השותפים בחברת קיו טאצ’ שביט החליטו להיפרד – השאלה היא איך?

אין מחלוקת בין הצדדים כי טובת החברה שנוסדה בחודש מאי 2011 מחייבת את הפרדותם, אולם קיים קושי בקביעת מנגנון הפרדות

איך להפריד שותפות?

בעלי מניות בחברת קיו טאצ’ שביט לתכנון וייצור מערכות מתקדמות מחולון למגזר האזרחי והצבאי, מבקשים מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על מנגנון ההפרדות בינם לבין שותפם לשעבר. בפניית המבקשים – ישי שביט, אמנון יוספי (מנכ”לים משותפים בחברה) ויום טוב טאואשי– לבית המשפט נאמר כי אין מחלוקת בין הצדדים כי טובת החברה שנוסדה בחודש מאי 2011 מחייבת את הפרדותם, אולם קיים קושי בקביעת מנגנון הפרדות.לטענתם לאורך שנות פעילותו החלקית בחברה נקט השותף בכל דרך אפשרית על מנת למדר אותם מכל הקשור לניהול הכספי של החברה.

עוד נאמר בפנייה לבית המשפט באמצעות עו”ד רמי קוגן כי בין הצדדים התגלעו מחלוקות רבות וכבדות משקל בעקבותיהן אבד לחלוטין האמון ביניהם. המחלוקות נטען בבקשה אינן מאפשרות את המשך תפקודה התקין של החברה, משבר האמון יורד לשורשו של מרקם היחסים שבין הצדדים לבין עצמם באופן שלא ניתן לשקמם, ואין מנוס אלא מלהפריד ביניהם.לפיכך מסכימים הצדדים כי הגיעה העת להיפרד אולם קיים צורך כי בית המשפט יקבע את מנגנון ההיפרדות ביניהם.

לדברי המבקשים נותרה בינם לבין השותף מחלוקת אך ורק באשר למנגנון היפרדות, בעוד הם מבקשים כי ההיפרדות תיעשה בהתמחרות בשיטת BMBY מבקש השותף לפעול בדרך של הערכת שווי. המבקשים ישי שביט מנהל השיווק והתמחור, אמנון יוספי מנהל התפעול, ויום טוב טאואשי מנהל איכות ופרויקטים, המחזיקים כל אחד ב-24% ממניות החברה, טוענים עוד כי המשך החזקתו של שותפם במניות החברה (28% מהון המניות) גורמת לחברה נזק ישיר. זאת מאחר שלקוחות מרכזיים ומהותיים וספקים מרכזיים סרבו להמשיך לעבוד עם החברה במידה שהשותף יוותר כבעל זכות כלשהי בחברה. אשר על כן הם נאלצים אפוא לנקוט בהליך הנדון על מנת להגן על זכויותיהם בחברה, למנוע את המשך קיפוחם ולאפשר את המשך פעילותה הרציף של החברה.

Be the first to comment

Leave a Reply