יו”ר ההסתדרות ויו”ר נשיאות המגזר העסקי מתנגדים למשיכת חסכונות מקרנות ההשתלמות והפנסיה

במכתב שנשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו הסבירו כי צעד זה יפגע בציבור החוסכים ויפגע בתפקוד שוקי ההון, בר דוד ואמיתי: המשיכה תפגע בביטחון הפנסיוני של העובדים

ארנון בר דוד יו"ר ההסתדרות

יו”ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ויו”ר נשיאות המגזר העסקי בישראל, דובי אמיתי, הביעו את התנגדותם לעידוד משיכת כספי קרנות השתלמות באמצעות פטור ממס. במכתב שנשלח לראש הממשלה בנימין נתניהו הסבירו, כי צעד זה יפגע בציבור החוסכים וייפגע בתפקוד שוקי ההון.

בנוסף, בר-דוד ואמיתי מדגישים במכתבם, כי הם “מתנגדים ליוזמות שפורסמו בתקשורת, המבקשות, בין היתר, לעודד משיכה של חסכונות פנסיוניים, דוגמת פיצויי פיטורים, באמצעות פטור ממס, ולאפשר דחייה בחצי שנה של הפרשות פנסיה לעובדים”. יוזמות אלו, טוענים בר-דוד ואמיתי “יפגעו בצורה קשה בחיסכון ארוך הטווח של העובדים ובביטחונם הפנסיוני”.

בהסתדרות מתייחסים להצעה של הוועדה המייעצת למל”ל לעצור את החובה להפקיד לפנסיה למשך חצי שנה בכלל המשק. על פי הדוח, שכותרתו: “ראייה שלמה לניהול השוטף של המגפה”, הפסקת ההפקדות לחיסכון הפנסיוני תאפשר לעמיתים השכירים להגדיל את הצריכה היומיות על חשבון החיסכון ולהקטין את השפעות משבר הקורונה על המשק באופן כולל.

בדוח נכתב, שההפרשה לפנסיה תושהה “כדי להגביר את הצריכה הפרטית, שהיא מנוע צמיחה חזק, מומלץ לנקוט צעדים שיקטינו את החיסכון של הפרטים ויעודדו צריכה כגון השעיית ההפרשות לפנסיית החובה של העובדים ושל המעבידים לתקופה של חצי שנה. אפשר גם להסכים לדילוג על תשלומי פנסיית החובה לתקופה מוגדרת. יש לאפשר לעובדים, לא למעסיקים, לדחות את חלקם בתשלומי הפנסיה עד חצי שנה”.

הצוות כתב, כי “ראוי לשקול ביטול הפטור ממיסוי קרנות ההשתלמות, מהיום ולא רטרואקטיבית בהידברות עם ההסתדרות”. את התשובה המוקדמת לאותה הידברות נעשתה עם שליחת המכתב של בר דוד.

בר דוד ואמיתי ממליצים לראש הממשלה למצוא דרכים חלופיות להעניק לציבור כסף נזיל בתקופת המשבר הנוכחי, במקום ההצעות שמוזכרות. אלו עלולות, לדברי החתומים על המכתב, “לפגוע קשות בחסכונותיהם העתידיים ויקשו על יכולת התאוששות שוקי ההון”.

עוד מציינים השניים, כי הסוגיות המוזכרות למעלה, “מצויות בליבת יחסי העבודה הקיבוציים, וכי יש להימנע מנקיטת צעדים חד צדדיים בעניינים שכאלו”.

Be the first to comment

Leave a Reply