חברת החשמל בעקבות בקשה למתן סעד זמני: ההסתדרות נדרשת להפעיל את המרות הארגונית על עובדי החברה

הסעד נועד למנוע נקיטת אמצעים ארגוניים על ידי עובדי החברה במרחב צפון. חברת החשמל מבקשת מבית הדין להוציא צו הקובע כי על העובדים להימנע מכל פעולה המשבשת את התנהלותה התקינה של העבודה, לפעול בהתאם להנחיות ההנהלה בנוגע לעבודה השוטפת ולהצהיר כי מדובר בעיצומים פראיים ובלתי מוגנים

עובדי חברת החשמל, צילום: יחצ
עובדי חברת החשמל, צילום: יחצ

בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה הוגשה בקשה על ידי חברת החשמל למתן סעד זמני המורה להסתדרות ולמזכירות הארצית של עובדי החברה להפעיל את המרות הארגונית על העובדים על מנת למנוע נקיטת אמצעים ארגוניים על ידי עובדי החברה במרחב צפון. עוד מבקשת חברת החשמל, להוציא צו הקובע כי על העובדים להימנע מכל פעולה המשבשת את התנהלותה התקינה של העבודה בחברה, להורות לעובדי החברה לפעול בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בהנהלת החברה בכל הנוגע לעבודה הסדירה והשוטפת וכן להצהיר כי האמצעים הארגוניים הננקטים על ידי העובדים אינם כדין, אינם בבחינת עיצומים לגיטימיים וכי המדובר בעיצומים פראיים ובלתי מוגנים.

במבוא לבקשה נאמר כי עניינה בעיצומים פראיים בהם נוקטים עובדי חברת החשמל בהנחייתם ובהובלתם של גורמים בארגון העובדים בחברה, שלא במסגרת סכסוך עבודה מוכרז, תוך סירוב למלא אחר הוראות מנהלי החברה במרחב הצפון בכל הנוגע לעבודה השוטפת של העובדים.

לדברי החברה הרקע לעיצומים אינו ברור, שכן כאמור ביסוד הצעדים הננקטים לא עומדת הכרזה כלשהי על סכסוך עבודה והעיצומים ננקטים פרק זמן קצר לאחר שנחתמו בחברה הסכמים קיבוציים שהסדירו סוגיות שונות והעניקו לעובדים תוספות שכר בשיעור כולל של 7.25% כנגד התחייבות לשקט תעשייתי עד לדצמבר 2017.

נטען כי גורמים במרחב הצפון בארגון העובדים החלו זמן קצר לאחר חתימתם של ההסכמים הקיבוציים להנחות עובדים באזורים השונים במרחב שלא להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים בהנהלת החברה ובמסגרת זאת, מניעת שימוש ב”במות הרמה” שנועדו לאפשר לעובדי הרשת טיפול בעמודי חשמל בגובה רב, מניעת ויסות פנימי של עובדים באזורים השונים לצרכי החברה לצורך מילוי המשימות השונות של כל אזור ואזור, אי השתתפות עובדים במסגרת ימי גבייה מרוכזים במסגרתם פועלים העובדים לגביית חובות של לקוחות החברה ואי שיתוף פעולה עם גורמי המקצוע באגף ארגון ושירות באופן המונע את עדכון תהליכי העבודה, זמני התקן (נורמות) ושיטות התגמול.

בבקשה, שהוגשה באמצעות עוה”ד חגי ורד ורועי נפתלי, נטען כי העיצומים הננקטים “לובשים ופושטים צורה” חדשות לבקרים ללא מתן התראה כלשהי. כך, למשל, הנחו גורמים בארגון העובדים במרחב הצפון את העובדים המועסקים כעובדי חוץ לשוב לאתר הבית שלהם בשעה מאוחרת שאינה מאפשרת הכנת הציוד הנדרש ליום העבודה הבא, מה שגרר עיכובים ושיבושים.

למיטב ידיעתה של החברה העיצומים אינם ננקטים על דעת הגורמים המוסמכים בארגון העובדים אלא הם פרי יוזמה של גורמים שונים בוועד הצפוני של ארגון העובדים ומשכך אף לא משובשת עבודת החברה במרחב הדרום ובמחוז ירושלים.

לטענת החברה, העיצומים מסבים לה נזקים קשים, הן לעבודה השוטפת הנדרשת ברשת החשמל, הן נזקים ניהוליים והן נזקים כספיים, וכי ניסיונות ההידברות בהקשר זה מול ארגון העובדים לא צלחו.

תגובת ההסתדרות טרם התקבלה.

Be the first to comment

Leave a Reply