצבר העובד לאורך השנים. לכן כולם יוצאים מופסדים מחיוב העובד להפסיק בשלב זה את עבודתו.

עוד מוצע, על מנת לתמרץ את המעסיק להעסיק עובדים לאחר גיל פרישה ועל מנת לצמצם את הוצאותיו בהסדרי הפנסיה התקציבית וקרנות הפנסיה הוותיקות, שלפיהם משולמים תשלומי פנסיה לעובד ולשאיריו מקופת הגוף שבו העובד הועסק, יהיה המעסיק רשאי להפסיק תשלומים בעבור הסדרים אלו תוך שמירה על צבירת זכויות העובד האמור.

אם הצעת החוק תתקבל היא צפויה להיטיב עם עמיתי קרנות הפנסיה החדשות ועם המבוטחים בביטוחי המנהלים כדי לאפשר צבירה ארוכה יותר ומקדם פרישה נמוך יותר.

Be the first to comment

Leave a Reply