חולון טורס תובעת: עובדת לשעבר ובעלה הוציאו מסוכנות הנסיעות כחצי מיליון דולר במרמה

הכסף רשום על פי התביעה כיום במערכת הסוכנות כיתרות חוב. הנתבעת הגישה לפני כחודשיים תביעה בסך 1.8 מיליון שקלים נגד סוכנות חולון טורס. בתביעה נאמר כי התובעת הועסקה בסוכנות במשך כ-12 שנה וזכויותיה הסוציאליות נמנעו ממנה באופן גורף

 אבי בן רובי בעלים ומנכ”ל סוכנות הנסיעות חולון טורס נסיעות ותיירות הגיש תביעה בסך 2.5 מיליון שקלים כנגד עובדת לשעבר שנמנתה על עשרות סוכני הנסיעות של הסוכנות. בתביעה נטען למעילה בכספי הסוכנות בסיוע בעלה הנתבע אף הוא בכתב התביעה.

במבוא לתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נאמר כי מדובר במקרה מצער ביותר של בעלים ומנכ”ל סכנות נסיעות שנתן אמון מלא בנתבעת ובבעלה בו היא נעזרה לשם עריכת “מבצעי גבייה”, וכי הנתבעת נהנתה מיד חופשית בניהול פעילותה. ואולם האמון שקיבלה ממעסיקה הוביל אותה למעול באמונו ולגבות כספים מלקוחות הסוכנות במזומן, וליטול את הכספים הללו לכיסה הפרטי. בתביעה נאמר כי סכום הכספים אותם שלשלה הנתבעת לכיסה מתקרב כיום לסך של כ-2 מיליון שקלים.

לדברי התובע המעילה התאפשרה בין היתר על ידי כך שהנתבעת ניצלה את גישתה למערכות המחשב של הסוכנות, על מנת לייחס את הכספים ששולמו על ידי לקוחות חדשים לחובות קודמים של לקוחות שונים, וכך הייתה הנתבעת מגלגלת את החובות הללו בין לקוחות.

זאת ועוד על מנת להקשות על איתר מעשי הגניבה ניצלה הנתבעת את גישתה למערכות המחשב של הסוכנות על מנת לשבש את הרישומים במערכת, וכן הפיצה הודעות שקריות בקרב לקוחות הסוכנות המעודדות את הלקוחות לשבש את האפשרות להתחקות על אודות התשלומים.

התובע מציין כי התנהלותה של הנתבעת במסגרת תפקידה התאפיינה לאורך השנים בחוסר סדר ופגמים בהליכי הגבייה, ואולם הוא סבר שחוסר הסדר שאפיין את שיטות הגבייה שלה נובע מחוסר סדר וארגון מצידה, ולא כתוצאה ממניע זדוני, והוא לא העלה על דעתו כי היא מועלת בכספי הסוכנות.

בתביעה שהוגשה באמצעות עוה”ד גיל דחוחגרגורי פאוסט-קורצ’מני, ואביטל קליין נטען כי הנתבעת נעזרה בבעלה על מנת “לגבות” כספים מהלקוחות, וכך נמשכה המעילה וגלגול הכספים משך שנים. זאת, עד אשר במהלך שנת 2018 מצבת החובות הפתוחים של לקוחות הסוכנות שהיו בטיפולה של הנתבעת תפחו למימדים של כחצי מיליון דולר, ואז הפעיל התובע לחצים על הנתבעת להתאמץ ולסגור את החובות במהלך חודש ספטמבר האחרון. במקביל הוא הורה לה לגבות מעתה את תמורת הנסיעות החדשות שהיא שיווקה אך ורק בתשלום מראש.

בתביעה נאמר כי שינוי זה בנהלי העבודה של הסוכנות למתכנת חדשה לפיה התמורה ממכירות חדשות צריכות להיות משולמות מראש, מנע מהנתבעת ומבעלה את האפשרות להמשיך ו”לגלגל” חובות בין לקוחות שונים בשיטה הרגילה, והוביל לגילוי לפיו הנתבעת ובעלה שלחו ידם בכספי הסוכנות.

רק אז התברר, כפי שהודה בעלה של הנתבעת, כי אשתו מעלה בכספים, וכי חובות הלקוחות אינם חובות אלא כספים שהיא גרפה לכיסה.

לדברי התובע בשים לב לכך שידו של הבעל הייתה במעל גם כן, והואיל והוא ידע על המעילה עוד בטרם גילה לו על כך, התחייב הבעל אישית כלפיו בכתב לסגור את כל היתרות הפתוחות ולגבות לפחות 200 אלף דולר עד תום שנת 2018 על חשבון חובות הלקוחות – ואולם הוא לא עמד בהתחייבותו.

לסיכום, נטען בתביעה, כי הנתבעת ובעלה הוציאו מסכנות הנסיעות חולון טורס במרמה כחצי מיליון דולר הרשומים כיום במערכת הסוכנות כיתרות חובה פתוחות של הלקוחות הפרטיים והעסקיים שטופלו על ידי הנתבעת.

הנתבעת הגישה לפני כחודשיים תביעה בסך 1.8 מיליון שקלים כנגד אבי בן רובי והסוכנות חולון טורס שבבעלותו. בתביעה נאמר כי התובעת הועסקה בסוכנות במשך כ-12 שנה וכי זכויותיה הסוציאליות נמנעו ממנה באופן גורף, וכי פוטרה שלא כדין וללא עריכת שימוע.

 

Be the first to comment

Leave a Reply