הצעת חוק: רשות המסים תעביר מידע על מעסיקים שלא מפרישים לעובדים לפנסיה

המידע יועבר לרשות שוק ההון ולמינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה

רשות המסים תעביר מידע על מעסיקים שלא מפרישים לעובדים לפנסיה. כך מוצע בהצעת חוק שהונחה ביום ב’ השבוע על שולחן הכנסת. המידע יועבר למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ולרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

המידע יועבר בכל שנה עד ל-31 בדצמבר בהתייחס לשנה הקודמת, והוא יכלול מידע על כל מעסיק שלא קיים את חובתו להפריש לעובדיו כספי פנסיה מכוח צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי היא נועדה לתת פתרון לעובדים של מעסיקים רבים שלא מפרישים לעובדיהם פנסיה כנדרש על פי חוק – “כיום, על אף הסנקציות שניתן להטיל על מעסיק שלא מפריש לעובד לקרן פנסיה, עובדים רבים מוצאים את עצמם במהלך העבודה או לאחריה ללא קרן פנסיה וללא ביטוח פנסיוני, שנועד לכסות גם מקרים של אובדן כושר עבודה. עובדים רבים חוששים לתבוע את המעסיק שכן תביעה כזו תגרור את פיטוריהם המיידים מהעבודה. חלק גדול מהעובדים הסובלים מתופעה זו נמנים על אוכלוסייה מוחלשת, שפעמים רבות אינה מודעת לזכויותיה או שאין לה את האמצעים למצות את זכויותיה”.

עוד נכתב בדברי ההסבר, כי העברת מידע כאמור למינהל הסדרה ואכיפה ולרשות שוק ההון תקל עליהם לאכוף חובה זו, ולעשות שימוש בכלים העומדים לרשותם במקרים אלו, כמו הטלת עיצום כספי מכוח חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב–2011.

בנוסף, מוצע לחייב את המינהל, במקביל לצעדים שינקוט כנגד המעסיק, ליידע את העובד והמעסיק בדבר הדיווח על אי ביצוע חובת הפרשה לפנסיה.

ההצעה הוגשה על ידי חברי כנסת, בהם יגאל גואטה (ש”ס), חיליק בר (מחנה ציוני), דב חנין (הרשימה המשותפת), משה גפני (יהדות התורה), דוד ביטן (ליכוד), עליזה לביא (יש עתיד) ואלי אלאלוף (כולנו).

Be the first to comment

Leave a Reply