ועדת הכספים דחתה את העלאת גיל הפרישה לנשים

עד ל-1 בינואר 2018 אז יגבש צוות חברי כנסת מוועדת הכספים מתווה מוסכם יחד עם אנשי האוצר למניעת פגיעה בנשים במקצועות שוחקים או בנשים שיצאו ממעגל העבודה לפני גיל 62

ההצבעה בועדת הכספים, צילום: דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה אתמול כי גיל הפרישה לנשים לא יעלה לפני ה-1 בינואר 2018 ולא לפני שיגובש מתווה שייתן מענה לנשים במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו ממעגל העבודה לפני גיל 62, אם תאושר בסופו של דבר העלאה הדרגתית של גיל הפרישה עד ל-64. בכך עצרה ועדת הכספים פעם נוספת את ההעלאה האוטומטית של גיל הפרישה לנשים, שאמור היה כבר לעלות באופן הדרגתי, החל מה-1 בינואר 2017 ועד שנת 2022, עד לגיל 64 במספר פעימות.

הדחייה באה בעקבות הימנעותו של שר האוצר, משה כחלון, מהבעת עמדה ברורה בנושא ולאחר שלא הגיש לוועדת הכספים את המלצתו בעניין, כמתחייב בחוק. חברי הוועדה הביעו תרעומת קשה על כך ששר האוצר נמנע מהבעת עמדה מפורשת בעניין ובפועל, העביר את “תפוח האדמה הלוהט של גיל הפרישה לפתחה של ועדת הכספים”.

חברי הכנסת טענו בוועדה, כי “השר כחלון מסתתר מאחורי פקידי האוצר על-מנת שלא ידבק בו עניין העלאת גיל הפרישה”. עוד טענו, כי נוח לשר לתת לזמן לעבור על-מנת ש”העמימות הקיימת בחוק גיל הפרישה תאפשר שהגיל יעלה במנגנון אוטומטי”. יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה): “שר האוצר הוא כתובת מרכזית בעניין הזה ומאחר שבמכתבו אליי בנושא הוא לא הביע עמדה, אנחנו נדרשים לסוגיה, אך נקיים דיון מעמיק ומו”מ מול כל הגורמים הרלוונטיים באוצר ובביטוח הלאומי, ללא האולטימטום של ה-31 ביולי 2017, אז אמור הגיל לעלות אוטומטית ל-62 וארבעה חודשים במסגרת הפעימה הראשונה”.

גפני העלה להצבעה בוועדה הצעת חוק לקריאה ראשונה, לפיה, גיל הפרישה לנשים יישאר 62 עד סוף דצמבר 2017 ובכל מקרה, בהיעדר הכרעה בעניין הסוגיות הבעייתיות וללא הכרעה מפורשת של ועדת הכספים בנושא, הגיל לא יעלה. גפני הודיע, כי במקביל לאישור החוק בקריאה ראשונה ובמסגרת הכנתו לקריאה שנייה ושלישית, הוא ימנה צוות חברי כנסת, חברי ועדת הכספים, שייכללו בו חברי קואליציה ואופוזיציה, שיגבש את עמדת הוועדה בסוגיה, כולל המענה שיינתן לנשים במקצועות שוחקים, עובדות קבלן, נשים עצמאיות ונשים שפוטרו או שפרשו משוק העבודה מסיבות שונות. הצוות יקיים ישיבות עם נציגי האוצר, הביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה הוותיקות וגורמים נוספים, על-מנת להגיע להכרעה בעניין בחודשים הקרובים.

עוד על פי הצעת החוק שאושרה, שר האוצר יגיש את המלצתו בעניין עד ה-30 בספטמבר השנה, בין השאר בהתבסס על עבודת הצוות, ולאחר-מכן, עד ה-31 בדצמבר 2017, מליאת הוועדה תכריע סופית באשר להעלאת גיל הפרישה לנשים החל מה-1 בינואר 2018 או להותיר את המצב על כנו.

לפני אישור החוק התקיים דיון שבפתחו הביע גפני תרעומת על כך ששר האוצר נמנע מהבעת עמדה ברורה בנושא: “אני לא שולל את ההעלאה על הסף, אך דורש לקיים דיון מעמיק בסוגיה ולוודא שאנחנו לא פוגעים בציבור גדול של נשים בהחלטה לא מבוקרת… כל עוד אין המלצת שר האוצר בעניין ולא התקיים דיון על כל ההשלכות, גיל הפרישה לא יעלה”.

ח”כ זהבה גלאון (מר”צ): “לא מתנגדות אוטומטית להעלאת גיל הפרישה, אלא יש לנו השגות לגבי שתי קבוצות נשים; אלו שמחוץ למעגל העבודה ונשים בעבודות שוחקות. יש כאן ניסיון של האוצר לבצע מחטף, מבלי שהשר עצמו הביע עמדה. המטרה של האוצר היא לגרור רגליים ואז שהגיל יעלה באופן אוטומטי. אין לי טענות לפקידי האוצר, שעושים את עבודתם, יש שר למשרד”.

