חברת טר”מ מערערת על ההחלטה לחשיפת תכתובות וואטסאפ: בית המשפט יוצר משטרת מחשבות

חברת טיפול רפואי מידי (טר”מ) המפעילה רשת מרפאות לרפואה דחופה מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לבטל את החלטת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב המחייבת אותה לחשוף את התכתובות מקבוצת הווטסאפ של מנהלים בחברה – “מנהלים פארא רפואיים”.

ההחלטה מורה להעביר לעיון בית הדין את התכתובות מתוך קבוצת המנהלים מהימים בסוף יולי 2019 כאשר בהתאם להחלטה יועברו לידי הסתדרות העובדים הלאומית כל התבטאות מקבוצת המנהלים הנוגעת להתארגנות העובדים. זאת, לדברי טר”מ, תוך שלילה מוחלטת של זכות העובדים בקבוצת המנהלים (שהם צד שלישי להליך) לחופש מחשבה, חופש ביטוי ופרטיות – גם בין שווים להם במעמדם.

בבקשת רשות ערעור על ההחלטה נטען כי בית הדין בראשות השופטת רווית צדיק טעה בהחלטתו ולא נתן משקל מספק לזכויותיהם של צדדים שלישיים (עובדי טר”מ חברי קבוצת המנהלים) לחשוב ולהביע עמדות אל מול השווים להם במעמדם. כמו כן לא הובהר מהו הצורך בהתכתבויות מקבוצת המנהלים? מה תרומתן להליך? ובפרט לעילות התביעה (להבדיל מדיג פסול שיתכן ויוביל ליצירת עילה חדשה – דבר שאינו זכות של ההסתדרות הלאומית).

לדברי טר”מ החלטת בית הדין האזורי יוצרת דה פקטו משטרת מחשבות פסולה תוך פגיעה חמורה בזכויות עובדיה חברי קבוצת המנהלים, וללא חשד למעשה פסול.

לטענת טר”מ ההסתדרות הלאומית החליטה לקחת את הפסיקה בפרשת פלאפון צעד אחד רחוק מדי ולבקש לבחון לא רק מה נעשה על ידי מעסיק או מנהלים כנגד ההתארגנות? אלא גם מה דעתם של מנהלים בארגון בינם ובין עצמם? גם אם אין טענה כי פעלו לפי דעה זו, ועל כן מתבקש בית הדין הארצי לעצור התנהלות זו של ההסתדרות הלאומית.

לדברי טר”מ תוצאת ההחלטה תוביל לפגיעה ישירה בעובדים בקבוצת המנהלים שיתכן והביעו עמדתם ותו לא בפני השווים להם במעמדם, ואשר עמדתם לא התבקשה בפני בית הדין, ובכך ייווצר תקדים מסוכן לפיו אסור לעובד גם אם הוא בתפקיד ניהולי כזה או אחר אפילו לחשוב או להתבטא, גם אל מול השווים אליו במעמד, בניסיון השתקה פסול מצד ההסתדרות הלאומית.

בתגובה לבקשת טר”מ לביטול החלטת בית הדין האזורי נטען על ידי ההסתדרות הלאומית כי עסקינן בניסיון נוסף של החברה להסתיר מעיני בית הדין את האמת בכל הקשור להתנהלותה במסגרת ההתארגנות הראשונית.

לדברי הלאומית מדובר בהחלטה מידתית, מאוזנת, וסבירה וכי בהחלטתו איזן בית הדין בין האינטרסים של ההסתדרות הלאומית בגילוי הנתונים וזכותם של העובדים להתארגן, אל מול הזכות לפרטיות של מנהלי החברה.

החלטת בית הדין האזורי ניתנה בעקבות בקשה שהגישה ההסתדרות הלאומית לגילוי מסמכים במסגרת ההליך המשפטי בו פתחה להכרה ביציגותה בקרב עובדי טר”מ, וכן לסעד כספי בגין הפגיעה בהתארגנות.

Be the first to comment

Leave a Reply