הצעת חוק: חישוב ההפרשה לפנסיה של מועסקים יכלול את השעות הנוספות ותוספות השכר

בישראל, עובדים רבים מועסקים תחת חוזה שכולל ״שעות נוספות גלובליות״ ומאפשר למעסיק לא להפריש פנסיה על חלק משמעותי מהשכר * נוהג זה מביא לשינוי מהותי בשכר המפרישים בין שנות העבודה לשנות הפנסיה

תמונת אילוסטרציה. מקור: pixabay
תמונת אילוסטרציה. מקור: pixabay

גובה המשכורת בגינו יופרשו כספים לפנסיה יכלול בעתיד גם את השעות הנוספות של העובד וגם את תוספות השכר. כך קובעת הצעת חוק הגנת השכר שמהווה תיקון השכר לעניין חישוב הפרשות לביטוח פנסיוני והוגשה על ידי 19 חברי כנסת. ההפרשה לצורך החיסכון הפנסיוני נעשית כיום רק בעד שכרו הרגיל של העובד ואינה משקפת את השכר הריאלי של העובד. נזכיר כי החל ממשכורת ינואר 2017, שיעור ההפרשות הוא 18.5% מהשכר, מתוכם 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

יתרה מכך, עובדים רבים מועסקים במסגרת ״שעות נוספות גלובליות״.  דוגמא ידועה לכך היא משכורתם של מאבטחים. עובדים אלו זוכים לתוספת קבועה לשכר, שבגינה המעסיק לא מפריש דמי פנסיה, בעקבות ההגדרה המצמצמת של השכר הריאלי של העובד בחוק.

הצעת החוק מסתמכת על קביעת בג”ץ מאוקטובר 2015 בנוגע לחשיבותה של קצבת פרישה וקביעתו כי יש להבטיח שהעובד “יקבל לאחר פרישתו קצבה שתאפשר לו לחיות ברמת חיים שאיננה נופלת באורח דרסטי מרמת חייו בטרם פרש״. הצעת חוק מבקשת להדגיש את האידאל שעל בסיסו חויבו מעסיקים ועובדים לחסוך כסף לפרישתם וקובעת כי כל רכיבי השכר של העובד לרבות שכר בעד עבודה בשעות נוספות ולמעט החזר הוצאות. פעולה זו תגדיל את החיסכון הפנסיוני ותאפשר ירידה משמעותית פחות באיכות החיים בעת פרישה.

Be the first to comment

Leave a Reply