ח”כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני): “מדובר בסאגה מתמשכת. בהצעת החוק שלי אין עמימות והיא קובעת חד משמעית שגיל הפרישה יישאר 62 עד להחלטה אחרת. הצגתי למשרד האוצר פתרונות שיאפשרו ליהנות מהעלאת גיל הפרישה למי שאפשר להעלות לה את גיל הפרישה והגנה לנשים שמשרד האוצר עצמו אומר שהוא יודע שתפגענה אנושות מהמהלך הזה, ובכל זאת הוא ממשיך במתווה שיהפוך נשים עניות לעניות עוד יותר”.

ח”כ שלי יחימוביץ’ (המחנה הציוני): “כבר 6 שנים אנו מתעסקות בזה אחרי שלפני 5 שנים הבאנו לדחיית ההעלאה. עכשיו, אחרי שנה וחצי של מו”מ באוצר, לא מכירים במושג של נשים שעובדות ב’מקצועות שוחקים’, שגם עליהן מבקשים להחיל את העלאת גיל הפנסיה. נמאס מהעמדת הפנים של שר האוצר, ששולח לחזית את פקידיו והוא אין לו עמדה. שר האוצר החברתי והרחמן מתרחק מהנושא כמו מאש, אבל זה באחריותו”.

ח”כ מיקי רוזנטל (המחנה הציוני): “איפה שר האוצר? למה הוא לא מגיע לפה? כמה זמן ניתן להתחמק מהכרעה? ואם כך הדבר, עלינו כוועדת כספים להכריע”.

ח”כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני): “שר האוצר לא רוצה שהעלאת גיל הפרישה תהיה רשומה על שמו וזה לגיטימי, אך לא ניתן להתנהג כאילו הפיל הלבן הזה לא בחדר. מצד שני לא יתכן שהגיל יתקבע על 64 אם אין התקדמות במו”מ. בסופו של יום תהיינה נשים שתיפגענה מכך”.

ח”כ יצחק וקנין (ש”ס): “יש פה בעיה אמיתית ורצינית. עד כמה ניתן עם העזות מצח הזו שמורחים אותנו ושאנחנו ניתן יד לדבר הזה. לא ניתן לפגוע באותן נשים”.

ח”כ אורלי לוי-אבקסיס: “היה זמן למכביר לתת מענה לכל הסוגיות הכרוכות בהעלאת גיל הפרישה. לא ניתן לעשות גזירה שווה של עובדות במקצועות שוחקים עם קרנית פלוג. כולנו יודעים שאחרי גיל 62 היכולת של אישה להמשיך לעבוד בניקיון לא קיימת ואז אתם גוזרים עליה עוני”.

נציגת הייעוץ המשפטי במשרד האוצר, אפרת פרוקצ’יה, טענה, כי “לטובת הנשים שהגיעו בימים אלו לגיל הרלוונטי, יש להכריע בסוגיה בהקדם”. עוד אמרה: “יש אחדות דעים שהגיל צריך לעלות ל-64”.

נציג אגף התקציבים במשרד האוצר, כפיר בטט: “לקיבוע גיל הפרישה באופן שאין מנגנון או מועד עתידי שבו תתקבל החלטה בנושא, יש השלכות ולכן אנחנו מנסים למצוא את דרך הביניים. ממליצים להמשיך לדון בסוגיה ולנסות להגיע להסכמה”.

נציג הלשכה המשפטית בביטוח הלאומי, עו”ד רועי קרת: “במצב החוקי הקיים יש הבדל בין חוק הפרישה לחוק הביטוח הלאומי, שם אין עמימות וגיל הפרישה חוזר למנגנון העלאה שייגמר ב- 2022 וב-1 באוגוסט עולה ל-62 וארבעה חודשים. אם מצמידים את הטבלאות, זה ייצור עמימות גם בחוק ביטוח לאומי ואנחנו מבקשים להימנע ממצב זה, כי יש כ-4,500 נשים שזה נוגע לגביהן”.

סמנכ”ל רגולציה בקרן עמיתיםיאיר כוכב: “דווקא העמימות טובה, ככל שקרנות הפנסיה יידעו שיש סיכוי שהגיל יעלה, הן לא ימהרו לבצע קיצוץ אקטוארי. בדחייה שהייתה בעבר האוצר הכניס את היד לכיס ומימן את הדחייה ולא היה קיצוץ אקטוארי”.

נציגת שדולת הנשים בישראל, מרים זלקינד: “אלפי נשים חיות בחוסר ודאות משווע. השר היה צריך להגיש את המלצותיו. לא ניתן להשאיר אלפי נשים בחוסר ודאו -ת כל כך הרבה זמן”.

נציגת ארגוני העצמאיים (לה”ב), לילי בורוכוב: “אסור שגיל הפרישה יעלה. דוחפים נשים עצמאיות למעגל העוני. יותר מ-22 אלף נשים עובדות עד גיל 74 כי אין להן פנסיה. יש נשים שמחקות ל-2,000 שקל הללו כדי להוריד את הרגל מהגז ואנחנו דוחים להן את הקצבה. הן עובדות עם כאבי רגליים וגב ונפגעות”.

לסיום הודיע גפני, כי בימים הקרובים יודיע על הרכב הצוות שיעבוד מול אנשי האוצר: “בכל מקרה, בנושא כה כבד משקל לא יהיו מחטפים”.

Be the first to comment

Leave a Reply