ועדת הכספים אישרה: שכירים יוכלו לחסוך כספים בקופת גמל בניהול אישי, מהשקל הראשון, ובלבד שהכספים ינוהלו בצורה פסיבית

בנוסף קובעות התקנות, כי שכירים שהבטיחו לעצמם קצבה מינימאלית (4,418 שקל) בקופת גמל רגילה יוכלו לחסוך במוצר זה ללא מגבלות בדבר אופן ההשקעה. לבקשת שרת הקליטה סופה לנדבר, נקבעה תקרה גבוהה יותר לקופות בניהול אישי

ועדת העבודה, צילום: דוברות הכנסת
ועדת העבודה, צילום: דוברות הכנסת

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום ב’ השבוע תקנות קופות גמל הקובעות, שחוסכים לפנסיה שייבחרו בכך, יוכלו לנהל באופן אישי את כספי חסכונותיהם ולבחור בעצמם את אפיקי ההשקעה הטובים להם. כל זאת עד לתקרה של 5.2 מיליון שקל כספים צבורים סך הכול. את ההצעה לתיקון יזמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

התיקון שאושר, מאפשר לראשונה לשכירים לחסוך כספים בקופת גמל בניהול אישי, מהשקל הראשון, ובלבד שינהלו כספים אלו בצורה פסיבית. בנוסף קובעות התקנות, כי שכירים שהבטיחו לעצמם קצבה מינימלית (4,418 שקל) בקופת גמל רגילה יוכלו לחסוך במוצר זה ללא מגבלות בדבר אופן ההשקעה.

על פי דברי ההסבר, ההוראות בתקנות אלו חלות גם על קרנות השתלמות. מדובר במסלול השקעה שלא היה קיים עד היום ויאפשר ל”משקיעים מתוחכמים”, קרי אלו שמכירים ויודעים לפעול במסגרת השקעות בשוק ההון, לנהל בעצמם את הכספים שהם חוסכים. מדובר בקופות גמל לכל דבר ועניין וחלות עליהן כל הטבות המס החלות על כלל קופות הגמל, כל עוד הכספים לא יימשכו עד לגיל פרישה.

גובה התקרה של 5.2 מיליון שקל הוא פרי פשרה בין רשות שוק ההון, האוצר ורשות המיסים לבין ועדת הכספים וזאת בניגוד לתקרה המקורית שעמדה על 3.8 מיליון קל. יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה) קרא לנציגי רשות המיסים ורשות שוק ההון לבוא בדברים עם שרת הקליטה, סופה לנדבר, ועם מנכ”ל משרדה, נוכח דרישתם להעלות את התקרה מ- 3.8 מיליון שקל ל- 7 מיליון שקל או להחריג עולים חדשים מגובה התקרה שהם קבעו בתחילה.

את עמדת השרה ומשרד הקליטה ייצגה בוועדה ח”כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) שציינה, כי “כולנו מעוניינים שעולים חדשים ממדינות אירופה וארה”ב ובכלל ממדינות עם כלכלות חזקות בהן מרוויחים הרבה, יבואו לכאן וגם יעבירו לכאן את הכספים שהם צברו. חבל להגביל אותם ולגרום להם להפנות את הכספים למקומות אחרים. התקרה של 3.8 מיליון שקל תמנע זאת מהם. אני רוצה שהכסף הזה יבוא לפה ולא יישאר בצרפת וארה”ב”. מלינובסקי ציינה, שזה חודשים ששרת הקליטה ואנשי משרדה מנסים לבוא בדברים בעניין עם אנשי רשות שוק ההון ורשות המיסים כדי לשנות את גובה התקרה או להחריג עולים חדשים, אלא שהדבר נמנע מהם.

גפני קיים הפסקה באמצע הדיון ודרש מנציגי רשות שוק ההון ורשות המיסים לדון בנושא טלפונית עם מנכ”ל משרד הקליטה ורק לאחר ששמע ממנכ”ל המשרד שאכן שיחה כזו התקיימה הסכים לחדש את הדיון.

בעקבות השיחה כאמור, הסכימו נציגי שתי הרשויות להעלות את התקרה ל- 5.2 מיליון שקל. עם זאת, בעקבות שיחה של גפני עם מנכ”ל משרד הקליטה, הודיע גפני, כי הוא מגיש רביזיה (בקשה להצבעה חוזרת מיד לאחר הצבעה על התקנות. הרביזיה, כך אמר, תהיה בתוקף עד יום רביעי ועד אז יקיים מנכ”ל משרד הקליטה בדיקה, כיצד התקרה החדשה תשפיע על עולים חדשים. “אם יאמר המנכ”ל שאין בעיה עם התקרה של 5.2 מיליון שקל, הרי שהרביזיה מבוטלת והתקנות מאושרות מידית. אם ייאמר לי שיש בעיה עם התקרה, נחזור לכאן לוועדה לצורך דיון מחודש בבקשת משרד הקליטה”.

קודם לכן, טרם ההפסקה לצורך בירור, נימק סגן בכיר למנהלת רשות שוק ההון, הראל שרעבי, את ההחלטה לקבוע תקרה של 3.8 מיליון שקל: “מדובר בקופת גמל לכל דבר ועניין וחלות עליה הטבות המס, רווחי ההון פטורים, פעולות קנייה ומכירה בתוך הקופה פטורות אף הן, כל עוד לא מושכים את הכסף, לא חייבים במס. היכולת של החוסך לנהל עצמאית את הכסף כפי ראות עיניו, מאפשרת למשקיעים מתוחכמים להשקיע לבד. האם להשקיע במוצרים הרגילים ולשלם מס או בניהול אישי ולכן קובעים תקרות, למנוע מהם לברוח למקלטי מס. זה היתרון הגדול לאותם אנשים שיודעים כיצד להשקיע את כספיהם. כשהכסף לא מנוהל על ידי החוסך בעצמו, אין לו תמריץ להעביר לשם הרבה כסף, בניגוד למה שהוא מנהל עצמאית. המכשיר הזה עשוי לאפשר לבעלי הון להתחמק מתשלומי מס בגין ההשקעות שלהם וזו לא המטרה של התקנות, אלא רק לתת אפשרות לנהל את כספי הפנסיה עצמאית”.

גם נציגי רשות המיסים הביעו חשש מבריחת כספים רבים עקב אי חבות במס או דחיית תשלומי מס המתאפשרות באפיקים של קופות גמל וקרנות השתלמות, ועל כן מלכתחילה הביעו התנגדות להעלאת התקרה.

לבסוף סוכם, שהתקרה תעמוד על 5.2 מיליון שקל ואם עד יום רביעי הקרוב, ה-22 בפברואר, לא יביע מנכ”ל משרד הקליטה התנגדות, התקנות ייכנסו לתוקף.

מרשות שוק ההון נמסר, כי קופת גמל בניהול אישי נהנית מהיתרונות הייחודיים הקיימים בקופות הגמל הרגילות ביחס לאפיקי השקעה הקיימים בשוק. בתוך כך, כספים המופקדים לקופה זו נהנים מהטבות המס הקיימות בכל קופת גמל בשלב ההפקדה, הצבירה והמשיכה. קופת גמל בניהול אישי מיועדת לכספים שמעבר לרובד הבסיסי של החיסכון אותו חוסכים על פי חוק.

 

Be the first to comment

Leave a Reply