הריב המשפחתי על הסופרמרקט סופר באבא התל אביבי

על פי תביעה שהוגשה לאחרונה, צמד האחים זובלי הקימו יחד את חברת מעדני הצפון לה שייך הסופרמרקט. בשנות ה-70 האח הצעיר יצחק אשר מחזיק 30% מהחברה עזב לארה"ב. מאז, טוען האח, אחיו הגדול ג'מיל עושה ככל הניתן כדי למדר אותו מהחברה ולפגוע בזכויותיו העסקיות

ריב משפחתי בחברת מעדני הצפון
ריב משפחתי בחברת מעדני הצפון

יצחק זובלי, פנסיונר בן 79, הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה להסרת קיפוחו בחברת מעדני הצפון כנגד אחיו הבכור ג’מיל זיבלי הגדול ממנו בשלוש שנים. בתביעה נאמר כי התובע ואחיו הקימו את החברה בשנת 1961 ובהתאם לספרי רשם החברות הוא המחזיק והבעלים של 30% ממניות החברה, אחיו מחזיק ב-37.5% מהמניות ואילו בנו אהרון זיבלי (מתגורר בארה”ב ונתבע יחד עם אביו) מחזיק ביתרת המניות בשיעור של 32.5%.

עוד נאמר בתביעה כי החברה מחזיקה מזה עשרות שנים בסופר מרקט המוכר סופר באבא ברחוב אוסישקין פינת רחוב ישעיהו בתל אביב, וכי החברה היא הבעלים הבלעדיים והיחידים של שם המותג סופר באבא. זאת שעה שהיא הבעלים הבלעדיים והיחידים של סימן המסחר הידוע והמפורסם ברבים בשם זה אשר רשום על שמה ובבעלותה, ומהווה קניינה המוחלט.

התובע מציין כי במהלך שנת 1969 הוא עבר להתגורר בארה”ב תוך שנהג והוא נוהג עדיין להגיע מדי שנתיים-שלוש לביקורים בארץ.

לטענתו בעקבות מעברו לארה”ב ותוך ניצול עובדה זו השתלט אחיו או מי מטעמו על הנעשה בחברה, ובכלל זה מידר אותו מענייניה, נישל אותו מרווחיה, וביצע פעולות שונות מבלי ידיעתו, ללא הסכמתו, ותוך קיפוח זכויותיו.

לדברי התובע באמצות עוה”ד ד”ר חיים שטנגר ואורי פנטילט התברר לו לאחרונה כי במועד שלא ידוע לו במדויק וככל הנראה משנת 2014 ואילך, פלשו לסופר מרקט של החברה מי מטעמה של חברה הרשומה על שם בתו של אחיו הבכור, ללא קבלת רשותה המסודרת והחוקית של חברת מעדני הצפון, ובכל אופן שלא בידיעתו ובהסכמתו.

החל ממועד זה טוען התובע, עושה ונוהגת החברה מנהג בעלים בסופרקט ללא מתן כל תשלום ראוי והולם לחברת מעדני הצפון בגין העסק ורווחיו.

לדברי התובע מדי פעם בהגיעו לארץ היה פונה אל אחיו הבכור על מנת לקבל מידע ואו את חלקו ברווחי החברה, אלא שאחיו חמק מכך בטענות ובתואנות שונות, לרבות בדבר הוצאות נטענות גם הפסדים נטענים שלדבריו היו לחברה וכו’, כאשר בשל המורא והכבוד שהוא חש לאחיו הבכור, הוא חשש להתעמת עמו או להמרות את פיו.

ואולם נוכח העובדה לפיה נפשו קצה בהתנהלותו ובהתנהגותו של אחיו, נוכח אובדן אמונו המוחלט בו, המשך קיפוחו ומידורו מענייני החברה, רמיסת זכויותיו, שגמלה בליבו ההחלטה לעמוד על כלל זכויותיו ועל מיצויין, ועל כן הוא פונה בתביעה זו לבית המשפט להסרת קיפוחו בחברה. זאת בדרך של פירוק השיתוף בחברה ובדרך של קבלתן ומיצויין בדרך היעילה המהירה והצודקת ביותר של כלל ומלוא הזכויות הקיימות והעומדות לו בגין אחזקותיו בחברת מעדני הצפון.

לא היה ניתן להשיג את תגובתו של ג’מיל זובלי.

Be the first to comment

Leave a Reply