זכות הבחירה

בעל רישיון פנסיוני שמתאים ללקוח את המוצרים הפנסיוניים ומציע למבוטח את הכיסויים הביטוחים הנדרשים לו, ראוי שיתאים לו גם את מסלול ההשקעות – יציע לו את רמות הסיכון המתאימות למאפייניו האישיים

איציק אסטרייכר זרקור לעולם הפנסיוני
איציק אסטרייכר

מאת איציק אסטרייכר

מרבית אזרחי מדינת ישראל הבוגרים חוסכים בקרנות פנסיה מקיפות. מגמה זו מתעצמת בעקבות מדיניות ארוכת שנים של ממשלות ישראל, שביטלה את המסלול ההוני במסגרת החיסכון הפנסיוני והטילה את החובה לחסוך לפנסיה במכשיר המבטיח קצבת זקנה החל מגיל הפרישה מעבודה, ומקנה כיסוי ביטוחי למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה.

סעיף 20 בחוק קופות גמל מקנה לעובד את זכות הבחירה  במוצר הפנסיוני בו יחסוך. לעובד הזכות לבחור את קרן הפנסיה בה יפקיד ויצבור כספים לגיל הפרישה.

יתרה מכך, על מנת להתמודד עם סיטואציות בשוק, שעלולות היו לפגום בזכות הבחירה של העובד, תוקן חוק קופת גמל בחודש נובמבר 2015 ונקבע שלכל עובד הזכות לבחור אפילו את הסוכן הפנסיוני או היועץ הפנסיוני עמו ברצונו להתייעץ בקשר לחיסכון הפנסיוני שלו.

בנוסף, ההסדר החוקי מאפשר לכל חוסך במוצר פנסיוני להעביר את הכספים שצבר במוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר או לגוף מנהל אחר. מעבר כזה נתון ראשית לשיקול דעתו הבלעדי של החוסך ושנית – המעבר לא כרוך בכל עלות מצד החוסך והוא משמר את כל זכויותיו בעת ביצוע העברה בין גופים מנהלים שונים.

במקביל להעצמת האפשרות של החוסך לבחור את קרן הפנסיה שבה יחסוך, עומדת בפניו האפשרות לבחור את רמת הסיכון שבה יושקעו הכספים שהוא חוסך בחשבונו בקרן הפנסיה.

בסוף השליש הראשון של השנה הסתכם שוק קרנות הפנסיה החדשות בסך של 264 מיליארד שקל. כספים אלו ברובם מושקעים בשוק ההון.

עבור 30% מן הכספים בקרנות פנסיה חדשות מונפקות אגרות חוב מיועדות על ידי מדינת ישראל (אגרות חוב המבטיחות תשואה שאינן נסחרות בבורסה), אך יתרת 70% מן הכספים מושקעים במגוון אפיקי השקעה. לאורך השנים השכילו קרנות הפנסיה להציע לציבור הרחב מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות, שמדיניות ההשקעות בכל אחד מהם ידועה מראש.

מסלולי ההשקעה מאפשרים לכל חוסך לצבור כספים במסלול אחד או במספר מסלולים במקביל ולשנות את ההרכב בכל עת. מגוון מסלולי ההשקעה ורמות הסיכון השונות נועדו לתת מענה לאופק ההשקעה והחיסכון של כל אדם וטעמיו האישים של כל חוסך.

בפועל, מרבית הציבור חוסך ב”מסלול כללי” כזה, אשר מאופיין במדיניות השקעות פחות מוגדרת, כזו אשר מעניקה את מלוא הסמכות והאחראיות למנהל ההשקעות של קרן הפנסיה. זה אמור להתאים את אופי ההשקעות למרבית החוסכים במסלול, ביניהם גם כאלה עם יתרות כספיות נמוכות, וכאלה עם יתרות כספיות גבוהות, כאלה שמצויים בתחילת דרכם המקצועית בשוק העבודה וכאלה שאמורים לפרוש לגמלאות בקרוב, כאלה שכל כספם בקרן הפנסיה וכאלה שהכספים בקרן מהווים רק חלק מן החיסכון הפנסיוני שלהם.

חוסר העניין של הציבור בבחירת רמת הסיכון שבה יושקעו כספיו בקרן הפנסיה גרמה למשרד האוצר להתערב בשוק, לאסור על הצטרפות של חוסכים חדשים למסלולים כלליים ולאפשר לקרנות הפנסיה להציע לציבור מסלולי השקעה משני סוגים: מסלולים מתמחים שמתחייבים שמרבית הכספים (כ-75%) יושקעו באפיק השקעות מסוים (למשל, מניות, אג”ח, צמוד מדד וכו’), וכאלה שמתאימים לגיל החוסך (המודל הצ’יליאני).

הדיון הציבורי מתבסס על זכות הבחירה של הציבור בגוף המנהל, ביכולת של כל מנהל לנצח בתחרות להשגת התשואה הגבוהה ביותר לחוסכים, ולכן רוב הציבור שמקבל החלטות על קרן הפנסיה שבה יחסוך בוחר את הגוף המנהל. אך כמה בוחרים את מסלול ההשקעות? כמה מנצלים את זכות הבחירה כדי לבחור את רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים הפנסיוניים?

בחודשיים האחרונים, בין מאי 2016 לאפריל 2017  מסלול המניות של “הפניקס פנסיה מקיפה” הניב את התשואה הגבוהה ביותר – 11.28% ומסלול המניות של “הראל פנסיה” הניב את התשואה השנייה בגובהה – 10.61%. באותה תקופה התשואה הנמוכה ביותר הושגה במסלול “הפניקס מסלול פאסיבי – מדדי אג”ח חו”ל“, שהניב 0.35%.

התשואה השנתית הממוצעת הגבוהה ביותר בשלוש השנים האחרונות הושגה במסלול מניות של “הפניקס פנסיה” – 6.87%, כאשר חברה זו גם ניהלה את המסלול שהניב את התשואה הנמוכה ביותר – מסלול שקלי טווח קצר – 1.59%.

התשואה השנתית הממוצעת ב-5 השנים האחרונות הגבוהה ביותר הושגה עבור החוסכים במסלול מניות ב”הראל פנסיה” – 7.52%, כאשר החוסכים שהשיגו את התשואה הנמוכה ביותר בממוצע בחמש השנים האחרונות היו אלו שחסכו במסלול שקלי טווח קצר במקפת של חברת מגדל.

חשוב לשים לב לרמות הסיכון ולתשואות שהושגו בהן ולא רק בבחירת הגוף המנהל. למשל, בחירה בקרן פנסיה שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר במסלול מניות והעברת הכספים לאותו גוף מנהל, אבל למסלול שקלי טווח קצר – עלולה להתברר כהחלטה לא מוצלחת במיוחד.

בעל רישיון פנסיוני שמתאים ללקוח את המוצרים הפנסיוניים ומציע למבוטח את הכיסויים הביטוחים הנדרשים לו, ראוי שיתאים לו גם את מסלול ההשקעות – יציע לו את רמות הסיכון המתאימות למאפייניו האישיים.

 

____________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני.

Be the first to comment

Leave a Reply