טבע הוציאה את העובדים לחל”ת אבל בחרה לשלם להם

בניגוד לנהוג במשק, החל"ת של עובדי החברה ייחשב כחופשה על חשבון העבודה. ההחלטה מצטרפת להטבה שהעניקה הראל לעובדיה המשוחררים

חלק מעובדי טבע ייצאו לחופשה בתשלום השבוע. בניגוד לנהוג ברוב המשק בו העובדים יצאו לחל”ת ללא תשלום.

על פי מכתב ששלח אריה רבינוביץ, סמנכ”ל משאבי אנוש בחברה 

“כחלק מהסולידריות והדאגה לעובדים, התקבלה בהנהלת החברה החלטה, לפיה עובדים שאינם נדרשים להגיע לעבודה כאמור ואין באפשרותם לעבוד מהבית, יוכלו להישאר בביתם ולדווח חופשה על חשבון החברה, בתיאום עם המנהל, וזאת עד להחלטה אחרת שתתקבל בהתאם להתפתחויות במצב.ויודגש, כי ימי ״חופשה על חשבון החברה״ לא ייגרעו מימי החופשה שנצברו על ידי העובד/ת, אלא הם בנוסף לכך”. 

“בחלוף שבוע ראשון של סגר חלקי, חשוב לנו לציין ולהוקיר אתכם, עובדי החברה המסורים, אשר פועלים באחריות, בערבות הדדית, ונשמעים להנחיות המדינה והחברה.בהתאם לחוות הדעת המקצועית של משרד הבריאות, לנוכח מאפייני המחלה, צמצום מגע הוא האמצעי היעיל ביותר העומד כיום בפני המדינה למניעת ההתפשטות המהירה של הנגיף בישראל, ולכן אנחנו חוזרים על ההנחיות שפורסמו שבוע שעבר, לפיהן עובדים שהתפקיד אותו הם ממלאים בחברה מאפשר זאת, נדרשים לעבוד מהבית בפועל – בתיאום עם המנהל הישיר – ולא להגיע למקום העבודה”.

“בהזדמנות זו, חשוב לנו לציין ולהוקיר מאוד את העובדים בייצור, בפעילות המסחרית, בשרשרת האספקה, בהפצה ובמעבדות, אשר נדרשים להמשיך להגיע לעבודה, ובזכות זאת טבע שומרת על ההמשכיות העסקית והפעילות החשובה שלה בארץ ובעולם, במיוחד שעה זו.מתחילת המצב חזרנו ואמרנו שטובת העובדים עומדת בראש סדרי העדיפויות של טבע, ואין כמו מעשים כדי לחזק את המילים.

נציין כי השבוע הודיעה חברת הראל כי עובדיה בחל”ת יקבלו 5,000 שקל הטבה מהחברה.

15% מהעובדים ייצאו לחופשה ללא תשלום לתקופה של לפחות 30 יום. מדובר על פי הערכות בשוק ביותר מ-600 עובדים.

כהטבה לעובדים המשוחררים החליטה החברה להמשיך את הכיסויים הביטוחיים וההפרשות הסוציאליות של העובדים המשוחררים.

Be the first to comment

Leave a Reply