ועדת הכספים אישרה הקלות בכללי מס הכנסה לישראלים שנשלחו לעבוד בחו”ל

במסגרת ההקלות יזכו ישראלים שנשלחו לעבוד תקופה ארוכה בחו"ל, מרביתם דיפלומטים ושליחים, להשוואת כללי חישוב המס לכללים הנהוגים בישראל וכן להעלאת סכומי הוצאות המותרות בניכוי. יחד עם זאת הביע יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני חשש כי כתוצאה מהשינויים יפגעו עובדי חברות פרטיות בחו"ל וקרא לרשות המיסים לבחון את הסוגיה

ועדת הכספים של הכנסת, צילום: דוברות הכנסת
ועדת הכספים של הכנסת, צילום: דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה בשבוע שעבר תיקון לכללי מס הכנסה של עובדים ישראלים הנשלחים לעבוד בחו”ל תקופה ארוכה על ידי מעסיקיהם, חלק גדול מקבוצה זו הינם עובדי הנציגויות הישראליות בחו”ל – שגרירים, שליחים וכדומה.

עיקרי התיקונים הם השוואת חישוב המס של העובדים בחו”ל לכללי חישוב המס הנהוג בישראל וכן עדכון והעלאת סכומי ההוצאות המותרות בניכוי בשל שכר לימוד של ילדי העובד בחו”ל וכן בדיור במספר מדינות.

במשרד האוצר נימקו את הצעד בכך שחישוב המס של עובדים אלה הינו לפי מדרגות מס דולריות, מה שיוצר עבורם חיוב מס גבוה ביחס לחיוב המס בישראל, זאת על רקע השינויים בשער הדולר לעומת השקל בשנים האחרונות וכן בשל ההקלות במיסוי היחיד בישראל.

לצד אלה ציינה מירי סביון, משנה למנהל רשות המיסים כי במסגרת הכללים הקיימים הנציג הבכיר של מדינת ישראל בכל נציגות זכאי לכללים מקלים לגבי שווי השימוש ולגביו מבקש התיקון להשוות את התנאים לאלה של יתר העובדים הזכאים לרכב.

יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני דרש כי יצוין שהשינוי לא פוגע ביתר העובדים הזכאים להחזרי ההוצאות בגין הרכב: “אנחנו המדינה אולי היקרה ביותר בנוגע לשווי שימוש ברכב. אתם צריכים את הכסף, אני מבין, אבל זה הופך בלתי נסבל. הפרנסה של אנשים נפגעת באופן חמור בשל העלות הגבוה”.

סביון: “כללי הרכב זו סוגיה הרבה יותר רחבה, לא חשבנו שנכון דווקא בתוך הכללים הפינתיים האלה לעשות שינוי. רק בנושאים ייחודים לעובדי חוץ יצרנו ייחודיות”.

ח”כ גפני סיכם את הדיון: “התיקון הוא לטובת עובדי משרד החוץ שמציאות זו חלה לגביהם וזה מגיע להם על פועלם למען מדינת ישראל. לצד כך אני חושש שמי שיפגע בסופו של דבר אלה עובדים שאינם נמנים על משרד החוץ – עובדי הייטק וחברות פרטיות, אני מבקש שתבדקו זאת. בנוסף אני סבור שבסוף תעשו גילום ואני מתנגד לזה. צריך לשנות את השיטה באופן מוחלט. שווי השימוש ברכב במדינות אחרות הרבה יותר נמוך וראוי היה שתעשו בחינה בנושא הזה כמו שעשיתם אותה כאן בנוגע לעלויות חינוך ודיור באותן מדינות ועשיתם השוואה והקבלה. נקיים דיון לעניין שווי השימוש המופרז בישראל”.

Be the first to comment

Leave a Reply