ייצוגיות בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקל הוגשו בטענה לגביית הוצאות ניהול השקעות שלא כדין

סך הכול הוגשו 18 תביעות ייצוגיות נגד 10 חברות ביטוח ובתי השקעות. הטענה המרכזית: החברות לא יידעו את החוסכים ולא קיבלו את הסכמתם לגביית הסכום הנוסף, שמצטרף לדמי הניהול אותם הסכימו החוסכים לשלם

צילום: אילוסטרציה

18 ייצוגיות, בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקל,  על גבייה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות, הוגשו נגד חברות ביטוח ובתי השקעות מאז אוגוסט 2016. הרקע לכך הוא המהלך הכפול שהובילה המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר. מצד אחד – להגביל את הוצאות ניהול ההשקעות ל-0.25%, ומצד שני – לחייב את החברות להוסיף סעיף על כך בדוח השנתי שנשלח לעמיתים. שני המהלכים הציפו את הסוגיה לתודעה הציבורית. יודגש כי לחברות מותר לגבות סכום זה, והדבר מעוגן בהנחיות הפיקוח.

הטענה העוברת כחוט השני בין כל התביעות היא, כי חברות הביטוח ובתי ההשקעות שנתבעו לא יידעו את החוסכים ולא קיבלו את הסכמתם לגביית הסכום הנוסף, שמצטרף לדמי הניהול אותם הסכימו החוסכים לשלם בעת ההצטרפות. התובעים טוענים, כי הוצאות ניהול ההשקעות לא מוזכרות בתקנונים או בפוליסות, וכי מדובר ברכיב נסתר של דמי ניהול. התביעות מוגשות על ידי חוסכים בקרנות פנסיה, קופות גמל והשתלמות, ביטוח מנהלים ופוליסות חיסכון.

החל מאוגוסט 2016 הוגשו בין היתר התביעות הבאות:

* ייצוגית בסך כמיליארד שקל נגד מגדל וכלל ביטוח על פעילות ביטוחי המנהלים.

* ייצוגיות בסך כמיליארד שקל נגד מנורה מבטחים, כלל ביטוח והראל על פעילות קרנות הפנסיה.

* ייצוגיות בסך 64 מיליון שקל נגד הראל, מנורה מבטחים, הפניקס והכשרה על פעילות פוליסות החיסכון.

* ייצוגיות בסך 720 מיליון שקל נגד פסגות גמל ופנסיה, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל, כלל פנסיה וגמל, מיטב דש גמל ופנסיה, וקרן החיסכון לצבא הקבע – קופה לניהול קופות גמל.

* ייצוגיות בסך 180 מיליון שקל נגד כלל פנסיה וגמל (פוליסה 2181 מה-13 בנובמבר) וכן ייצוגית נגד אנליסט, ולבסוף – ייצוגית נגד איילון פנסיה וגמל, בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים שהוגשה השבוע (ידיעה בנושא בעמוד 7 בגיליון זה).

יצוין כי מדובר בבקשות לייצוגיות, שככל הידוע טרם אושרו. בענף מעריכים כי לבקשות אלו אין סיכויים רבים להתגבש לכדי תביעות ייצוגיות, בוודאי שלא בהיקף הנוכחי.

Be the first to comment

Leave a Reply