הצרות בענף הכבאות נמשכות: הוועד פנה לבית המשפט כדי לקצר את שבוע העבודה

ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה להורות לרשות הארצית לכבאות הצלה ליישם את צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה בשכר חלק מעובדיה לאלתר, ולשלם להם את הפרשי השכר הנובעים מאי יישום הצו בצירוף פיצויי הלנה מלאים

תמונה באדיבות קולנוע חדש

ההסתדרות וארגון הכבאים המקצועיים מבקשים מבית הדין האזורי לעבודה להורות לרשות הארצית לכבאות הצלה ליישם את צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה בשכר חלק מעובדיה לאלתר, ולשלם להם את הפרשי השכר הנובעים מאי יישום הצו בצירוף פיצויי הלנה מלאים. לפני שבועיים, דיווחנו על תביעה של הוועד לשנות את מלבושם.

לדברי המבקשים לפני כחמישה חודשים התגלתה להם התקלה באי יישום צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה, והם פנו אל הרשות והתריעו על קיומה של התקלה.

בבקשה נאמר כי בחודש מרץ 2018 יושם קיצור שבוע העבודה במשק ובשירות הציבורי בכללו, וכי בתחילת חודש פבראר שנה התברר להסתדרות כי חלק מעובדי הרשות הארצית לכבאות הצלה המועסקים במשמרות ושהחלו לעבוד החל מחודש ינואר 2010, אינם מקבלים שכר בהתאמה להוראות הצו.

בבקשה נאמר כי ב-10 בפברואר 2019 התקיימה פגישה בין נציגי ארגון הכבאים ונציגי הרשות והחשב הכללי, ונמסר להסתדרות כי אכן נפלה שגגה ויש לתקן את השכר ולשלם הפרשים, וכי בדעת הרשות לעשות זאת בדחיפות המתאימה כך שכבר בהקדם ישולם החוב העומד (דאז) על כ-1,400 שקל לעובד.

לדברי ההסתדרות לפני כחודש התברר לה כי האמור לא יושם והשכר ממשיך להיות משולם בחסר ותוך ביצוע הלנה מדי חודש בחודשו, וכי גם תשלום על חשבון החוב לא בוצע הגם שאפשרות זו עומדת בפני רשות הכבאות.

בבקשה נאמר כי פניות המבקשים כמו גם באי כוחם זכו בתגובה של חוסר מענה וחוסר התייחסות. בבקשה נטען כי מדי חודש בחודשו מולן שכר של כ-1,000 עובדים לפחות מעל שנה וחצי, ובנסיבות אלה נערכת פנייה זו לבית הדין.

לדברי ההסתדרות רשות הכבאות מפרה ביודעין את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ואת הוראות חוק הגנת השכר, וכי עסקינן בהלנת שכר מתמשכת הידועה לרשות לכל הפחות 5 חודשים, ואשר הייתה אמורה להיות ידועה לה עוד קודם לכן.

לדברי ההסתדרות בהינתן נסיבות ההלנה ובהינתן התנהלות הרשות אשר לא טרחה לעשות את המינימום למניעת הלנה זו, יש לפסוק כנגדה פיצויי הלנת שכר מירביים לזכות כל עובדיה הרלוונטיים.

ברקע הדברים מציינת ההסתדרות מערכת יסי העבודה ברשות הכבאות היא עכורה מאוד וכי לא רק בנושאזה העובדים חשים כי להנהלת הרשות לא אכפת מזכויותיהם.

Be the first to comment

Leave a Reply