ייצוגית: איגוד העמותות לזקן טוען כי איילון פנסיה וגמל גובה שלא כדין הוצאות ניהול השקעות

נטען, כי איילון פנסיה וגמל בחרה להטיל על עמיתיה חובות שלא בהתאם לתקנונה, וכי בניגוד גמור למצגיה והתחייבותה כלפי עמיתיה בתקנון, היא גובה כספים במהלך שנים רבות ובאופן שיטתי בלי שקיים תנאי חוזי מפורש המתיר זאת, בנוסף לדמי הניהול

בית איילון צילום:נעמן פרנקל

איגוד העמותות לזקן בישראל הגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד איילון פנסיה וגמל, בטענה להתנהלות מפרה ובלתי חוקית על ידי גבייה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות בנוסף לדמי הניהול, בניגוד להוראות התקנון ובלי שקיים תנאי חוזי מפורש המתיר זאת בפוליסה, בנוסף לדמי הניהול. איילון הודיעה אתמול (יום ד’) לבורסה על הגשת התביעה.

בבקשה נטען, כי איילון פנסיה וגמל עושה זה שנים רבות דין לעצמה וכך בחרה להטיל על עמיתיה חובות שלא בהתאם לתקנונה, וכי בניגוד גמור למצגיה והתחייבותה כלפי עמיתיה בתקנוניה, היא גובה כספים מעמיתיה במהלך שנים רבות ובאופן עקבי ושיטתי תחת הכותרת: “הוצאות ניהול השקעות” (וכן תחת שמות שונים נוספים) וזאת בנוסף לדמי הניהול. לטענת המבקשת, גביית כספים מן העמיתים בניגוד לתקנון מהווה התנהלות פסולה ובלתי חוקית.

בבקשה שהוגשה באמצעות עוה”ד איתן חיימוביץ וטל ויקמן נאמר, כי עיון בתקנוני איילון פנסיה וגמל מלמד, כי זולת תקנון אחד ויחיד לשנת 2016, אין בתקנוניה לאורך שנים מילה וחצי מילה בדבר כוונתה לנכות מחשבונות העמיתים כספים בגין הוצאות ניהול השקעות, וממילא לא נכלל באותם תקנונים שיעור הגבייה או הסך שייגבה.

לדברי המבקשת, היעדרה של הוראה תקנונית הקובעת כי איילון פנסיה וגמל בעלת זכות לגבות בפועל מעמיתיה תשלומים בגין הוצאות ניהול השקעות מחייבת את המסקנה, כי גבייה זו מנוגדת לדין ודינה להשבה גורפת. עוד נטען בבקשה, כי איילון מתיימרת לקרוא לתוך החוזה עם עמיתיה הוראות שאין להן זכר בתקנון, וכי גבייה זו היא בניגוד לתקנון, גבייה המוסתרת מהעמיתים בעת הצטרפותם לחברה, הטעיה והפרה יסודית של החוזה בין איילון פנסיה וגמל לעמיתיה, וכן חוסר תום לב בקיום חוזה.

בית המשפט מתבקש לחייב את איילון בהשבת הסך המצטבר והכולל שנגבה מלקחותיה בניגוד לתקנון מיום הקמתה, כמו גם להביא לתיקון המעוות, הן בהווה והן באופן הצופה פני עתיד. בבקשה נאמר, כי סכום התביעה המצרפי בלתי ניתן להערכה בשלב זה ויכומת במסגרת ההליך לאחר קבלת נתונים ומסמכים.

המבקשת, המשמשת כארגון גג לכל העמותות לזקן בישראל, מציינת כי יש לה עניין בשמירה על זכויות עמיתים בכל מוצרי החיסכון הקיימים במשק ובפרט תכניות חסכון לטווח ארוך ובינוני ותכניות חיסכון אשר הכספים המופקדים בהן עשויים לשמש בתקופת הפנסיה. לדבריה, היא הגישה בעבר תביעה ייצוגית הנוגעת לתחום החיסכון הפנסיוני כנגד קרנות הפנסיה ולאחרונה גם בתחום החיסכון ארוך הטווח, וכעת היא מגישה תביעה הנוגעת לקופות גמל, קרנות השתלמות, וקופות פיצויים המשפיעות רבות ובמישרין על איכות חייהם של מאות אלפי קשישים.

בדיווח של איילון נכתב, כי על פי הערכת המבקשים, הנזק שנגרם לחברי הקבוצה אותם הם מבקשים לייצג הינו עשרות מיליוני שקלים. עוד נכתב, כי בשל העובדה שהתובענה והבקשה התקבלו במשרדי החברה בסמוך לפני מועד פרסום דיווח זה, הנהלת החברה טרם למדה את התובענה, ולפיכך, בשלב זה, לא ניתן להעריך את סיכוייה ואת הסיכויים לאישורה כייצוגית.

 

Be the first to comment

Leave a Reply