יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני: התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה תוביל למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני

אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני מציע מודל המבוסס על מבחן ההכנסה, שלמעשה קובע את גיל הפרישה בהתאם לרמת ההכנסה של הפרט

על רקע התעלמות הממשלה הנוכחית וממשלות קודמות מהשלכות כלכליות הנובעות מעלייה בתוחלת החיים ועדכון גיל הפרישה לנשים, דנה הוועדה לביקורת המדינה במהלך השבוע שעבר בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים. במהלך הדיון התנגדו חלק מהמשתתפים למהלך העלאת גיל הפרישה לנשים, בעיקר בשל החשש לפגיעה באוכלוסיות החלשות. במהלך הדיון העלה אייל פז, יו”ר הוועדה לביטוח חיים ופנסיה של לשכת סוכני הביטוח, הצעה לפתרון הבעיה, באמצעות מודל המבוסס על מבחן ההכנסות. המודל נדון עוד ב-2019, בדוח מחקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אשר הוכן על ידי פרופ’ איתן ששינסקי ורחל זקן.

המודל, המבוסס על מבחן ההכנסה, למעשה קובע את גיל הפרישה בהתאם לרמת ההכנסה של הפרט. חלופה זו מייצרת קשר בין גיל הפרישה למצבו הכלכלי של הפרט. פז מסביר, בשיחה עם פוליסה, כי “מאחר שקיים קשר חיובי בין תוחלת החיים לבין רמת ההכנסה על מימוש השיעור של החיסכון הפנסיוני, דהיינו בעלי רמת ההכנסה הגבוהה מממשים יותר חיסכון פנסיוני לאחר הפרישה, התאמת גיל הפרישה לרמת ההכנסה (מעבודה והון) תוביל למעשה למימוש שוויוני יותר של החיסכון הפנסיוני לאחר גיל הפרישה”.

כיום קצבת הזקנה היא קצבה מותנית, כאשר יחיד שהכנסתו עד 6,014 שקל יהיה זכאי לקצבת זקנה ואם הכנסתו גבוהה מכך, הקצבה פוחתת בהדרגה ומתאפסת בהכנסה של 9,648 שקל. החל מגיל 70 (גיל הזכאות) מבחן ההכנסה מתבטל.

פז מוסיף, כי המתווה המוצע למעשה מייתר את מבחן ההכנסות וכפועל יוצא מכך הוא מסיר את השיקול של הפרט האם להמשיך לעבוד: “ביטול מבחן ההכנסות יאפשר לבעלי ההכנסות הנמוכות לקבל את הקצבה ולהמשיך לעבוד תוך שהם ממשיכים להפריש לביטוח לאומי ולרובד הפנסיוני הפרטי”.

המשמעות, מציין פז, היא שבעלי ההכנסות הנמוכות יקבלו את הקצבה בגיל צעיר יותר מבעלי ההכנסות הגבוהות בעוד שבעלי ההכנסות הגבוהות, בהתאם לחמישוני ההכנסה שייקבעו, יקבלו את תשלומי הקצבאות במועד מאוחר יותר.

יו”ר הוועדה, ח”כ עופר שלח, הביע את תמיכתו במתווה כזה ואף אמר כי הוא רואה בכך פתרון קבע ולא פתרון זמני, לטובת השכבות החלשות באוכלוסייה הנאלצות לצאת ממעגל העבודה בגיל מוקדם.

Be the first to comment

Leave a Reply