ועד עובדי המשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית: המשרד להגנת הסביבה מתבקש לשלם למפקחים את שכרם בגין שעות נוספות

עוד הורה בית הדין, להימנע מהעברת מסרים לעובדים הנוגעים לזכויותיהם בעת השביתה, להימנע מקליטת עובדי קבלן במקומם של עובדים שובתים ולאפשר לחברי הוועד לקדם את פעילותם הארגונית בחצר המפעל

היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית צילום: רני עמיר, אתר המשרד להגנת הסביבה

ההסתדרות וועד עובדי המשטרה הירוקה והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית פנו לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשה להורות למשרד להגנת הסביבה לשלם למפקחי המשטרה הירוקה ולמפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית את שכרם בגין עבודתם בשעות נוספות.

בפנייה לבית הדין נטען, כי המדינה מעסיקה את המפקחים ב”שכר כולל” בניגוד להוראותיו של חוק הגנת השכר וכי בית הדין הארצי לעבודה אישר את קביעת בית הדין האזורי בתביעה שהוגשה, על ידי שניים ממפקחי המשטרה הירוקה, כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על מפקחי המשטרה הירוקה וחייב את המדינה לשלם לתובעים גמול שעות נוספות.


אתר משאבים חסום בחלקו למשתמשים רשומים בלבד.
ניתן להרשם לקבלת כניסה מיידית ומלאה לתכני האתר
.

Be the first to comment

Leave a Reply