חברת אמסלם תיירות ונופש תובעת עובד לשעבר: עבר למתחרה ומנסה לגנוב את מאגר לקוחותיה

התובעת מציינת כי היא נמצאת בימים אלה בבירור מעמיק באשר למעשיו של הנתבע, מעלליו, ומחדליו בסמוך למועד עזיבתו ללא הודעה מוקדמת. תגובת באי כוחות של הנתבע: מדובר בתביעת סרק מבית היוצר של תובעת אשר עסוקה בתביעות עובדיה לשעבר ומניעת תחרות חופשית

חברת אמסלם תיירות ונופש הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת תביעה בסך כ-530 אלף שקל כנגד אתגר אלבז שהועסק על ידה משך כ-9 שנים. זאת בטענה לפיה הוא חבר לחברה מתחרה תלמה נסיעות ותיירות במטרה לגנוב את מאגר לקוחותיה ואת המידע העסקי שלה.

לטענת אמסלם תיירות ונופש, הנתבע שהתפטר מעבודתו אצלה ללא הודעה מוקדמת בניגוד לחוק, לא הסתפק רק בהכנת תשתית של רשימת לקוחות ומידע עסקי לטובת העברתם למתחרה ובפניה יזומה ללקוחותיה לשם העברתם לחברה המתחרה בה, אלא שהוא הגדיל לעשות ופועל יחד עם חברת תלמה לשדל עובדים בכירים נוספים שלה לעבור ולעבוד במשרד שבכוונתם לפתוח בעיר טבריה או באזור הצפון.

התובעת הנמנית על קבוצת החברות של משפחת אמסלם בתחום התיירות המעסיקה מאות עובדים, מאשימה את הנתבע בכך שהסתיר בחוסר תום לב את האמת מאחורי עזיבתו תוך שהוא מרמה ומוליך שולל אותה ואת בעליה, בה בעת שהוא עבר לחברה המתחרה, שידל עובדת אחרת לעבור יחד עמו, וניסה לשדל עוד עובדים רבים לעשות כן.

עוד מאשימה התובעת את הנתבע בכך שגנב ממנה סודות מקצועיים ומסחריים להם נחשף במהלך עבודתו אצלה, ושידל לקוחות שלה לעזוב יחד עמו, זאת תוך הפרת חובת הסודיות והנאמנות שהוא חב כלפיה.

בתביעה נטען כי התובעת לא הייתה מודעת לכך שלמעשה מאחורי גבה נרקם מהלך מתוכנן ומדוקדק של מעבר הנתבע לחברה המתחרה, ופתיחת משרד נסיעות בעבור החברה המתחרה בעיר טבריה בניהולו של הנתבע, תוך שידול עובדים אחרים לעבור לעבוד יחד עמו ותוך גניבת סודותיה המסחריים והמקצועיים.

התובעת סבורה כי התנהלות זו של הנתבע מהווה סיבה להחזר מלא של כספי הפיצויים שהופקדו בעבורו ותשלומי הבונוס, ולשלילת דרישתו לקבלת כספים להם הוא אינו זכאי.

התובעת מציינת כי היא נמצאת בימים אלה בבירור מעמיק באשר למעשיו של הנתבע, מעלליו, ומחדליו בסמוך למועד עזיבתו ללא הודעה מוקדמת ולאחר מכן, ועל כן היא מבקשת לשמור לעצמה את הזכות לתקן את כתב התביעה לאחר שתמצה את מלא בדיקותיה באשר למעשיו.

תגובת באי הכוח של הנתבעים לכתבה: “באי כוח אתגר אלבז וחברת תלמה נסיעות ותיירות בע”מ, משרד עורכי דין פישר בכר חן וול אוריון ושות’, מסרו, כי המדובר בתביעת סרק מבית היוצר של תובעת אשר עסוקה בתביעות עובדיה לשעבר ומניעת תחרות חופשית. התובעת עושה שימוש ציני בתביעה משוללת יסוד עובדתי ומשפטי של מאות אלפי שקלים כנגד עובד התובעת לשעבר ככלי ניגוח בחברה מתחרה, בניסיון נפסד לפגוע בעקרונות השוק התחרותי ודיני התחרות. מלוא טענותיהם הצודקות והראויות של מרשינו יובאו במסגרת הליך הסרק שנכפה עליהם תוך שמירה על שמם הטוב של מרשינו וזכויותיהם החוקיות”.

Be the first to comment

Leave a Reply