הצעת חוק תבקש להשוות בין חובת הדיווח של יועצי השקעות בבנק לזו שקיימת בבתי השקעות

על פי מגישי החוק: לקוחותיהם של חברות ניהול התיקים זוכים לדיווח מורחב ותכוף יותר לעומת לקוחות ייעוץ ההשקעות במערכת הבנקאית

חובת הדיווח על ניהול השקעות בבנק תשתנה ותושווה לדיווח הנהוג בענף ניהול תיקי ההשקעות. כך מבקשים לקבוע בהצעת חוק משותפת של מיכל שיר סגמן (ליכוד), קרן ברק (ליכוד), קטי שטרית (ליכוד), מיקי לוי (יש עתיד), ינון אזולאי (ש”ס) ועאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת).

בהסבר להצעת החוק נכתב, כי “החוק קובע כיום הוראות מפורטות בקשר לדיווח רבעוני שניתן ללקוחות המנהלים את כספם במסגרת ניהול תיקים על ידי מנהלי תיקים. הדיווח הינו חשוב ביותר להגברת השקיפות והתחרות, ומאפשר ללקוח לבחון את ביצועי תיק ההשקעות המנוהל עבורו על בסיס נתונים השוואתיים ברורים”.

על פי חברי הכנסת שמגישים את ההצעה, “דווקא ביחס למרבית הציבור בישראל, המנהל את השקעותיו באמצעות ייעוץ השקעות הניתן על ידי המערכת הבנקאית, לא נקבעו הוראות דומות המאפשרות ללקוח לקבל פירוט מלא, לפי כללים אובייקטיבים וברי השוואה של תוצאות השקעותיו. הוראות אלה משקללות את כלל ניירות ערך והנכסים הפיננסיים שנכללו בתיק, רכישות ומכירות, דמי ניהול מלאים, ישירים ועקיפים וכן עמלות והוצאות. התוצאה היא כי לקוחותיהם של חברות ניהול התיקים, שלרוב מתמצאים יותר בתחום, זוכים לדיווח מורחב ותכוף יותר לעומת לקוחות ייעוץ ההשקעות במערכת הבנקאית, שמתמצאים פחות”.

על כן, לפי מגישי הצעת החוק יש להחיל חובת דיווח, שייקבע לפי סטנדרטים אחידים, ויאפשר ללקוחות לקבל תמונה מלאה ביחס להשקעותיהם, לכלכל את צעדיהם ולהשוות את תוצאות התיק לתוצאות של תיקים אחרים ואת הייעוץ שניתן להם לייעוץ שניתן על ידי גופים אחרים

Be the first to comment

Leave a Reply