יוסי ברוך תובע לבטל את תוצאות המכרז של נציבות שירות המדינה לתפקיד המבקר הפנימי

הזוכה במכרזה אביגיל פינטו, נבחרה על פי ברוך משיקולי העדפה מתקנת ומתן ייצוג הולם לנשים

צילום: אילוסטרציה

עו”ד יוסי ברוך מהוד השרון הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תביעה לביטול תוצאות המכרז של נציבות שירות המדינה לתפקיד המבקר הפנימי ברשת המסים בירושלים, באופן שתבוטל בחירתה של אביגיל פינטו לתפקיד ויקבע כי הוא הזוכה במכרז. עוד מתבקש בית הדין להורות לנציבות שירות המדינה להקפיא את כהונתה של אביגיל פינטו עד להחלטה בתביעה.

לטענת עו”ד ברוך שהתמודד על הזכיה במכרז והמשמש מאז חודש אוגוסט 2008 כמבקר הפנים ביחידת מערכות המידע של רשות המסים-שירות עיבודים מוחשבים, היה על נציבות שירות המדינה לקבלו לתפקיד נשוא המכרז, עקב היותו בעל הכישורים והניסיון הנדרשים ובהיותו המועמד המתאים ביותר לתפקיד, דבר התואם את האינטרס הציבורי המונח בבסיס המכרז.

לדברי עו”ד ברוך הוא נבחר ככשיר שני תחת להיבחר כזוכה במכרז בעוד שכזוכה במכרז נבחרה אביגיל פינטו, משיקולי העדפה מתקנת ומתן ייצוג הולם לנשים. לטענתו בחירתה של פינטו נעשתה משיקולם זרים ובמשוא פנים כאשר הרכב וועדת הבוחנים הכולל שלוש נשים וגבר אחד( משה אשר מנהל רשות המסים) ללא אישור נציב שירות המדינה, הביא להעדפתה למרות שלא הציגה כישורים דומים לכישוריו שלו.

עוד טוען עו”ד ברוך כי איוש התפקיד על ידי אביגיל פינטו הינו בניגוד לנהלים התקינים ולכללי מנהל תקין, וכי בהחלטת וועדת המכרזים כפי שעולה מן הפרוטוקול נפלו פגמים מהותיים ביותר, בנוסף היא ניתנה בסתירה לתנאי תקנון שירות המדינה החל על הוועדה והקובע כי עליה לבחור את המועמד המתאים ביותר, להקפיד על הליך תקין כנדרש, לנהל פרוטוקול מסודר, לנהוג בשקיפות וללא דעה קדומה או משוא פנים וכיוצא בזה. בפרט, נאמר בתביעה, מנוגדת ההחלטה לדרישה לקיים דיון מובנה ומפורט בקשר עם נושא ההעדפה המתקנת, אשר כלל לא התקיים.

לטענת עו”ד ברוך באמצעות עו”ד שמעון טננבלט מפרוטוקול ההחלטה שנוהל בחוסר ובלקוי עולה מפורשות כי וועדת הבוחנים הביאה מראש לבחירה המועמדת הרצויה מבחינתה קרי אביגיל פינטו, ומעל האמור יושבת ראש הוועדה איריס פרידמן (מבקרת הפנים של משרד המשפטים)  גילתה באופן חלקי ובלתי נאות את עומק היכרותה המוקדת עם פינטו.

לסיכום טוען עו”ד ברוך כי המכרז נוהל באופן לקוי, הרכב הוועדה הכתיב את התוצאה, נשקלו שיקולים זרים, משוא פנים, ונעשתה פגיעה בזכותו לשוויון ולהזדמנות הוגנת להיבחן למול כישוריו, וכי הזוכה נבחרה חרף העובדה שכישוריה נופלים בלשון המעטה מכישוריו שלו ותוך הפעלת שיקולים פסולים.

 

לא היה ניתן להשיג את תגובת נציבות שירות המדינה.

Be the first to comment

Leave a Reply