טריניטי מערכות מחשוב ומאנגה סוכנות לביטוח תובעות את משרד הביטחון בטענה שלא קיבלו שכר

ההתקשרות הראשונית הייתה מול טריניטי לקבלת שירותי בקרת שכר ובהמשך הורחבה לתחומים נוספים וכללה גם את סוכנות מאנגה. על פי התביעה, רו"ח ראם עמינח, בעלה של מנכ"לית בנק לאומי, רקפת רוסק עמינח, ששימש בתקופה הרלוונטית כיועץ הכספי לרמטכ"ל, הוא זה ששכר את שירותי התובעות

חברת טריניטי מערכות מחשוב המתמחה ב-BIG DATA, מתן שירותי ייעוץ לבדיקת חיובים כספיים, בקרות שכר ונלוות לשכר, וחברת מאגמה סוכנות לביטוח פנסיוני (2011) הפועלת בין היתר כמבצעת בקרה מול יצרני ביטוח, הגישו תביעה בסך 17 מיליון שקל נגד משרד הביטחון.

על פי התביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, משרד הביטחון התקשר עם טריניטי בהתקשרות לקבלת שירותי בקרת שכר ולימים, עקב שביעות רצונו מפועלה של טריניטי, ביקש המשרד לבצע הרחבת התקשרות, אשר כללה תחומי בקרה שונים ונוספים מעבר לאלו שסוכם עליהם במסגרת ההתקשרות הראשונית.

במסגרת הרחבת ההתקשרות, כך על פי התביעה, אחד התחומים החדשים אותם התבקשה טריניטי לספק היה ביצוע בקרה מול כל יצרני הביטוח ולשם כך התקשרה טריניטי עם חברת מאגמה, הנמנית על קבוצת טריניטי.

התובעות, באמצעות עו”ד שאול גיטליץ, טוענות כי משהגיעה העת לשלם את שכרן, הן בגין ההתקשרות הראשונית והן בגין הרחבת ההתקשרות, בחר משרד הביטחון להתנער מהתחייבויותיו.

בנוסף צוין בתביעה, כי רו”ח ראם עמינח, בעלה של מנכ”לית בנק לאומי, רקפת רוסק עמינח, אשר שימש בתקופה הרלוונטית לתביעה כיועץ הכספי לרמטכ”ל, היה זה ששכר את שירותיה של טריניטי ולאחר מכן של מאגמה, והוא זה שהבטיח כי החוב ישולם. טריניטי ציינה עוד, כי בגין מלוא שכרה ביחס ליתר השירותים שסופקו על ידה למשרד הביטחון, תוגש על ידה תביעה נפרדת.

לטענת טריניטי, לפני כחמש שנים נעשתה אליה פנייה בהולה להציג היתכנות טכנולוגית באשר להפקת מערכת בקרה בהתאם לחוקת השכר בצה”ל ולהעמידה בשרתי צה”ל בתוך שבוע ימים, וזאת בעקבות פניית מס הכנסה למדינה לביצוע ביקורת מס בצה”ל לשנים 2005-2009 ולצדה דרישת תשלום של מאות מיליוני (אם לא מיליארדים) שקלים למס הכנסה.

לפי כתב התביעה, במחצית חודש ינואר 2012, משרד הביטחון קיבל את הצעת השירותים שהעבירה לו טריניטי לגבי מערכת בקרת שכר אוטומטית וממוחשבת המבצעת סימולציות לנכונות חישובי ושיעורי מס, מותאמת לחוקת השכר בצה”ל ומאפשרת מתן שירותי חיסכון במס למעסיקים. לטענת טריניטי, מערכת זו פותחה על ידה ונמצאת בבעלותה הבלעדית.

בית המשפט מתבקש לחייב את משרד הביטחון בתשלום מלוא סכום התביעה ובמתן חשבונות בנוגע לשימוש שנעשה על ידי המדינה בשירותי התובעות ורווחיה כפועל יוצא מכך.

תגובת פרקליטות מחוז תל אביב: “התביעה טרם התקבלה. כאשר תתקבל, תיענה כמקובל בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply