יבוטלו 16 אלף הסכמים של פנסיית ברירת מחדל שנקבעו עם דמי ניהול מקסימליים

במסגרת טיוטת תיקון לחוזר של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר "הוראות לעניין בחירת קופת גמל" היא הודיעה כי הסכמי ברירת מחדל שחתמו מעסיקים מול סוכנים או גופים מוסדיים, בהם נקבעו דמי ניהול מקסימליים – בטלים. מדובר ב-50% מסך ההסכמים שנחתמו

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר עומדת לבטל את כל ההסכמים של פנסיית ברירת מחדל שנקבעו עם דמי ניהול מקסימליים. זאת, לאחר בדיקה שנערכה וחשפה, כי 50% מההסכמים שנחתמו טרם כניסת רפורמת ברירת מחדל לתוקף כללו דמי ניהול מקסימליים.

במסגרת טיוטת תיקון לחוזר “הוראות לעניין בחירת קופת גמל”, שפורסם אתמול (יום ד’) במסגרת עדכון רגולטורי, נוסף משפט לסעיף התחולה (14.ב.2(. בסעיף המקורי נכתב כי החוזר אינו חל על “הסכם ברירת מחדל שהיה בתוקף במועד פרסומו של חוזר זה עד לתום תקופת ההסכם, אך לא יאוחר מיום 31 במרץ 2019”. התוספת למשפט – “ובלבד ששיעורי דמי הניהול שנקבעו בהסכם כאמור או נגבים מכוחו לגבי עובד מסוים, אינם עומדים על שיעורי דמי הניהול המרביים הקבועים בהוראות הדין” מבטלת למעשה את אותם הסכמים, ומחייבת את המעסיקים לחתום על הסכמי ברירת מחדל חדשים, על פי כללי החוזר, או להפנות את העובדים לאחת משתי קרנות ברירת המחדל המרכזיות – מיטב דש או הלמן אלדובי.

מדובר, על פי נתוני האוצר, בכ-32 אלף הסכמי ברירת מחדל. מתוכם 16 אלף נחתמו עם דמי ניהול מקסימליים.

איתי ברדה

איתי ברדה, מנכ”ל הלמן אלדובי גמל ופנסיה, מסר: אני מברך את רשות שוק ההון על הצעד החשוב והנכון שעשתה לטובת ציבור גדול אשר משלם דמי ניהול מקסימליים, מצב אשר כידוע מקשה על אותו ציבור לחיות ולהזדקן בכבוד. אנו מקבלים עוד הוכחה לכך שהרגולטור נחוש לפרק את הריכוזיות בשוק הפנסיה ולהביא את רפורמת הפנסיה לכל אזרחי ישראל, רפורמה שמהווה בשורה צרכנית חשובה ביותר שאנו גאים ושמחים להובילה”.

בהודעה שפרסמה הרשות לציבור הרחב ברשת הפייסבוק נכתב, כי ההסכמים יבוטלו בתוך מספר שבועות.

Be the first to comment

Leave a Reply